tổng hợp công thức lý 10 học kì 2

Trọn cỗ Công thức Vật Lí lớp 10 Học kì 1, Học kì 2 quan lại trọng

Trọn cỗ Công thức Vật Lí lớp 10 Học kì 1, Học kì 2 cần thiết sẽ hỗ trợ học viên nắm rõ công thức, đơn giản và dễ dàng tổng kết lại kỹ năng vẫn học tập từ cơ kế hoạch ôn tập dượt hiệu suất cao nhằm đạt thành phẩm cao trong số bài bác thi đua môn Vật Lí 10.

Chương 1: Động học tập hóa học điểm

 • Công thức tính vận tốc trung bình

  Bạn đang xem: tổng hợp công thức lý 10 học kì 2

 • Công thức tính véc tơ vận tốc tức thời trung bình

 • Công thức tính véc tơ vận tốc tức thời tức thời

 • Công thức tính kha khá của vận tốc

 • Công thức tính vận tốc

 • Công thức tính véc tơ vận tốc tức thời Lúc rơi

 • Công thức tính quãng đàng Lúc rơi

 • Công thức tính quãng lối đi được vô giây loại n

 • Công thức tính quãng lối đi được vô giây cuối cùng

 • Quãng đàng vật rơi được vô n giây cuối

 • Phương trình hoạt động trực tiếp đều

 • Phương trình hoạt động trực tiếp chuyển đổi đều

 • Phương trình hoạt động trực tiếp chậm chạp dần dần đều

 • Đồ thị tọa phỏng theo đuổi thời gian

 • Đồ thị tốc độ theo đuổi thời gian

 • Đồ thị véc tơ vận tốc tức thời theo đuổi thời gian

 • Công thức tính gia tốc

 • Công thức tính tốc độ phía tâm

 • Công thức tính tốc độ trọng trường

 • Công thức tương tác tốc độ và vận tốc

 • Công thức tương tác tốc độ và quãng đường

 • Công thức tính thời gian

 • Công thức hoạt động tròn xoe đều

 • Công thức tính vận tốc góc

 • Công thức tính chu kì

 • Công thức tương tác thân thích vận tốc nhiều năm và vận tốc góc

 • Công thức tương tác thân thích vận tốc góc với chu kì và tần số

 • Cộng thức nằm trong vận tốc

 • Công thức tính sai số

 • Công thức tính sai số tốc độ trọng trường

Chương 2: Động lực học tập hóa học điểm

 • Công thức tương tác tốc độ và khối lượng

 • Công thức quyết định luật II Niu – ton

 • Điều khiếu nại cân đối của hóa học điểm

 • Công thức tổ hợp lực

 • Công thức quyết định luật III Newton

 • Công thức quyết định luật Húc

 • Công thức tính lực yêu tinh sát

 • Công thức tính lực đàn hồi

 • Công thức tính lực phía tâm

 • Công thức tính trương lực dây

 • Công thức tính lực hấp dẫn

 • Công thức quyết định luật vạn vật hấp dẫn

 • Công thức tính trọng lượng

 • Công thức tính trọng lực

 • Công thức tính phỏng biến dị của lò xo

 • Công thức tính phỏng cứng của lò xo

 • Công thức tính thông số yêu tinh sát trượt

 • Công thức tính thông số yêu tinh sát trượt bên trên mặt mày phẳng lì nghiêng

 • Công thức tính thông số yêu tinh sát nghỉ

 • Công thức tính áp lực

 • Công thức tính tầm ném xa

 • Công thức tính thời hạn vật chạm đất

 • Công thức tính phỏng cao

 • Phương trình tiến trình của hóa học điểm

 • Phương trình tiến trình ném ngang

Chương 3: Cân vì thế và hoạt động của vật rắn

 • Công thức tính momen lực hoặc, chi tiết

 • Công thức tính momen ngẫu lực hoặc, chi tiết

 • Quy tắc hiệp lực tuy vậy song nằm trong chiều hoặc, chi tiết

 • Điều khiếu nại cân đối của vật rắn hoặc, chi tiết

 • Công thức tính tốc độ tịnh tiến thủ hoặc, chi tiết

 • Điều khiếu nại cân đối của một vật chịu đựng thuộc tính của phụ vương lực ko tuy vậy song hoặc, chi tiết

