nghe nói anh thích tôi

Nhiều người theo dõi nhận định rằng việc biên kịch nhằm tình tiết Ninh Chí Khiêm thất lạc trí ghi nhớ ở luyện cuối, dẫn đến hình mẫu kết banh mang đến "Nghe phát biểu em quí tôi" là ko phải chăng.