kiểm tra chương 2 hình học 6 có ma trận

Download.vn xin xỏ trình làng cho tới quý thầy cô nằm trong chúng ta học viên Sở đề đánh giá 1 tiết Chương II Hình học tập lớp 6 (Có ma mãnh trận) được Shop chúng tôi tổ hợp cụ thể nhất.

Đây là tư liệu giành cho chúng ta học viên lớp 6 nhằm mục tiêu gia tăng kỹ năng và kiến thức môn Toán nhằm sẵn sàng chất lượng kỹ năng và kiến thức mang lại kỳ thi đua học tập kỳ I tiếp đây. Đề đánh giá 1 tiết môn Chương 2 Hình học tập lớp 6 với ma mãnh trận tất nhiên đáp án cụ thể. Mời chúng ta vận tải về nhằm coi đầy đủ cỗ tư liệu nhé!

Bạn đang xem: kiểm tra chương 2 hình học 6 có ma trận

Bộ đề đánh giá 1 tiết Chương II Hình học tập lớp 6

Bộ đề kiểm tra 1 tiết Chương II Hình học lớp 6

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HÌNH HỌC 6 CHƯƠNG II

* thạo số đo của góc

nhọn, góc vuông,

góc tù, góc bẹt.

* thạo được Lúc nào

thì nhị góc phụ nhau,

bù nhau, kề bù.

* Hình vẽ đích.

* Hiểu được tổng số

đo của nhị góc kề

nhau.

* Trong thân phụ tia

chung gốc

xác

định được tia nằm

giữa nhị tia còn lại

* Vận dụng tính

chất tia nằm đằm thắm 2

tia nhằm tính số đo góc

cần mò mẫm.

* thạo nhận biết tia

phân giác.

* Vận dụng dấu

hiệu nhận biết để

chứng minh tia phân

giác.

Vận dụng tính chất

tia phân giác để

chứng minh 2 tia

phân giác của 2 góc

kề bù vuông góc

với nhau.

* Nắm được định

nghĩa tam giác,

đường tròn trĩnh.

Biết vẽ tam giác khi

biết phỏng nhiều năm 3 cạnh.

Hai tam giác có

cạnh chung

Xem thêm: truyện tranh xuyên không về cổ đại

ĐỀ SỐ 1

UBND QUẬN ……..

TRƯỜNG THCS ……………

ĐỀ KIỂM TRA HÌNH HỌC 6 CHƯƠNG II

Năm học: 2019-2020

Thời gian: 45 phút

I. TRẮC NGHIỆM:(3 điểm). Hãy chọn chỉ một chữ cái A, B, C, D đứng trước câu

trả lời đúng nhất và ghi vào tờ giấy kiểm tra.

Câ 1. Góc bẹt là góc có số đo bằng:

A. 45

B. 90

C. 120

D. 180

Câ 2. Hai góc có tổng số đo bằng 180

là nhị góc:

A. Kề nhau B. Bù nhau C. Kề bù D. Phụ nhau

Câ 3. Hai góc vừa kề nhau vừa bù nhau hai góc:

A. Kề nhau B. Bù nhau C. Kề bù D. Phụ nhau

Câ 4. Ở hình vẽ mặt mũi tao có

là:

Câ 5. Nếu tia Ot nằm giữa nhị tia Om và On thì:

A.

B.

C.

D.

Câ 6. Trên cùng 1/2 mặt phẳng bờ chứa tia Ox, tia Oz là tia nằm giữa nhị tia Ox và Oy Lúc :

A.

B.

C.

D.

Câ 7. Tia Oz là tia phân giác của góc

khi :

A.

B.

C.

D.

Câ 8. Tam giác ABC là :

A. Hình bao gồm thân phụ đoạn trực tiếp AB, BC, CA khi ba điểm A, B, C thẳng mặt hàng .

Xem thêm: vẽ tranh về quê hương

B. Hình bao gồm thân phụ đoạn trực tiếp AB, BC, CA khi ba điểm A, B, C không trực tiếp hàng .

C. Hình bao gồm thân phụ đoạn trực tiếp AM, MC, AC khi ba điểm A, M, C không thẳng mặt hàng .

Download

  • Lượt tải: 3.258
  • Lượt xem: 13.082
  • Dung lượng: 443,6 KB