số phức nghịch đảo của z=1+3i

YOMEDIA

 • Câu hỏi:

  Số phức nghịch ngợm hòn đảo của số phức z=1+3i là

  Bạn đang xem: số phức nghịch đảo của z=1+3i

  • A. \(\frac{1}{{10}}\left( {1 - 3i} \right)\)
  • B. 1-3i
  • C. \(\frac{1}{{\sqrt {10} }}\left( {1 + 3i} \right)\)
  • D. \(\frac{1}{{10}}\left( {1 + 3i} \right)\)

  Lời giải tham ô khảo:

  Đáp án đúng: A

  Số phức nghịch ngợm hòn đảo của số phức z=1+3i là \(\frac{1}{{10}}\left( {1 - 3i} \right)\)

Mã câu hỏi: 268114

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Xem thêm: Giải vô địch quốc gia Chile có gì hấp dẫn fan bóng đá?

Môn học: Toán Học

Câu căn vặn này nằm trong đề thi đua trắc nghiệm tiếp sau đây, nhấp vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

Xem thêm: tranh vẽ ước mơ của em

CÂU HỎI KHÁC

 • Thể tích khối lăng trụ sở hữu diện tích S lòng B và độ cao h là
 • Cho CSC \(\left( {{u}_{n}} \right)\) với \({{u}_{1}}=3\) và \({{u}_{2}}=9.\) Công sai của cấp cho số nằm trong vẫn mang lại bằng
 • Cho hàm số \(f\left( x \right)\) sở hữu bảng phát triển thành thiên: ​ Hàm số vẫn mang lại đồng phát triển thành bên trên khoảng:
 • Thể tích của khối hình vỏ hộp chữ nhật sở hữu những cạnh thứu tự là a, 2a, 3a bằg
 • Số cơ hội lựa chọn 2 học viên kể từ 7 học viên là
 • Tính tích phân \(I = \int\limits_{ - 1}^0 {\left( {2x + 1} \right)dx} \)
 • Cho hàm số \(y=f\left( x \right)\) sở hữu bảng phát triển thành thiên như hình vẽ mặt mày. Giá trị cực kỳ đái của hàm số là số nào là sau đây?
 • Cho \(\int\limits_{0}^{1}{f\left( x \right)dx=3,\int\limits_{0}^{1}{g\left( x \right)dx=-2}}\). Tính độ quý hiếm của biểu thức \(I=\int\limits_{0}^{1}{\left[ 2f\left( x \right)-3g\left( x \right) \right]}dx\).
 • Tính thể tích của khối nón sở hữu độ cao bằg 4 và phỏng lâu năm lối sinh vì thế 5.
 • Cho nhì số phức \({{z}_{1}}=2-3i\) và \({{z}_{2}}=1-i\). Tính \(z={{z}_{1}}+{{z}_{2}}\).
 • Nghiệm của phương trình \({2^{2x - 1}} = 8\) là
 • Cho số phức z sở hữu điểm màn trình diễn nhập mặt mày phẳg tọa phỏng Oxy là vấn đề \(M\left( 3;-5 \right)\).
 • Số phức nghịch ngợm hòn đảo của số phức z=1+3i là
 • Biết \(F\left( x \right)\) là một trong vẹn toàn hàm của \(f\left( x \right)=\frac{1}{x+1}\) và \(F\left( 0 \right)=2\) thì \(F\left( 1 \right)\) vì thế.
 • Cho số phức z vừa lòng \(z\left( 1+i \right)=3-5i\). Tính môđun của z.
 • Cho hàm số \(f\left( x \right)\) vừa lòng \({f}'\left( x \right)=27+\cos x\) và \(f\left( 0 \right)=2019.\) Mệnh đề nào là tiếp sau đây đúng?