Chương 4: Các quyết định luật bảo toàn

 • Công thức tính phỏng đổi mới thiên động lượng hoặc, chi tiết

 • Công thức tính chạm đụng mượt hoặc, chi tiết

 • Công thức tính véc tơ vận tốc tức thời thương hiệu lửa hoặc, chi tiết

 • Công thức tính sức nóng lượng lan rời khỏi sau chạm đụng hoặc, chi tiết

 • Công thức tính năng suất hoặc, chi tiết

 • Công thức tính công của một lực hoặc, chi tiết

 • Công thức tính động năng hoặc, chi tiết

 • Công thức tính thế năng hoặc, chi tiết

 • Công thức tính thế năng đàn hồi hoặc, chi tiết

 • Công thức tính thế năng thú vị hoặc, chi tiết

 • Công thức tính công của trọng tải hoặc, chi tiết

 • Công thức tính công của nước ngoài lực hoặc, chi tiết

 • Công thức tính công của lực đàn hồi hoặc, chi tiết

 • Công thức tính công của lực kéo hoặc, chi tiết

 • Công thức tính công của lực cản hoặc, chi tiết

 • Công thức tính công của lực yêu tinh sát hoặc, chi tiết

 • Công thức tính cơ năng hoặc, chi tiết

 • Công thức quyết định luật bảo toàn cơ năng hoặc, chi tiết

 • Công thức tính phỏng đổi mới thiên cơ năng hoặc, chi tiết

Chương 5: Chất khí

 • Phương trình hiện trạng của khí lí tưởng hoặc, chi tiết

 • Phương trình đẳng sức nóng hoặc, chi tiết

 • Phương trình đẳng tích hoặc, chi tiết

 • Phương trình đẳng áp hoặc, chi tiết

 • Phương trình Claperon - Mendeleep hoặc, chi tiết

 • Phương trình Cla-pe-ron hoặc, chi tiết

Chương 6: Cửa hàng của sức nóng động lực học

 • Công thức tính phỏng đổi mới thiên nội năng hoặc, chi tiết

 • Công thức tính sức nóng lượng hoặc, chi tiết

Chương 7: Chất rắn và hóa học lỏng. Sự gửi thể

 • Công thức tính ứng suất hoặc, chi tiết

 • Công thức tính suất đàn hồi hoặc, chi tiết

 • Công thức nở nhiều năm hoặc, chi tiết

 • Công thức nở khối hoặc, chi tiết

 • Công thức tính sức nóng giá buốt chảy hoặc, chi tiết

 • Công thức tính sức nóng hóa khá hoặc, chi tiết

 • Công thức tính nhiệt độ tỉ đối hoặc, chi tiết

 • Công thức tính nhiệt độ vô cùng hoặc, chi tiết

 • Công thức tính nhiệt độ cực lớn hoặc, chi tiết

 • Công thức tính trương lực mặt phẳng hoặc, chi tiết

 • Công thức tính phỏng biến dị tỉ đối hoặc, chi tiết

 • Công thức tính phỏng cứng của thanh hoặc, chi tiết

Trọn cỗ Công thức Vật Lí lớp 10 Học kì 1, Học kì 2 quan lại trọng
Công thức tính vận tốc trung bình

1. Định nghĩa

- Chuyển động trực tiếp đều là hoạt động sở hữu tiến trình là đường thẳng liền mạch sở hữu vận tốc tầm như nhau bên trên từng quãng đàng.

- Tốc phỏng tầm là đại lượng cho thấy thêm cường độ nhanh chóng, chậm chạp của hoạt động và được xác lập vì thế thương số thân thích quãng lối đi được với thời hạn hoạt động.

2. Công thức

Xem thêm: vẽ tranh bảo vệ môi trường đơn giản và đẹp

Công thức tính vận tốc tầm hoặc nhất 

Trong đó:

vtb: là vận tốc tầm (m/s)

S: Tổng quãng lối đi được (m)

t: tổng thời hạn chuồn được (s)

s1, s2, …sn là những quãng lối đi được trong mỗi khoảng chừng thời hạn t1, t2, …, tn.

3. Kiến thức banh rộng

- Từ công thức tính vận tốc tầm, tao rất có thể tính:

+ Thời gian giảo chuồn được: Công thức tính vận tốc tầm hoặc nhất 

+ Quãng lối đi được: S = vtb.t

- Bảng đơn vị chức năng vận tốc:

 Đơn vị đo phỏng dài

m

m

km

km

cm

Đơn vị đo thời gian

s

phút

h

s

s

Đơn vị đo vận tốc

m/s

m/phút

km/h

km/s

cm/s

- Đơn vị hợp lí của véc tơ vận tốc tức thời là: m/s và km/h.

Công thức tính vận tốc tầm hoặc nhất 

Lưu ý:

Trong hoạt động trực tiếp Lúc chiều hoạt động của vật ko thay đổi thì véc tơ vận tốc tức thời tầm tương tự với vận tốc tầm vì như thế phỏng dời trùng với quãng lối đi được.

