toán lớp 7 chương 1 số hữu tỉ bài 1 tập hợp các số hữu tỉ

Lý thuyết Tập ăn ý những số hữu tỉ 1. Khái niệm số hữu tỉ và trình diễn số hữu tỉ bên trên trục số Xem cụ thể Câu căn vặn mục 2 trang 8Viết những số hữu tỉ bên dưới dạng phân số rồi sánh sánh:...Biểu trình diễn nhị số hữu tỉ -1,5 và ....Sắp xếp những số hữu tỉ sau theo gót trật tự kể từ nhỏ nhắn cho tới rộng lớn...Em hãy giải Việc khai mạc. Xem điều giải Bài 1.2 trang 9Tìm số đối của những số hữu tỉ sau: Xem điều giải Bài 1.4 trang 9a) Trong những phân số sau, những phân số này trình diễn số hữu tỉ -0,625? b) Biểu trình diễn số hữu tỉ -0,625 bên trên trục số. Xem điều giải

Bài 1.5 trang 9

So sánh: a) -2,5 và -2,125;

Xem điều giải

Bài 1.6 trang 9Tuổi lâu tầm dự loài kiến của những người dân sinh vào năm 2019 ở một số trong những vương quốc được cho tới nhập bảng sau Xem điều giải