hàm số lẻ nhận trục nào làm trục đối xứng

YOMEDIA

 • Câu hỏi:

  Đồ thị hàm số lẻ sở hữu đặc thù nào?

  Bạn đang xem: hàm số lẻ nhận trục nào làm trục đối xứng

  • A. Nhận trục Oy thực hiện trục đối xứng
  • B. Nhận gốc tọa chừng thực hiện tâm đối xứng
  • C. Nhận điểm đặc biệt đái là tâm đối xứng
  • D. Nhận trục Ox thực hiện trục đối xứng

  Lời giải tham ô khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đồ thị hàm số lẻ nhận gốc tọa chừng thực hiện tâm đối xứng.

Mã câu hỏi: 22678

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Xem thêm: vẽ tranh thiếu nhi việt nam làm nghìn việc tốt

Môn học: Toán Học

Câu căn vặn này nằm trong đề ganh đua trắc nghiệm sau đây, nhấn vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

Xem thêm: vẽ tranh cô giáo

CÂU HỎI KHÁC

 • Đồ thị hàm số hắn = {x^4} - 2{x^2} + 3 tách trục hoành bên trên bao nhiêu điểm?
 • Số đàng tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của thiết bị thị hàm số f(x)=(x^2+3)/(3+5x-2x^2)
 • Tập những số x thỏa mãn nhu cầu bất phương trình {\log _{0,4}}(x-4) + 1 \ge 0 là:
 • Đồ thị hàm số lẻ sở hữu đặc thù nào?
 • Số điểm đặc biệt trị của hàm số f(x)=(x^2-3x+6)/(x-1)
 • Cho tam giác đều ABC cạnh a cù xung xung quanh đàng cao AH tạo ra một hình nón. Diện tích xung xung quanh của hình nón cơ là:
 • Khảng lăm le nào là sau đó là trúng về thiết bị thị hàm số f(x) = {x^3} - 3{x^2} - 9x + 11
 • Cho nhị điểm thắt chặt và cố định A, B và một điểm M địa hình vô không khí tuy nhiên luôn luôn thỏa mãn nhu cầu ĐK \(MAB = \alpha \) với \(0
 • Khẳng lăm le nào là sau đó là trúng về thiết bị thị hàm số f(x)=x-2/2x+1
 • Đồ thị hàm số hắn = {x^3} - x + 1 xúc tiếp bên trên điểm M(1;1) với đàng nào là sau đây?
 • Giá trị nhỏ nhất của hàm số f(x) = 3\sin x - 4\cos x + 2 là:
 • Cho hàm số f(x)=sinx-x. Khẳng lăm le nào là sau đó là đúng?
 • Cơ số của logarit cần là số dương và không giống 1
 • Tập xác lập của hàm số \(y = {\left( {1 - x} \right)^{\sqrt 2 }}\) là:
 • Biết \({\log _a}b = 3;{\log _a}c =  - 2\) khi cơ \({\log _a}\left( {{a^3}{b^2}\sqrt c } \right)\) bằng:
 • Tập những số x thỏa mãn nhu cầu bất phương trình (2/3)^4x
 • Khẳng lăm le nào là sau đó là trúng về hàm số f(x) = 6{x^5} - 15{x^4} + 10{x^3} - 22.\)
 • Cho hình chóp S.ABC sở hữu lòng ABC là tam giác đều cạnh a, SA vuông góc lòng và \(SA = a\)
 • Với độ quý hiếm nào là của m thì thiết bị thị hàm số trải qua điểm M(1;-1)
 • Cho hàm số y=ln(1/x+1). Khẳng lăm le nào là sau đó là đúng?
 • Đồ thị của hàm số y=f(x) sở hữu một điểm đặc biệt đái (0;-2) và tách trục hoành bên trên nhị điểm sở hữu hoành độ
 • Đồ thị hàm số chẵn sở hữu đặc thù nào?
