tuyết ưng lĩnh chủ

Gặp bất lợi Khi lên sóng nằm trong thời gian với “Vụng trộm ko thể giấu” (Triệu Lộ Tư, Trần Triết Viễn) và “Trường phong độ” (Bạch Kính Đình, Tống Dật), phim “Tuyết Ưng lĩnh chủ” của Hứa Khải, Na Trát không chỉ có xoàng giờ mà còn phải kết thúc đẩy nhập lặng lẽ.