- Phân biệt thân thích quãng lối đi được và phỏng dời:

+ Quãng lối đi được:

Công thức tính vận tốc tầm hoặc nhất

+ Độ dời  = phỏng đổi mới thiên tọa phỏng = tọa phỏng cuối - tọa phỏng đầu

Công thức tính vận tốc tầm hoặc nhất

Công thức tính véc tơ vận tốc tức thời trung bình

1. Định nghĩa

- Chuyển động trực tiếp đều là hoạt động sở hữu tiến trình là đường thẳng liền mạch sở hữu vận tốc tầm như nhau bên trên từng quãng đàng.

- Tại lớp 8, công thức véc tơ vận tốc tức thời tầm được dùng vô hoạt động ko đều:

Vận tốc tầm của một hoạt động không đồng đều bên trên một quãng đàng được xem vì thế công thức: Công thức tính véc tơ vận tốc tức thời tầm hoặc nhất 

- Tại lớp 10: Trong hoạt động trực tiếp, vectơ véc tơ vận tốc tức thời tầm Công thức tính véc tơ vận tốc tức thời tầm hoặc nhất sở hữu phương trùng với đường thẳng liền mạch tiến trình. Vận tốc tầm của hóa học điểm trong vòng thời hạn kể từ t1 cho tới t2 cho thấy thêm, nếu như hóa học điểm không thay đổi véc tơ vận tốc tức thời vì thế véc tơ vận tốc tức thời tầm thì trong vòng thời hạn cơ nó sẽ bị chuồn được quãng đàng M1M2.

2. Công thức

- Chọn trục tọa phỏng Ox trùng với đường thẳng liền mạch tiến trình thì độ quý hiếm đại số của vectơ véc tơ vận tốc tức thời tầm bằng:

Công thức tính véc tơ vận tốc tức thời tầm hoặc nhất 

Trong đó:

+ x1, x2: tọa phỏng của hóa học điểm bên trên những thời khắc t1, t2

+ Δx là phỏng dời của vật trong vòng thời hạn kể từ t1 cho tới t2

- Từ công thức tính véc tơ vận tốc tức thời tầm, tao rất có thể tính:

+ Thời gian giảo chuồn được: Công thức tính véc tơ vận tốc tức thời tầm hoặc nhất 

+ Quãng lối đi được: Δx = vtb.Δt 

3. Kiến thức banh rộng

- Nếu hóa học điểm hoạt động theo đuổi một chiều và lấy chiều cơ thực hiện chiều dương của trục tọa phỏng thì phỏng dời trùng với quãng lối đi được.

- Phân biệt thân thích quãng lối đi được và phỏng dời:

+ Quãng lối đi được:

Công thức tính véc tơ vận tốc tức thời tầm hoặc nhất

+ Độ dời  = phỏng đổi mới thiên tọa phỏng = tọa phỏng cuối - tọa phỏng đầu

Công thức tính véc tơ vận tốc tức thời tầm hoặc nhất

Công thức tính véc tơ vận tốc tức thời tức thời

1. Khái niệm

- Chuyển động trực tiếp chuyển đổi đều là hoạt động sở hữu tiến trình là đường thẳng liền mạch có tính rộng lớn của véc tơ vận tốc tức thời tức thời hoặc tăng lên hoặc rời đều theo đuổi thời hạn.

- Vận tốc tức thời v bên trên thời khắc t đặc thù mang đến chiều và phỏng nhanh chóng chậm chạp của hoạt động bên trên thời điểm lúc đó.

- Tại từng điểm bên trên tiến trình, véc tơ vận tốc tức thời tức thời của vật không chỉ sở hữu một phỏng lớn số 1 quyết định, tuy nhiên còn tồn tại phương và chiều xác lập. Để đặc thù mang đến hoạt động về sự việc nhanh chóng, chậm chạp và về phương, chiều, người tao trả định nghĩa vectơ véc tơ vận tốc tức thời tức thời.

Vectơ véc tơ vận tốc tức thời tức thời của một vật bên trên một điểm là một trong những vectơ sở hữu gốc bên trên vật hoạt động, sở hữu vị trí hướng của hoạt động và có tính nhiều năm tỉ trọng với khuôn khổ của véc tơ vận tốc tức thời tức thời theo đuổi một tỉ xích này cơ.

