tập xác định của hàm số y=tanx

Tìm luyện xác lập của hàm con số giác hắn = tanx được biên soạn bời GiaiToan thể hiện cách thức và những ví dụ ví dụ, chung chúng ta học viên trung học phổ thông ôn luyện và gia tăng kỹ năng và kiến thức về dạng toán hàm con số giác 11. Tài liệu bao hàm công thức lượng giác, những bài bác luyện ví dụ minh họa với điều giải và bài bác luyện tập luyện chung chúng ta khái quát nhiều hình thức bài bác mục chính phương trình lượng giác lớp 11. Chúc chúng ta học hành hiệu quả!

A. Tập xác lập của hàm số hắn = tanx

y = tanx => y = \frac{{\sin x}}{{\cos x}}

Bạn đang xem: tập xác định của hàm số y=tanx

Điều khiếu nại xác lập \cos x \ne 0 \Rightarrow x \ne \frac{\pi }{2} + k\pi ,\left( {k \in \mathbb{Z}} \right)

Vậy luyện xác lập của hàm số hắn = tanx là D = \mathbb{R}\backslash \left\{ {\frac{\pi }{2} + k\pi ,,\left( {k \in \mathbb{Z}} \right)} \right\}

Ví dụ: Điều khiếu nại xác lập của hàm số y = f\left( x \right) = \tan \left( {\frac{x}{2} - \frac{\pi }{4}} \right) là:

Hướng dẫn giải

Điều khiếu nại xác lập của hàm số y = f\left( x \right) = \tan \left( {\frac{x}{2} - \frac{\pi }{4}} \right) là:

\begin{matrix}
 \cos \left( {\dfrac{x}{2} - \dfrac{\pi }{4}} \right) \ne 0 \hfill \\
  \Rightarrow \dfrac{x}{2} - \dfrac{\pi }{4} \ne \dfrac{\pi }{2} + k\pi \hfill \\
  \Rightarrow \dfrac{x}{2} \ne \dfrac{\pi }{2} + \dfrac{\pi }{4} + k\pi \hfill \\
  \Rightarrow \dfrac{x}{2} \ne \dfrac{{3\pi }}{4} + k\pi \hfill \\
  \Rightarrow x \ne \dfrac{{3\pi }}{2} + k2\pi ,\left( {k \in \mathbb{Z}} \right) \hfill \\ 
\end{matrix}

Chọn đáp án D

B. Xét tính chẵn lẻ của hàm số hắn = tan x

Tập xác định: D = \mathbb{R}\backslash \left\{ {\frac{\pi }{2} + k\pi ,,\left( {k \in \mathbb{Z}} \right)} \right\}

Đây là luyện đối xứng của hàm số

Ta có: x ∈ D => -x ∈ D

y = f(x) = tanx

f(-x) = tan(-x) = - tanx = -f(x)

=> f(-x) = - f(x)

=> Hàm số hắn = tan x là hàm số lẻ.

C. Chu kì tuần trả của hàm số hắn = tanx

Hàm số hắn = tanx tuần trả với chu kì T = π

Mở rộng lớn hàm số tớ có:

Hàm số hắn = tan(ax + b) tuần trả với chu kì T = \frac{\pi }{{\left| a \right|}}

Ví dụ: Chu kì tuần trả của hàm số y = \tan \left( {x + \frac{\pi }{4}} \right)

Xem thêm: tấm cám tranh vẽ

A. T = π

B. T = 2π

C. T = 4π

D. T = 3π

Hướng dẫn giải

Hàm số hắn = tan(ax + b) tuần trả với chu kì T = \frac{\pi }{{\left| a \right|}}

Với a = 1 thì chu kì của hàm số là T = π

Đáp án A

D. Sự đồng phát triển thành, nghịch tặc phát triển thành của hàm số hắn = tanx

Hàm số hắn = tanx đồng phát triển thành bên trên từng khoảng chừng \left( {\frac{{ - \pi }}{2} + k\pi ;\frac{\pi }{2} + k\pi } \right);\left( {k \in \mathbb{Z}} \right)

E. Đồ thị hàm số hắn = tanx

y = tanx là hàm số lẻ, vật thị hàm số nhận gốc tọa phỏng O(0; 0) thực hiện tân đối xứng và nhận x \ne \frac{\pi }{2} + k\pi ,\left( {k \in \mathbb{Z}} \right) thực hiện tiệm cận đứng.

