giải hệ phương trình bằng máy tính casio

Hệ phương trình số 1 nhì ẩn tạo điều kiện cho ta tìm ra nghiệm của hệ. Với dòng sản phẩm PC CASIO fx 570ES PLUS giải hệ phương trình Theo phong cách sau:

Bạn đang xem: giải hệ phương trình bằng máy tính casio

Hệ phương trình nhì ẩn được máy ghi dạng \left\{\begin{matrix} a_{1}x + b_{1}y = c _{1} & \\ a_{2}x + b_{2}y = c _{2}& \end{matrix}\right.

Để giải hệ phương trình số 1 nhì bẩn

Ta ấn vô mode nhưng mà hình máy tiếp tục hình thành những nhiều dòng sản phẩm : 

:COMP     :CMPLX

:STAT        :BASE-N

:EQN         : MATRIX

:TABLE      :VECTOR

Ta lựa chọn phím   lựa chọn   rồi nhập số vô máy

Ví dụ: giải  hệ phương trình sau:\left\{\begin{matrix} 2x +y=10 & \\ -y=2-x& \end{matrix}\right.

Xem thêm: bằng bút chì vẽ tranh phong cảnh trong hình tròn

Do phương trình này sẽ không là dạng của dòng sản phẩm, Khi giải bài xích này sử dụng máy tính casio. Fx570MS PLUS. Thứ nhất tớ nên cần đem nó về dạng của dòng sản phẩm đem dạng như  sau

\left\{\begin{matrix} 2x +y=10 & \\ x -y=2& \end{matrix}\right.

Sau Khi đem về dạng của dòng sản phẩm tớ nhập vô máy

Ấn mode lựa chọn lựa chọn rồi tớ nhập số liệu

Nhập số liệu 2 ( nhập a_{1}=2);1(nhập b_{1}=1);10(nhập c_{1}=10)

                   1(nhập a_{2} = 1); -1(nhập b_{2}= -1); 2(nhập c_{2} = 2)

Máy hình thành sản phẩm \left\{\begin{matrix} x=4 & \\ y=2& \end{matrix}\right.

Xem thêm: tranh vẽ làng nghề truyền thống

Khi hệ phương trình vô nghiệm hoặc vô số nghiệm máy tiếp tục báo : Math error

Ví dụ cho tới hệ phương trình :\left\{\begin{matrix} -x-2y=3 & \\ 2x+4y=6& \end{matrix}\right.

Tương tự động như cơ hội nhập vô máy như hệ phương trình phía trên máy hình thành màn hình hiển thị math error (hệ này vô nghiệm)