lập niên biểu về cách mạng tư sản anh và chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa anh ở bắc mĩ

Đề bài

Lập niên biểu về phong thái mạng tư sản Anh và Chiến giành giật giành song lập của 13 nằm trong địa Anh ở Bắc Mĩ.

Bạn đang xem: lập niên biểu về cách mạng tư sản anh và chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa anh ở bắc mĩ

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa nhập sgk Lịch sử 8 trang 4-9 nhằm vấn đáp.

Lời giải chi tiết

Cách mạng tư sản

Thời gian

Sự kiện

Cách mạng tư sản Anh

Tháng 4 - 1640

Sác-lơ I tập trung Quốc hội.

Tháng 8 - 1642

Sác-lơ I tuyên chiến với Quốc hội.

1642 - 1648

Nội chiến thân mật Quốc hội với mái ấm vua.

Tháng 1 - 1649

Sác-lơ I bị xử quyết. Anh phát triển thành nước nằm trong hòa. Cách mạng đạt cho tới đỉnh điểm.

Năm 1653

Nền độc tài quân sự chiến lược được thiết lập. Cách thụt lùi của cách mệnh.

Tháng 12 - 1688

Xem thêm: vẽ tranh tường đơn giản

Quốc hội tổ chức chủ yếu biến hóa, trả Vin-hem Ô-ran-giơ đăng vương vua. Chế phỏng quân công ty lập hiến được xây dựng.

Chiến giành giật giành song lập của 13 nằm trong địa Anh ở Bắc Mĩ

Cuối năm 1773

Sự khiếu nại “chè Bô-xtơn” thổi bùng lên ngọn lửa cuộc chiến tranh ở Bắc Mĩ.

Đầu mon 9 - 1774

Đại hội châu lục lượt loại nhất được tập trung ở Phi-la-đen-phi-a

Tháng 4 - 1775

Chiến giành giật trong số những nằm trong địa với chủ yếu quốc bùng phát.

Tháng 5 - 1775

Đại hội châu lục lượt loại nhị được tập trung, xây dựng “Quân group nằm trong địa” vì thế Gioóc-giơ Oa-sinh-tơn thực hiện tổng lãnh đạo.

Ngày 4 -7 - 1776

Thông qua chuyện phiên bản Tuyên ngôn Độc lập, Hợp chủng quốc Mĩ thành lập.

Ngày 17 - 10 - 1777

Quân khởi nghĩa thắng rộng lớn ở Xa-ra-tô-ga, tạo thành sự thay đổi của trận chiến giành giật.

Năm 1781

Chiến thắng I-ooc-tao, cuộc chiến tranh kết giục.

Xem thêm: vẽ tranh ý tưởng trẻ thơ lớp 3

Năm 1783

Anh kí hiệp ước Vec-xai đầu tiên thừa nhận nền song lập của 13 nằm trong địa ở Bắc Mĩ.

Loigiaihay.com