đề thi thử thpt quốc gia 2017 môn toán violet

(Tài liệu không được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Tuân
Ngày gửi: 23h:14' 06-12-2017
Dung lượng: 1.2 MB
Số lượt tải: 1054

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ THI CHÍNH THỨC
(Đề thi đua đem 06 trang)
KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 2017
Bài thi: TOÁN
Thời gian dối thực hiện bài: 90 phút, ko kể thời hạn trừng trị đề


MÃ ĐỀ 102

Họ, thương hiệu thí sinh: ………………………………………
Số báo danh:…………………………………………..

Câu 1. Cho hàm số đem bảng đổi mới thiên như sau

Xem thêm: vẽ tranh phong cảnh hoàng hôn bằng màu sáp

Tìm độ quý hiếm cực to yCĐ và độ quý hiếm vô cùng tè yCT của hàm số tiếp tục cho tới.

A. yCĐ và yCT B. yCĐ và yCT .
C. yCĐ và yCT . D. yCĐ và yCT .

Câu 2. Tìm vẹn toàn hàm của hàm số
. B. .
C. . D. .

Câu 3. Hàm số nào là tại đây đồng đổi mới bên trên khoảng tầm
A. . B. . C. . D. .

Xem thêm: tấm cám tranh vẽ

Câu 4. Số phức nào là tại đây đem điểm trình diễn bên trên mặt mày bằng phẳng tọa phỏng là
điểm M như hình mặt mày ?
A. B.
C. D.

Câu 5. Đường cong ở hình mặt mày là loại thị của 1 trong các tư hàm số ở bên dưới
đây. Hàm số này là hàm số nào là ?
A. .
B. .
C. .
D. .

Câu 6. Cho là số thực dương không giống 1. Mệnh đề nào là tiếp sau đây chính với từng số thực dương x, nó ?
A. B.
C. D.
Câu 7. Trong không khí với hệ tọa phỏng Oxyz, cho tới điểm . Tính phỏng nhiều năm đoạn trực tiếp OA.
A. B. C. D.
Câu 8. Cho nhị số phức và . Tìm số phức
A. . B. C. D.
Câu 9. Tìm nghiệm của phương trình
A. B. C. D.
Câu 10. Trong không khí với hệ tọa phỏng Oxyz, phương trình nào là bên dưới đấy là phương trình của mặt mày bằng phẳng ?
A. B. C. D.
Câu 11. Cho hàm số . Mệnh đề nào là tiếp sau đây chính ?
A. Hàm số nghịch tặc đổi mới bên trên khoảng tầm B. Hàm số nghịch tặc đổi mới bên trên khoảng tầm
C. Hàm số đồng đổi mới bên trên khoảng tầm D. Hàm số nghịch tặc đổi mới bên trên khoảng tầm
Câu 12. Cho là vẹn toàn hàm của hàm số . Tính
A. . B. . C. . D. .
Câu 13. Rút gọn gàng biểu thức với .
A. B. C. D.
Câu 14. Đường cong hình mặt mày là loại thị của hàm số với a, b, c là những ố thực. Mệnh đề nào là tiếp sau đây chính ?
A. Phương trình đem tía nghiệm thực phân biệt.
B. Phương trình đem nhị nghiệm thực phân biệt.
C. Phương trình vô nghiệm bên trên luyện số thực.
D. Phương trình đem chính một nghiệm thực.
Câu 15. Tìm số tiệm cận của loại thị hàm số .
A. . B. . C. D.
Câu 16. Trong không khí với hệ tọa phỏng Oxyz, mò mẫm toàn bộ những độ quý hiếm m nhằm phương trình là phương trình của một phía cầu.
A. B. C. . D.
Câu 17. Kí hiệu là nhị nghiệm phức của phương trình . Tính
A. . B. C. . D. .
Câu 18. Cho khối lăng trụ đứng đem , lòng ABC là tam giác vuông cân nặng bên trên B và . Tính thể tích V của khối lăng trụ tiếp tục cho tới.
A. . B. . C. . D. .
Câu 19. Cho khối nón đem nửa đường kính lòng và độ cao . Tính thể tích V của khối nón tiếp tục cho tới.
A. B. C. D.
Câu đôi mươi. Cho hình bằng phẳng D số lượng giới hạn vị đàng cong , trục hoành và những đường thẳng liền mạch . Khối tròn trặn xoay tạo ra trở thành khi cù D xung quanh trục hoành rất có thể tích V vị từng nào ?
A. B. C. D.
Câu 21. Cho và . Tính
A. B. C. D.
Câu 22.