 • Trong không khí với hệ tọa phỏng Oxyz, mang lại thân phụ điểm \(A\left( 1;3;5 \right),\text{ }B\left( 2;0;1 \right),\text{ }C\left( 0;9;0 \right).\) Tìm trọng tâm G của tam giác ABC.
 • Đồ thị hs \(y=-\frac{{{x}^{4}}}{2}+{{x}^{2}}+\frac{3}{2}\) rời trục hoành bên trên bao nhiêu điểm?
 • Xác toan tọa phỏng điểm I là phó điểm của hai tuyến phố tiệm cận của vật dụng thị hàm số \(y=\frac{2x-3}{x+4}.\)
 • Đồ thị của hàm số nào là tiếp sau đây sở hữu dạng như lối cong nhập hình vẽ mặt mày dưới?
 • Với a và b là nhì số thực dương tùy ý và \(a\ne 1,\text{ }{{\log }_{\sqrt{a}}}({{a}^{2}}b)\) bằng
 • Một hình trụ sở hữu bk lòng r = 5cm, độ cao h = 7cm. Diện tích xug xung quanh của hình trụ này là:
 • Biết độ quý hiếm lớn số 1 và độ quý hiếm nhỏ nhất của hs \(y=\frac{{{x}^{3}}}{3}+2{{x}^{2}}+3x-4\) bên trên \(\left[ -4;0 \right]\) l�
 • Số nghiệm của phương trình \(\log {\left( {x - 1} \right)^2} = 2\)
 • Viết biểu thức \(P=\sqrt[3]{x.\sqrt[4]{x}}\) (x>0) bên dưới dạng luỹ quá với số nón hữu tỷ.
 • Trong khôg gian trá Oxyz, đường thẳng liền mạch \(d:\frac{{x - 1}}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z}{3}\) đi qua chuyện điểm nào là bên dưới đây
 • Trong không khí Oxyz, mang lại mặt mày cầu \((S):{{x}^{2}}+{{y}^{2}}+{{z}^{2}}-2x-3=0\). Bán kính của mặt mày cầu bằng:
 • Tính đạo hàm của hàm số \(y = {3^{x + 1}}\)
 • Cho hs \(f\left( x \right)\) liên tiếp bên trên \(\mathbb{R}\), bảng xét lốt của \({f}\left( x \right)\) như sau:Hàm số sở hữu bao n
 • Tập nghiệm S của bất phương trình \({5^{1 - 2{\rm{x}}}} > \frac{1}{{125}}\) là:
 • Trong không khí tọa phỏng Oxyz, mặt mày bằng chứa chấp trục Oz và trải qua điểm \(I\left( 1;2;3 \right)\) sở hữu phương trình là
 • Trong khôg gian trá với hệ tọa phỏng Oxyz, mang lại nhì điểm \(A\left( 1;2;2 \right), B\left( 3;-2;0 \right)\).
 • Trong không khí \(Oxyz\), phương trình đường thẳng liền mạch trải qua điểm \(A\left( 1;2;0 \right)\) và vuông góc với mặt mày bằng \(\left( P.. \right):2x+y-3z-5=0\) là
 • Trong không khí Oxyz, mang lại nhì điểm \(A\left( 1;2;3 \right)\) và \(B\left( 3;2;1 \right)\). Phương trình mặt mày cầu 2 lần bán kính AB là
 • Hàm số nào là tại đây đồng phát triển thành bên trên \(\mathbb{R}$?
 • Cho hình chóp S.ABC sở hữu SA vuông góc với mặt mày bằng \(\left( ABC \right),SA=2a,\) tam giác ABC vuông bên trên B, \(AB=a\sqrt{3}\) và BC=a (minh họa như hình vẽ bên). Góc thân thiết đường thẳng liền mạch SC và mặt mày bằng \(\left( ABC \right)\) bằng
 • Cho tụ tập \(S=\left\{ 1;2;3;...;17 \right\}\) bao gồm 17 số vẹn toàn dương trước tiên. Chọn tình cờ một tập luyện con cái sở hữu 3 thành phần của tụ tập S. Tính phần trăm nhằm tụ tập được lựa chọn sở hữu tổng những thành phần phân chia không còn mang lại 3.
