trắc nghiệm toán 7 giữa học kì 1

Đề đánh giá thân mật kì 1 Toán 7 với đáp án

VnDoc reviews cho tới chúng ta Top 7 Đề thi đua thân mật học tập kì 1 lớp 7 môn Toán Cánh diều với đáp án, là tư liệu xem thêm hữu ích dành riêng cho thầy cô vô quy trình rời khỏi đề thi đua, tương tự cho những em học viên thích nghi nhiều loại đề đánh giá Toán 7 không giống nhau. Mời chúng ta vận chuyển về nhằm coi toàn cỗ 7 đề thi đua và đáp án vô cỗ đề thi đua Toán 7 Cánh diều.

Bạn đang xem: trắc nghiệm toán 7 giữa học kì 1

Xem thêm: Sở đề thi đua thân mật kì 1 lớp 7 năm 2023 - 2024 rất đầy đủ những môn

1. Đề đánh giá thân mật kì 1 Toán 7 Cánh diều - Đề 1

I. TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm)

Chọn vần âm A, B, C hoặc D đứng trước câu vấn đáp đích.

Câu 1: Phân số màn biểu diễn số hữu tỉ -0,6 là:

A. \dfrac{6}{{10}}        B. \dfrac{{ - 6}}{1}         C. \dfrac{{ - 12}}{{10}}   D. \dfrac{{18}}{{ - 30}}

Câu 2: Kết trái ngược của phép tắc tính: \left( {\dfrac{2}{3} - \dfrac{5}{4}} \right):\dfrac{{21}}{{12}} là:

A. 3                                 B. -3                                   C. -2                                   D. -4

Câu 3: Giá trị của x vô biểu thức - {x^3} = 27 là:

A. \pm 3                   B. \pm 9                       C. 3                                    D. -3

Câu 4: Hình vỏ hộp chữ nhật với từng nào cạnh?

A. 4                                 B. 6                                    C. 8                                    D. 12

Câu 5: Thể tích của hình lăng trụ đứng tứ giác với lòng là hình thoi với 2 lối chéo cánh 8 centimet, 12 cm; độ cao đôi mươi centimet là:

A. 96cm2               B. 96ccm2                  C. 192cm2                 D. 192cm2

Câu 6: Để dán kín những mặt mũi của hình lập phương cạnh 8m cần thiết diện tích S giấy tờ là từng nào ?

A. 48m2                                                     B. 64m2

C.  512m2                                                     D. 384m2

II. TỰ LUẬN ( 7 ĐIỂM)

Câu 7: ( 1 điểm) Thực hiện nay phép tắc tính (tính nhanh chóng nếu như với thể).

a)     \dfrac{{13}}{{25}} - \dfrac{{31}}{{41}} + \dfrac{{12}}{{25}} - \dfrac{{10}}{{41}} - 0,5

b)     {( - 2)^3} - {\left( { - \dfrac{1}{2}} \right)^2}:\dfrac{{ - 1}}{{16}} - {2023^0}

Câu 8: (1 điểm) Tìm x, biết:

a)      \dfrac{1}{3}x - \dfrac{2}{5} = \dfrac{{ - 7}}{{15}}                                           b) {2^{x - 3}} - {3.2^x} + 92 = 0

Câu 9: (1 điểm)

Vào khi Tết Nguyên đán, bà Ngọc ý định gói đôi mươi cái bánh chưng mang đến mái ấm gia đình. Nguyên liệu thực hiện bánh bao gồm gạo nếp, đỗ xanh, thịt heo và lá dong. Mỗi cái bánh chưng sau thời điểm gói nặng nề 0,75 kilogam bao gồm 0,45 kilogam gạo; 0,125 kilogam đỗ xanh, 0,04 kilogam lá dong, còn sót lại là thịt. Hỏi lượng thịt bà cần thiết sẵn sàng nhằm gói bánh là khoảng chừng bao nhiêu?

Câu 10: (3,5 điểm)

Một bể nước với hình trạng vỏ hộp chữ nhật với chiều nhiều năm 3 m. Lúc đầu bể không tồn tại nước. Sau Khi sập vô bể 120 thùng nước, từng thùng chứa chấp đôi mươi lít nước thì mực nước của bể dưng cao 0,8 m.

a)      Tính chiều rộng lớn của bể nước

b)      Người tớ sập tăng 60 thùng nước thì đẫy bể. Hỏi bể nước cao từng nào mét?