 • Giá trị lớn số 1 của hàm số \(f\left( x \right) =  - 3\sqrt {1 - x} \) là:
 • Cho hàm số hắn = {x^3} - 6{x^2} + 9x - 1 sở hữu thiết bị thị (C)
 • Hàm số f(x) sở hữu đạo hàm là f'(x)=x^2(x+1)^2(2x-1)
 • Thể tích khối lăng trụ tam giác đều sở hữu toàn bộ những cạnh vày a là:
 • Bất kì một hình vỏ hộp nào thì cũng xuất hiện cầu nước ngoài tiếp
 • Số gửi gắm điểm của hai tuyến đường cong \(y = {x^3} - {x^2} - 2x + 3\) và \(y = {x^2} - x + 1\) là:
 • Tồn tai hình nhiều diện sở hữu số mặt mũi và số đỉnh vày nhau
 • Giả sử tớ sở hữu hệ thức: \({a^2} + {b^2} = 7ab\left( {a > 0;b > 0} \right)\). Hệ thức nào là tại đây đúng?
 • Cho hàm số y=f(x) sở hữu \(\mathop {\lim }\limits_{x \to  + \infty } f\left( x \right) = 2\) khi cơ thiết bị thị hàm số c�
 • Đồ thị hàm số nào là tại đây tách trục tung bên trên điểm sở hữu tung chừng âm?
 • Cho hình lập phương \(ABCD.ABCD\) sở hữu cạnh vày a.
 • Một hình chóp tứ giác đều sở hữu cạnh lòng vày a, cạnh mặt mũi tạo nên với mặt mũi lòng góc 60°.
 • Đồ thị hàm số nào là tại đây sở hữu tâm đối xứng?
 • Với toàn bộ những độ quý hiếm nào là của m thì thiết bị thị hàm số tách đường thẳng liền mạch d:y=m bên trên tư điểm phân biệt?
 • Một khối trụ sở hữu nửa đường kính lòng \(a\sqrt 3 \), độ cao \(2a\sqrt 3 \). Thể tích khối cầu nước ngoài tiếp khối trụ là:
 • Cho nhị số dương a và b. Đặt \(X = {e^{\frac{{a + b}}{2}}};Y = \frac{{{e^a} + {e^b}}}{2}\). Khi đó:
 • Cho hình chóp SABC. Gọi \(A,B\) theo lần lượt là trung điểm của SA và SB. Khi cơ tỉ số thể tích nhị khối chóp \(S.
 • Khi chừng lâu năm cạnh của một hình lập phương gia tăng 2cm thì thể tích của chính nó gia tăng \(98c{m^3}\).
 • Cho hình nón sở hữu đàng sinh vày 2 lần bán kính lòng và vày 2. Bán kính mặt mũi cầu nước ngoài tiếp hình nón cơ là:
 • Đồ thị của hàm số y=-x^4/2+x^2+3/2 tách trục hoành bên trên bao nhiêu điểm
 • Một hình cầu hoàn toàn có thể tích \(\frac{4}{3}\pi \) nước ngoài tiếp một hình lập phương. Thể tích của khối lập phương cơ là:
 • Cho hàm số hắn = {x^3} + 3{x^2} + m + 1 bỏ đồ thị hàm số xúc tiếp với trục hoành thì m bằng:
 • Tập xác lập của hàm số y=(1-x^2)^-3
 • Khẳng lăm le nào là sau đó là trúng về hàm số f(x)=x^3/3-x^2/2-6x+3/4
 • Các thiết bị thị hàm số \(y = 3 - \frac{1}{x}\) và \(y = 4{x^2}\) xúc tiếp nhau bên trên điểm M sở hữu hoành chừng là:
 • Tập xác lập của hàm số \(y = {\log _2}\left( {2x - {x^2}} \right)\) là:
 • Một khối chóp tam giác sở hữu những cạnh lòng vày 6, 8, 10. Một cạnh mặt mũi có tính lâu năm vày 4 và tạo nên với lòng góc 60°.
 • Trong những mệnh đề sau, mệnh đề nào là đúng? Số những đỉnh hoặc số những mặt mũi của bất kì hình nhiều diện nào là cũng:

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12

YOMEDIA