tim so nguyen to p sao cho p+2 p+4 cung la so nguyen to

Câu hỏi

vuong thanh tung

19 mon 11 2018 khi 14:36

Bạn đang xem: tim so nguyen to p sao cho p+2 p+4 cung la so nguyen to

Tìm số yếu tố p sao mang lại p + 2 ; p + 4 đều là số yếu tố.

Hoàng Phương

18 mon 7 năm ngoái khi 19:12

a) Tìm p là số ngẫu nhiên sao mang lại p+1;p+2;p+4 đều là số yếu tố.

b) Tìm số yếu tố p sao mang lại 2p2+1 cũng chính là số yếu tố.

c) Tìm số yếu tố p sao mang lại p+10 và p+14 cũng chính là số vẹn toàn tố

Xem chi tiết

mai an tiem

26 mon 12 2017 khi 20:14

Bài 1 : Tìm số yếu tố p nhằm p​^2+41 là số vẹn toàn tố

Bài2: Tìm số yếu tố p nhằm p^2+4vàp^2-4 đều là số vẹn toàn tố 

Bài3: Tổng 5 số yếu tố là 142 . Tìm số yếu tố nhỏ nhất vô 5 số trên

​Bài4: thăm dò 2 số yếu tố sao mang lại tổng và tích của bọn chúng đều là số vẹn toàn tố

Xem chi tiết

Dương Quang Minh

10 mon 11 2021 khi 21:25

1.Tìm số ngẫu nhiên p sao mang lại p và p + 3 đều là số yếu tố.

2.Tìm số yếu tố p sao mang lại p + 4 và p + 8 đều là số yếu tố.

Xem chi tiết

Trần Sỹ Nguyên

Tìm số yếu tố p sao cho: a) p+2, p+4 đều là số vẹn toàn tố; b) p+10, p+14 đều là số vẹn toàn tố

Xem chi tiết

❓ Đức✨2k7⚽

Xem thêm: tranh vẽ tiết kiệm nước

đôi mươi mon 3 2020 khi 20:18

Tìm số yếu tố p sao mang lại a) 4p + 11 là số yếu tố nhỏ rộng lớn 30. 

b) Phường + 2; p + 4 đều là số yếu tố. c) Phường + 10; p +14 đều là số yếu tố.

Xem chi tiết

Mikey

25 mon 2 2022 khi 12:06

Tìm số yếu tố Phường sao cho: P^2+4 và P^2-4 đều là số vẹn toàn tố?

Xem chi tiết

phan thi đua hong son

27 mon 10 năm ngoái khi 19:13

tìm số yếu tố Phường sao cho 

P + 2 , Phường + 4 đều là số vẹn toàn tố 

P + 10 , P+ 14 đều là số vẹn toàn tố 

Xem chi tiết

Em Nấm

10 mon 7 năm ngoái khi 16:40

tìm số yếu tố Phường sao cho:

a)P+3,P+5 đều là số yếu tố.

b)P+2,P+4,P+8,đều là số yếu tố.

Xem chi tiết

Nguyễn Viết Phong

Xem thêm: vẽ bức tranh

27 mon 10 năm ngoái khi 19:33

Tìm số yếu tố p sao mang lại p+2 và p+4 đều là số yếu tố.

Xem chi tiết