số đường tròn nội tiếp của tam giác là

1. Định lý về nhị tiếp tuyến rời nhau

Nếu nhị tiếp tuyến của một lối tròn trặn rời nhau bên trên một điểm thì:

Bạn đang xem: số đường tròn nội tiếp của tam giác là

Điểm tê liệt cơ hội đều nhị tiếp điểm.

Tia kẻ kể từ điểm tê liệt trải qua tâm là tia phân giác của góc tạo ra vị nhị tiếp tuyến.

Tia kẻ kể từ tâm trải qua điểm này đó là tia phân giác của góc tạo ra vị nhị nửa đường kính trải qua những tiếp điểm.

Ví dụ 1. Cho lối tròn trặn (O) và điểm A ở ngoài lối tròn trặn. Từ điểm A kẻ nhị tiếp tuyến AB và AC (B và C là tiếp điểm). Khi đó:

Bài 6: Tính hóa học của nhị tiếp tuyến rời nhau (ảnh 1)

 Điểm A cơ hội đều nhị tiếp điểm B và C hoặc AB = AC.

AO là tia phân giác của .

OA là tia phân giác của .

2. Đường tròn trặn nội tiếp của tam giác

Đường tròn trặn nội tiếp tam giác là lối tròn trặn xúc tiếp với phụ vương cạnh của tam giác, còn tam giác gọi là tam giác nước ngoài tiếp lối tròn.

Xem thêm: vẽ tranh bảo vệ môi trường đẹp nhất

Tâm của lối tròn trặn nội tiếp tam giác là uỷ thác điểm của những lối phân giác những góc nhập của tam giác.

Ví dụ 2. Cho tam giác ABC. Gọi I là uỷ thác điểm của những lối phân giác những góc nhập của tam giác; D, E, F theo đòi trật tự là chân những lối vuông góc kẻ kể từ I cho tới những cạnh BC, AC, AB.

Khi tê liệt, I là tâm lối tròn trặn nội tiếp tam giác ABC hoặc tam giác ABC nước ngoài tiếp lối tròn trặn tâm I.

Bài 6: Tính hóa học của nhị tiếp tuyến rời nhau (ảnh 1)

3. Đường tròn trặn bàng tiếp tam giác

Đường tròn trặn bàng tiếp tam giác là lối tròn trặn xúc tiếp với 1 cạnh của tam giác và xúc tiếp với những phần kéo dãn của nhị cạnh tê liệt.

Tâm của lối tròn trặn bàng tiếp nhập góc A là uỷ thác điểm của hai tuyến đường phân giác những góc ngoài bên trên B và C, hoặc là uỷ thác điểm của lối phân giác góc A và lối phân giác góc ngoài bên trên B (hoặc C).

Với một tam giác, với phụ vương lối tròn trặn bàng tiếp.

Bài 6: Tính hóa học của nhị tiếp tuyến rời nhau (ảnh 1)

Xem thêm: vẽ tranh tĩnh vật lớp 9

Ví dụ 3. Cho tam giác ABC. Gọi K là uỷ thác điểm những lối phân giác của nhị góc ngoài bên trên B và C; D, E, F theo đòi trật tự là chân những lối vuông góc kẻ kể từ K cho tới những đường thẳng liền mạch BC, AC, AB.

Bài 6: Tính hóa học của nhị tiếp tuyến rời nhau (ảnh 1)

Khi tê liệt, K là tâm lối tròn trặn bàng tiếp tam giác ABC.