tang trĩ đoàn gia hứa

Để minh chứng cho mình trai hiểu được cô quí anh, Tang Trĩ (Triệu Lộ Tư) vẫn dữ thế chủ động đòi hỏi cả nhì hít nhau ở luyện mới mẻ "Vụng trộm ko thể giấu".