giải chi tiết đề thi cao đẳng môn lý khối a năm 2014

(Tài liệu không được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Viết Thắng
Ngày gửi: 23h:54' 17-07-2014
Dung lượng: 443.5 KB
Số lượt tải: 2092

Xem thêm: tranh vẽ hoa tulip

Xem thêm: tranh vẽ ô to mơ ước đạt giải nhất

ÐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG KHỐI A, A1 NĂM 2014
Giải cụ thể Mã đề: 863
Cho hằng số Plăng: h = 6,625.10-34 J.s; vận tốc độ sáng vô chân ko c = 3.108 m/s; 1u = 931,5 MeV/c2; điên tích electron 1,6.10-19 C; ko lượng electron 9,1.1031 kg

Câu 1: Khi nói đến tia tử nước ngoài, tuyên bố này tại đây sai?
A. Tia tử nước ngoài sở hữu thực chất là sóng năng lượng điện kể từ.
B. Tia tử nước ngoài sở hữu bước sóng to hơn bước sóng của độ sáng tím.
C. Tia tử nước ngoài ứng dụng lên phim hình ảnh.
D. Tia tử nước ngoài kích ứng sự trị quang đãng của không ít hóa học.
Chọn đáp án B
Câu 2: Năng lượng link riêng biệt của một phân tử nhân được xem bằng
A. tích của tích điện link của phân tử nhân với số nuclôn của phân tử nhân ấy.
B. tích của chừng hụt khối của phân tử nhân với bình phương vận tốc độ sáng vô chân ko.
C. thương số của lượng phân tử nhân với bình phương vận tốc độ sáng vô chân ko.
D. thương số của tích điện link của phân tử nhân với số nuclôn của phân tử nhân ấy.
Chọn đáp án D
Câu 3: Đặt năng lượng điện áp u = (V) vô nhị đầu đoạn mạch sở hữu R, L, C vướng tiếp nối đuôi nhau thì độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện qua loa đoạn mạch là i=(A). Công suất dung nạp của đoạn mạch là
A. W. B. 200 W. C. 400 W. D. 100 W.
Giải: sít dung công thức P.. = UIcos( = 100.2.cos = 100W
Chọn đáp án D

Câu 4: Khi êlectron ở hành trình giới hạn K thì tích điện của nguyên vẹn tử hiđrô là -13,6eV còn Khi ở hành trình giới hạn M thì tích điện này là -1,5eV. Khi êlectron fake kể từ hành trình giới hạn M về hành trình giới hạn K thì nguyên vẹn tử hiđrô trị rời khỏi phôtôn ứng với phản xạ sở hữu bước sóng
A. 102,7 pm. B. 102,7 milimet. C. 102,7 (m. D. 102,7 nm.
Giải: = EM – EK = 12,1 eV ----( ( = = = 1,0266.10-7m = 102,7 nm
Chọn đáp án D
Câu 5: Một khuông chão dẫn phẳng lì, hình chữ nhật, diện tích S 50cm2, bao gồm 1000 vòng chão, tảo đều với vận tốc 25 vòng/giây xung quanh một trục cố định và thắt chặt ( vô kể từ ngôi trường đều sở hữu chạm màn hình kể từ . sành ( trực thuộc mặt mũi phẳng lì khuông chão và vuông góc với . Suất năng lượng điện ứ đọng hiệu dụng vô khuông là 200V. Độ rộng lớn của là
A. 0,18 T. B. 0,72 T. C. 0,36 T. D. 0,51 T.
Giải: SĐĐ cực lớn E0 = NBS( ----( B = = = 0,36T Chọn đáp án C
Câu 6 : Trong chân ko, xét những tia: tia mặt trời, tia tử nước ngoài, tia X và tia đơn sắc lục. Tia sở hữu bước sóng nhỏ nhất là
A. tia mặt trời. B. tia đơn sắc lục. C. tia X. D. tia tử nước ngoài.
Chọn đáp án C
Câu 7: Một hóa học điểm giao động điều tiết với biên chừng 10 centimet và tần số góc 2 rad/s. Tốc chừng cực lớn của hóa học điểm là
A. 10 cm/s. B. 40 cm/s. C. 5 cm/s. D. trăng tròn cm/s.
Giải: : vmax = ωA = 20cm/s Chọn đáp án D
Câu 8: Một mạch giao động năng lượng điện kể từ LC lí tưởng bao gồm cuộn cảm thuần có tính tự động cảm L và tụ năng lượng điện sở hữu năng lượng điện dung C đang xuất hiện giao động năng lượng điện kể từ tự tại. Gọi U0 là năng lượng điện áp cực lớn đằm thắm nhị bạn dạng tụ điện; u và I là năng lượng điện áp đằm thắm nhị bạn dạng tụ năng lượng điện và độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện vô mạch bên trên thời gian t. Hệ thức chính là
A. . B. . C. . D.
Giải: Ta sở hữu u = U0cos((t + ()
i = I0cos((t + ( + ) = I0sin((t + () = (CU0 sin((t + () = U0 sin((t + ()
+ = 1 ---( + = 1 ---( i2 = (U20 – u2). Chọn đáp án B
Câu 9: Một sóng cơ truyền dọc từ truc Ox với phương trình u = 5cos(8(t – 0,04(x) (u và x tính bởi vì centimet, t tính bởi vì s). Tại thời gian t = 3 s, ở