 Công thức tính véc tơ vận tốc tức thời tức thời hoặc nhất

2. Công thức

- Trong khoảng chừng thời hạn đặc biệt ngắn ngủi Δt , xe pháo tách được một phần đường Δs đặc biệt ngắn ngủi thì khuôn khổ của véc tơ vận tốc tức thời tức thời của xe pháo được xem bằng:

Công thức tính véc tơ vận tốc tức thời tức thời hoặc nhất 

- Công thức tính véc tơ vận tốc tức thời tức thời của vật ở những thời khắc không giống nhau: v = v0 + a.t (với gốc thời hạn lấy ở thời khắc t0 )

Trong đó:

+ v là véc tơ vận tốc tức thời bên trên thời khắc t (m/s)

+ v0 là véc tơ vận tốc tức thời ban sơ (m/s)

+ a là gia tốc Công thức tính véc tơ vận tốc tức thời tức thời hoặc nhất

Chú ý:

+ Chuyển động nhanh chóng dần dần thì v0.a > 0

+ Chuyển động chậm chạp dần dần thì v0.a < 0

3. Kiến thức banh rộng

- Trong hoạt động trực tiếp chuyển đổi đều, khuôn khổ của véc tơ vận tốc tức thời tức thời hoặc tăng lên, hoặc rời đều theo đuổi thời hạn.

- Chuyển động trực tiếp có tính rộng lớn của véc tơ vận tốc tức thời tức thời tăng lên theo đuổi thời hạn gọi là hoạt động trực tiếp nhanh chóng dần dần đều.

- Chuyển động trực tiếp có tính rộng lớn của véc tơ vận tốc tức thời tức thời rời đều theo đuổi thời hạn gọi là hoạt động trực tiếp chậm chạp dần dần đều.

- Khi trình bày véc tơ vận tốc tức thời của vật bên trên địa điểm hoặc thời khắc này cơ, tao hiểu này là véc tơ vận tốc tức thời tức thời.

-Trên một xe pháo máy đang hoạt động thì đồng hồ thời trang vận tốc (tốc kế) trước mặt mày người tài xế chỉ khuôn khổ của véc tơ vận tốc tức thời tức thời của xe pháo.

Công thức tính véc tơ vận tốc tức thời tức thời hoặc nhất

                                 Công thức tính véc tơ vận tốc tức thời tức thời hoặc nhất

4. Bài tập dượt minh họa

Câu 1: Sau Lúc xuất trị được 5s, véc tơ vận tốc tức thời tức thời của một thương hiệu lửa là 360km/h. Coi thương hiệu lửa tăng cường đều đều.

a. Lập công thức tính véc tơ vận tốc tức thời tức thời của thương hiệu lửa?

b. Tính véc tơ vận tốc tức thời tức thời của thương hiệu lửa sau thời điểm xuất trị được 10s?

Lời giải:

a. Chọn chiều dương nằm trong chiều hoạt động.

   Gốc thời hạn là thời khắc thương hiệu lửa xuất phát: t0 = 0.

Có: v1 = 0; v2 = 360km/h = 100m/s ; Δt = 5s.

=> Lúc t0 = 0, thì v0 = 0 => v = v0 + a.(t – t0) = 0 + đôi mươi (t - 0) = 20t (m/s)

b. Vận tốc tức thời của thương hiệu lửa sau thời điểm xuất trị được 10s:

 v = 20t = đôi mươi. 10 = 200m/s = 720km/h.

Câu 2: Phương trình hoạt động của một vật sở hữu dạng: x = 3 – 4t + 2t2 . Tìm biểu thức véc tơ vận tốc tức thời tức thời của vật theo đuổi thời hạn.

Lời giải: 

x = 3 – 4t + 2t2 là phuong trình của một hoạt động trực tiếp chuyển đổi đều, sở hữu dạng: Công thức tính véc tơ vận tốc tức thời tức thời hoặc nhất 

x0 = 3; v0 = -4; a = 4 

=> Vận tốc tức thời: v = v0 + at = - 4 + 4t

..........................

..........................

..........................

Xem thêm: vẽ tranh ngôi trường hạnh phúc đẹp nhất

Trên đó là phần tóm lược một số trong những công thức Vật Lí lớp 10 Học kì 1, Học kì 2 năm học tập 2021 - 2022 cần thiết, nhằm coi cụ thể mời mọc quí độc giả vào cụ thể từng công thức trên!

Ngân mặt hàng trắc nghiệm không tính phí ôn thi đua trung học phổ thông Quốc Gia bên trên khoahoc.mnnguthuynam.edu.vn

 • Hơn 75.000 câu trắc nghiệm Toán sở hữu đáp án
 • Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Hóa sở hữu đáp án chi tiết
 • Gần 40.000 câu trắc nghiệm Vật lý sở hữu đáp án
 • Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Tiếng Anh sở hữu đáp án
 • Kho trắc nghiệm những môn khác

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng thích hợp những đoạn phim dạy dỗ học tập kể từ những nghề giáo rất tốt - CHỈ TỪ 399K bên trên khoahoc.mnnguthuynam.edu.vn

Tổng đài tương hỗ ĐK khóa học: 084 283 45 85