xét tuyển học bạ: đại học sư phạm tphcm 2020

Trường Đại học tập Sư phạm Thành Phố Hồ Chí Minh đang được công phụ thân điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển chọn theo dõi công thức xét học tập bạ và 74 sỹ tử diện trúng tuyển chọn trực tiếp, ưu tiên xét tuyển chọn.