trắc nghiệm nhận dạng đồ thị hàm số violet

(Tài liệu không được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đoàn Viết Tùng
Ngày gửi: 22h:00' 23-09-2019
Dung lượng: 2.4 MB
Số lượt tải: 1317

Bài luyện loại thị hàm số
Câu 1. Đồ thị hình mặt mũi là của hàm số nào?
A.
B.
C.
D.

Câu 2. Đồ thị hình mặt mũi là của hàm số nào?
A.
B.
C.
D.

Câu 3. Đồ thị hình mặt mũi là của hàm số nào?
A.
B.
C.
D.
Câu 4. Đồ thị hình mặt mũi là của hàm số nào?
A.
B.
C.
D.
Câu 5. Đồ thị hình mặt mũi là của hàm số nào?
A.
B.
C.
D.

Câu 6. Đồ thị hình mặt mũi là của hàm số nào?
A.
B.
C.
D.

Xem thêm: tranh cổ đông về bảo vệ môi trường

Câu 7. Đồ thị hàm số đem dạng
B. C. D.
Câu 8. Đồ thị hàm số đem dạng
A. B. C. D.
Câu 9. Đồ thị hàm số đem loại thị như hình vẽ sau. Mệnh đề nào là tại đây đúng?
A.
B.
C.
D.
Câu 10. Cho hàm số đem loại thị như hình vẽ sau. Khẳng toan nào là tại đây đúng?
A. B.
C. D.
Câu 11. Đường cong ở hình mặt mũi là loại thị của 1 trong các
bốn hàm số ở tiếp sau đây. Hàm số này đó là hàm số nào là ?
A. B.
C. D.
Câu 12 :Hàm số đem loại thị nào là trong những loại thị sau:
A
B
C
D


Câu 13: Cho hàm số sau nó = x4 − 2x2 . Đồ thị của một hàm số đem hình vẽ nào là mặt mũi dưới?

A. B.

C. D.

Xem thêm: tranh vẽ dưới đáy đại dương

Câu 14: Đồ thị hàm số đem dạng:
A
B
C
DCâu 15 (THPT Quốc Gia Năm 2017): Đường cong ở hình mặt mũi là loại thị của 1 trong các tư hàm số ở
tiếp sau đây. Hàm số này đó là hàm số nào là ?
A. . B. .
C. . D. .


Câu 16: Đồ thị hình mặt mũi là của hàm số:
A. B.
C. D.


Câu 17: Đồ thị hình mặt mũi là của hàm số:
A. B.
C. D.


Câu 18: Đồ thị hàm số đem dạng:
A
B
C
D


Câu 19 (THPT Quốc Gia Năm 2017): Đường cong ở hình mặt mũi là loại thị của hàm số với a, b, c, d
là những số thực. Mệnh đề nào là tiếp sau đây chính ?
A.
B.
C.
D.Câu trăng tròn (THPT Quốc Gia Năm 2017): Đường cong ở hình mặt mũi là loại thị của 1 trong các tư hàm số ở bên dưới
trên đây. Hàm số này đó là hàm số nào là ?
A. . B. .
C. . D. .

Câu 21 (THPT Quốc Gia Năm 2017): Đường cong hình mặt mũi là loại thị của hàm số với a, b, c là những ố thực. Mệnh đề nào là tiếp sau đây chính ?
A. Phương trình đem tía nghiệm thực phân biệt.
B. Phương trình đem nhị nghiệm thực phân biệt.
C. Phương trình vô nghiệm bên trên luyện số thực.
D. Phương trình đem chính một nghiệm thực.
Câu 22 (THPT Quốc Gia Năm 2017): Đường cong hình mặt mũi là loại thị của một
trong tư hàm số tiếp sau đây. Hàm số này đó là hàm số nào là ?
A..
B. .
C..
D..
Câu 23 (THPT Quốc Gia Năm 2017): Đường cong ở hình mặt mũi là loại thị
của hàm số với là những số thực.
Mệnh đề nào là tiếp sau đây đúng?
A. .
B.
C. .
D. .
Câu