Đồ thị hàm số hắn = tanx được màn trình diễn như sau:

Tập xác lập hắn = tanx

--------------------------------------------------

Hi vọng Hàm con số giác 11 là tư liệu hữu ích mang đến chúng ta ôn luyện đánh giá năng lượng, hỗ trợ mang đến quy trình học hành vô công tác lớp 11 tương tự ôn luyện mang đến kì thi đua trung học phổ thông Quốc gia. Chúc chúng ta học tập tốt!

Một số tư liệu liên quan:

 • Tìm luyện xác lập của hàm con số giác
 • Xét tính chẵn lẻ của hàm con số giác
 • Phương trình lượng giác cơ bản
 • Tìm độ quý hiếm lớn số 1 nhỏ nhất của hàm con số giác
 • Phương trình căn 3 sin x cos x = 1 tương tự với phương trình này sau đây?
 • Tìm luyện xác lập của hàm con số giác
 • Xác toan x nhằm tía số 1–x; x^2; 1+x theo dõi trật tự lập trở nên một cung cấp số cộng?
 • Xếp tình cờ 6 học viên phái mạnh và 2 học viên phái đẹp trở nên một sản phẩm ngang
 • Từ những chữ số 1, 2, 3, 4 rất có thể lập được từng nào số bất ngờ bao gồm nhị chữ số không giống nhau?
 • Có từng nào số bất ngờ bao gồm 6 chữ số không giống nhau vô cơ với trúng 3 chữ số lẻ và 3 chữ số chẵn?
 • Phương trình lượng giác cơ bản
 • Một người dân có 7 cái áo sơ-mi, vô cơ với 3 cái áo sơ-mi trắng; với 5 cà vạt vô cơ với 2 cà vạt color vàng
 • Từ những chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6 rất có thể lập được từng nào số bất ngờ lẻ với 6 chữ số song một không giống nhau
 • Một group học viên bao gồm 15 phái mạnh và 5 phái đẹp. Người tớ mong muốn lựa chọn kể từ group rời khỏi 5 người nhằm lập trở nên một tổ cờ đỏ
 • Từ những chữ số 1, 2, 3, 4 rất có thể lập được từng nào số bất ngờ bao gồm nhị chữ số không giống nhau?
 • Một vỏ hộp chứa chấp 5 ngược cầu đỏ lòe không giống nhau và 3 ngược cầu xanh rờn không giống nhau với từng nào cơ hội lựa chọn ra 2 ngược nằm trong màu?
 • Một group học viên bao gồm 15 phái mạnh và 5 phái đẹp. Người tớ mong muốn lựa chọn kể từ group rời khỏi 5 người nhằm lập trở nên một tổ cờ đỏ lòe sao mang đến nên có một group trưởng phái mạnh, 1 group phó phái mạnh và với tối thiểu 1 phái đẹp. Hỏi với từng nào cơ hội lập group cờ đỏ lòe.
 • Đội văn nghệ của một ngôi trường với 12 học viên, bao gồm 5 em học tập lớp A, 4 em học tập lớp B và 3 em học tập lớp C. Cần lựa chọn ra 4 em chuồn màn trình diễn sao mang đến 4 chúng ta này nằm trong không thực sự 2 vô 3 lớp bên trên. Hỏi với từng nào cơ hội lựa chọn như trên?
 • Trong 1 trong các buổi làm việc tự nguyện bao gồm với 4 học viên lớp 11A, 5 học viên lớp 11B và 6 học viên lớp 11C. Thầy giáo lựa chọn tình cờ 3 học viên thực hiện việc làm dọn dẹp.

  Xem thêm: tranh vẽ anime nam

  a) Có từng nào phương pháp để lựa chọn đầy đủ 3 chúng ta tới từ 3 lớp không giống nhau.

  b) Có từng nào cơ hội lựa chọn và để được tối thiểu một chúng ta tới từ lớp 11A.

 • Một lớp học tập với 33 học viên, vô cơ với 10 học viên đảm bảo chất lượng, 11 học viên khá và 12 học viên khoảng. Chọn tình cờ vô lớp học tập 4 học viên chuồn tham gia trại hè. Tính phần trăm nhằm group học viên được lựa chọn với đầy đủ học viên đảm bảo chất lượng, học viên khá và học viên khoảng.

Chia sẻ bởi: Bắp