 • Hình lăng trụ ABC.A'B'C' sở hữu lòng ABC là tam giác vuông bên trên A,AB=a,AC=2a. Hình chiếu vuông góc của A' lên trên bề mặt bằng \(\left( ABC \right)\) là vấn đề I nằm trong cạnh BC. Tính khoảng cách kể từ A cho tới mặt mày bằng \(\left( A'BC \right)\).
 • Cho hình chóp S.ABCD sở hữu lòng ABCD là hình thoi tâm O, AB = a, \(\angle BAD={{60}^{0}},SO\bot (ABCD)\) và mặt mày bằng (SCD) tạo ra với lòng một góc \({{60}^{0}}\). Tính thế tích khối chóp S.ABCD
 • Cho hàm số \(y=f\left( x \right)\) sở hữu đạo hàm \({f}'\left( x \right)\). Đồ thị của hàm số \(y={f}'\left( x \right)\) như hình vẽ. Giá trị lớn số 1 của hàm số \(g\left( x \right)=f\left( 3x \right)+9x\) bên trên đoạn \(\left[ -\frac{1}{3};\frac{1}{3} \right]\) là
 • Cho hàm số \(f\left( x \right)\) vừa lòng \(f\left( 1 \right)=3\) và \(f\left( x \right)+x{f}'\left( x \right)=4x+1\) với từng x>0. Tính \(f\left( 2 \right).\)
 • Cho số phức z=a+bi \(\left( a,\,b\in \mathbb{R} \right)\) vừa lòng \(\left| z-3 \right|=\left| z-1 \right|\) và \(\left( z+2 \right)\left( \overline{z}-i \right)\) là số thực. Tính a+b.
 • Cho hàm số . Tính \(\int\limits_0^{{e^2} - 1} {\frac{{\ln \left( {x + 1} \right)}}{{x + 1}}dx} \)
 • Trong hệ tọa phỏng Oxyz, mang lại điểm \(M\left( 1;-1;2 \right)\) và hai tuyến phố trực tiếp , \({{d}_{2}}:\frac{x+1}{2}=\frac{y-1}{1}=\frac{z+2}{1}\). Đường trực tiếp \(\Delta \) trải qua M và rời cả hai tuyến phố trực tiếp \({{d}_{1}},{{d}_{2}}\) sở hữu véc tơ chỉ phương là \(\overrightarrow{{{u}_{\Delta }}}\left( 1;a;b \right)\), tính a+b
 • Có từng nào số vẹn toàn dươg nó nhằm tập luyện nghiệm của bất phương trình \(\left( {{\log }_{2}}x-\sqrt{2} \right)\left( {{\log }_{2}}x-y
 • Cho số phức \({{z}_{1}}, {{z}_{2}}\) vừa lòng \(\left| {{z}_{1}} \right|=12\) & \(\left| {{z}_{2}}-3-4\text{i} \right|=5\).
 • Có từng nào cặp số vẹn toàn \(\left( x,nó \right)\) với \(1\le x\le 2020\) vừa lòng \(x\left( {{2}^{y}}+y-1 \right)=2-{{\log }_{2}}{{x}^{x}}\)
 • Cho vật dụng thị (C): \(y = {x^4} - 2{x^2}\). Khẳng toan nào là sau đó là sai ?
 • Giá trị của tham ô sô m nhằm phương trình \({x^3} - 3x = 2m + 1\) sở hữu thân phụ nghiệm phân biệt là:
 • Cho hình nón tròn xoay đỉnh \(S,\)đáy là đường tròn tâm \(O,\) bán kính đáy \(r = 5\). Một thiết diện qua chuyện đỉnh là tam giác \(SAB\) đều có cạnh bằng 8. Khoảng cách từ \(O\) đến mặt phẳng \(\left( {SAB} \right)\) bằng

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12

YOMEDIA