2. Tính diện tích S xung xung quanh và thể tích hình lăng trụ đứng vô hình 10.33.

Đề thi đua thân mật kì 1 Toán 7 Cánh diều

Câu 11: (0,5 điểm)

Tìm số hữu tỉ x sao cho:

\dfrac{{x + 1}}{{2023}} + \dfrac{{x + 2}}{{2022}} = \dfrac{{x + 3}}{{2021}} + \dfrac{{x + 4}}{{2020}}

Đáp án đề thi đua Toán thân mật kì 1 lớp 7 Cánh diều số 1

I. TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm)

Câu 1: D

Câu 2: C

Câu 3: D

Câu 4: D

Câu 5: B

Câu 6: D

II. TỰ LUẬN ( 7 ĐIỂM)

Câu 7: ( 1 điểm) Thực hiện nay phép tắc tính (tính nhanh chóng nếu như với thể).

a)

\begin{array}{l}\dfrac{{13}}{{25}} - \dfrac{{31}}{{41}} + \dfrac{{12}}{{25}} - \dfrac{{10}}{{41}} - 0,5\\ = \left( {\dfrac{{13}}{{25}} + \dfrac{{12}}{{25}}} \right) + \left( { - \dfrac{{31}}{{41}} - \dfrac{{10}}{{41}}} \right) - 0,5\\ = \dfrac{{25}}{{25}} + \dfrac{{ - 41}}{{41}} - 0,5\\ = 1 + \left( { - 1} \right) - 0,5\\ = - 0,5\end{array}

b)

\begin{array}{l}{( - 2)^3} - {\left( { - \dfrac{1}{2}} \right)^2}:\dfrac{{ - 1}}{{16}} - {2023^0}\\ = \left( { - 8} \right) - \dfrac{1}{4}.\left( { - 16} \right) - 1\\ = \left( { - 8} \right) - \left( { - 4} \right) - 1\\ = \left( { - 8} \right) + 4 - 1\\ = - 5\end{array}

Câu 8: (1 điểm) Tìm x, biết:

a)

\begin{array}{l}\dfrac{1}{3}x - \dfrac{2}{5} = \dfrac{{ - 7}}{{15}}\\\dfrac{1}{3}x = \dfrac{{ - 7}}{{15}} + \dfrac{2}{5}\\\dfrac{1}{3}x = \dfrac{{ - 7}}{{15}} + \dfrac{6}{{15}}\\\dfrac{1}{3}x = \dfrac{{ - 1}}{{15}}\\x = \dfrac{{ - 1}}{{15}}:\dfrac{1}{3}\\x = \dfrac{{ - 1}}{{15}}.3\\x = \dfrac{{ - 1}}{5}\end{array}

Vậy x = \dfrac{{ - 1}}{5}

b)

\begin{array}{l}{2^{x - 3}} - {3.2^x} + 92 = 0\\{2^{x - 3}} - {3.2^3}{.2^{x - 3}} = - 92\\{2^{x - 3}} - {24.2^{x - 3}} = - 92\\{2^{x - 3}}.\left( {1 - 24} \right) = - 92\\{2^{x - 3}}.\left( { - 23} \right) = - 92\\{2^{x - 3}} = \left( { - 92} \right):\left( { - 23} \right)\\{2^{x - 3}} = 4\\{2^{x - 3}} = {2^2}\\x - 3 = 2\\x = 5\end{array}

Vậy x = 5

Câu 9: (1 điểm)

Khối lượng thịt trong một cái bánh chưng khoảng:

0,75 – (0,45 + 0,125 + 0,04) = 0,135 (kg)

Khối lượng thịt vô đôi mươi cái bánh chưng khoảng:

Xem thêm: tranh vẽ màu nước

0,135 . đôi mươi = 2,7 (kg)

Vậy bà Ngọc cần thiết sẵn sàng khoảng chừng 2,7 kilogam thịt.

Câu 10: (3,5 điểm)

a) Thể tích 120 thùng nước là: 120 . 20=2400 (l) = 2,4 m3

Chiều rộng lớn của bể nước là: 2,4 : (3.0,8) = 1 (m)

b) Thể tích 60 thùng nước là: 60 . đôi mươi = 1200 (l) = 1,2 m3

Do người tớ sập tăng 60 thùng nước nữa thì đẫy bể, nên thể tích của bể là: V = 2,4 + 1,2 = 3,6 (m3)

Chiều cao của bể là: 3,6 : (3.1) = 1,2 (m)

2.

Diện tích xung xung quanh hình lăng trụ đứng là :

Sxq = Cđấy . h = (6 + 10 + 8) .15 = 360 (m2 )

Diện tích một lòng của hình lăng trụ là :

S đấy = \frac{6 . 8}{2}= 24 (m2 )

Thể tích của hình lăng trụ đứng là

V = Sđáy . h = 24.15 = 360 ( m3)

