số tam giác xác định bởi các đỉnh của một đa giác đều 10 cạnh là

Số tam giác xác lập vị những đỉnh của một nhiều giác đều 10 cạnh là:

Số tam giác xác lập vị những đỉnh của một nhiều giác đều \(10 \) cạnh là:

Bạn đang xem: số tam giác xác định bởi các đỉnh của một đa giác đều 10 cạnh là


\(35\)

\(120\)

\(240\)

\(720\)

Xem thêm: Giải vô địch quốc gia Chile có gì hấp dẫn fan bóng đá?

Đáp án đúng: B

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

Cứ thân phụ đỉnh của nhiều giác sẽ khởi tạo trở thành một tam giác.

Chọn \(3\) nhập \(10\) đỉnh của nhiều giác, đem \(C_{10}^3 = 120\).

Vậy đem \(120\) tam giác xác lập vị những đỉnh của nhiều giác \(10\) cạnh.

Chọn B

Xem thêm: vẽ tranh phong cảnh làng quê

App xem sách tóm lược miễn phí