Câu 11: (0,5 điểm)

\begin{array}{l}\dfrac{{x + 1}}{{2023}} + \dfrac{{x + 2}}{{2022}} = \dfrac{{x + 3}}{{2021}} + \dfrac{{x + 4}}{{2020}}\\ \Leftrightarrow \left( {\dfrac{{x + 1}}{{2023}} + 1} \right) + \left( {\dfrac{{x + 2}}{{2022}} + 1} \right) = \left( {\dfrac{{x + 3}}{{2021}} + 1} \right) + \left( {\dfrac{{x + 4}}{{2020}} + 1} \right)\\ \Leftrightarrow \dfrac{{x + 2024}}{{2023}} + \dfrac{{x + 2024}}{{2022}} = \dfrac{{x + 2024}}{{2021}} + \dfrac{{x + 2024}}{{2020}}\\ \Leftrightarrow \dfrac{{x + 2024}}{{2023}} + \dfrac{{x + 2024}}{{2022}} - \dfrac{{x + 2024}}{{2021}} - \dfrac{{x + 2024}}{{2020}} = 0\\ \Leftrightarrow \left( {x + 2024} \right).\left( {\dfrac{1}{{2023}} + \dfrac{1}{{2022}} - \dfrac{1}{{2021}} - \dfrac{1}{{2020}}} \right) = 0\\ \Leftrightarrow \left( {x + 2024} \right) = 0\\ \Leftrightarrow x = - 2024\end{array}

Vậy x = -2024

..................................

Xem cụ thể bên trên đây: Đề đánh giá thân mật kì 1 Toán 7 Cánh diều năm 2023 - 2024 với đáp án

2. Đề thi đua thân mật kì 1 Toán 7 Cánh diều số 2

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I

Môn: Toán 7

Thời gian: 90 phút (không kể thời hạn phân phát đề)

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm).

Chọn đáp án đích trong số câu sau:

Câu 1. NB. Số đối của \frac{-2}{3}

Đề Toán 7 thân mật kì 1 Cánh diều

Câu 2. TH. Cách màn biểu diễn số bên trên trục số nào là tiếp sau đây đích.

Đề Toán 7 thân mật kì 1 Cánh diều

Câu 3. NB. Số đối của 4\frac{1}{3}; \sqrt{5}; -\sqrt{44} theo lần lượt là

Đề Toán 7 thân mật kì 1 Cánh diều

Câu 4. TH. Giá trị của biểu thức 25 . \frac{1}{_{2}2 }

A. 1.

B. 8.

C. 92

D. 94

Câu 5. NB. Trong những cơ hội ghi chép sau, cơ hội ghi chép nào là biểu diển số hữu tỉ?

Đề Toán 7 thân mật kì 1 Cánh diều

Câu 6. NB. Các mặt mũi mặt của hình lăng trụ đứng ABCD.A'B'C'D' xuất hiện BB'C'C là

Đề Toán 7 thân mật kì 1 Cánh diều

A. Các hình bình hành.

C. Các hình chữ nhật.

B. Các hình thang cân nặng.

D. Các hình vuông vắn.

Câu 7. NB. Hình lăng trụ đứng tam giác với số cạnh là

A. 8 .

B. 12

C. 9

D. 10

Câu 8. NB. Hình vỏ hộp chữ nhật xuất hiện là hình gì?

A. Hình vuông.

B. Hình chữ nhật.

C. Hình bình hành.

D. Hình thoi.

Câu 9. NB. Công thức tính diện tích S xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật với chiều nhiều năm là, chiều rộng lớn là, độ cao là (cùng đơn vị chức năng đo) là:

Đề Toán 7 thân mật kì 1 Cánh diều

Còn tiếp.............

Xem thêm: tấm cám tranh vẽ

Xem toàn cỗ đề và đáp án bên trên đây: Đề đánh giá thân mật kì 1 Toán 7 Cánh diều năm 2023 với đáp án

3. Đề thi đua thân mật học tập kì 1 lớp 7 Tải nhiều

 • Bộ đề thi đua thân mật kì 1 Toán 7 với đáp án năm học tập 2023 - 2024 Sách mới
 • Bộ đề thi đua thân mật học tập kì 1 lớp 7 môn Văn năm học tập 2023 - 2024 Sách mới
 • Bộ 7 đề thi đua giờ Anh lớp 7 thân mật học tập kì 1 với đáp án năm 2023 - 2024
 • Bộ đề thi đua thân mật kì 1 lớp 7 Chân trời phát minh năm 2023 - 2024 - Tất cả những môn
 • Đề thi đua thân mật kì 1 lớp 7 Cánh Diều năm 2023 - 2024 - Tất cả những môn
 • Đề thi đua thân mật kì 1 lớp 7 Kết nối học thức năm học tập 2023 - 2024 - Tất cả những môn
 • Bộ đề thi đua thân mật kì 1 Văn 7 năm học tập 2023 - 2024 Cánh diều
 • Bộ đề thi đua thân mật học tập kì 1 lớp 7 môn Lịch sử và Địa lí năm học tập 2023 - 2024
 • Top 3 đề thi đua thân mật kì 1 lớp 7 môn Lịch sử và Địa lí năm học tập 2023 - 2024
 • Đề thi đua thân mật học tập kì 1 lớp 7 môn Tin học tập năm học tập 2023 - 2024 sách mới

...........................

Để luyện tăng những đề thi đua không giống, chào chúng ta vô thể loại Đề thi đua thân mật kì 1 lớp 7 bên trên VnDoc nhé. Chúc những em đạt điểm trên cao vô bài xích thi đua tiếp đây của tôi.