đề thi thpt quốc gia 2017 môn lý file word

(Tài liệu không được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trương Văn Bi
Ngày gửi: 11h:31' 24-06-2017
Dung lượng: 141.0 KB
Số lượt tải: 1345

Xem thêm: tranh vẽ tiết kiệm nước

Số lượt thích: 0 người

Sở GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017
ĐỀ THI CHÍNH THỨC Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
(Đề ganh đua đem 04 trang) Môn ganh đua trở nên phần: VẬT LÍ
Thời gian dối thực hiện bài: 50 phút, ko kể thời hạn phân phát đề
Họ, thương hiệu thí sính: …………………………………..
Số báo danh: ………………………………………
Câu 1. Trong chân ko, một khả năng chiếu sáng đơn sắc đem bước sóng λ. Gọi h là hằng số Plăng, c là vận tốc khả năng chiếu sáng nhập chân ko. Năng lượng của phôtôn ứng với khả năng chiếu sáng đơn sắc này là
A. B. C. D.
Câu 2. Từ Trái Đất, những ngôi nhà khoa học tập tinh chỉnh những xe cộ tự động hành bên trên Mặt Trăng nhờ dùng những vũ khí thu phân phát sóng vô tuyến. Sóng vô tuyến được sử dụng nhập ứng vấp này nằm trong dải
A.sóng trung. B. sóng rất rất ngắn ngủi. C. từ trường sóng ngắn. D. sóng lâu năm.
Câu 3. Đặt năng lượng điện áp xoay chiều nhập nhì đầu một quãng mạch bao gồm năng lượng điện trở R và tụ năng lượng điện giắt tiếp nối đuôi nhau thì dung kháng của tụ năng lượng điện ỉà zc. Hệ số hiệu suất của đoạn mạch là
A. . B. . C. D.
Câu 4. Khi nói đến xê dịch cơ chống bức, tuyên bố nào là tại đây sai?
A. Biên chừng của xê dịch chống bức tùy thuộc vào biên chừng của lực chống bức.
B. Biên chừng của xê dịch chống bức tùy thuộc vào tần số của lực chống bức.
C. Dao động chống bức đem tần số luôn luôn vày tần số của lực chống bức.
D. Dao động chống bức đem tần số luôn luôn vày tần số riêng rẽ của hệ xê dịch.
Câu 5. Theo thuyết kha khá, một phân tử đem lượng m thì đem tích điện toàn phần E. hiểu c là vận tốc khả năng chiếu sáng nhập chân ko. Hệ thức đích thị là
A. E = mc. B. E = mc C. E = mc2. D.
Câu 6. Giao mẻ ở mặt mày nước với nhì mối cung cấp sóng phối kết hợp bịa bên trên A và B xê dịch điều tiết nằm trong trộn theo đòi phương trực tiếp đứng. Sóng truyền ở mặt mày nước đem bước sóng λ. Cực đái gửi gắm mẻ ở bên trên những điểm đem hiệu lối đi của nhì sóng kể từ nhì mối cung cấp tớỉ bại vày
A. 2kλ với k = 0,±l,±2,... B. (2k+ 1)λ với k = 0, ±1, ± 2,...
C. kλ với k = 0, ± 1, ± 2,... D. (k + 0,5)λ với k = 0, ± 1, ± 2,...
Câu 7. Khi chiếu khả năng chiếu sáng đơn sắc màu sắc lam vào một trong những hóa học huỳnh quang quẻ thì khả năng chiếu sáng huỳnh quang quẻ phân phát đi ra ko thể là ánh sáng
A. màu sắc cam. B. màu sắc chàm. C. red color. D. gold color.
Câu 8. Đạỉ lượng đặc thù mà đến mức chừng vững chắc của một phân tử nhân là
A. tích điện link. B. tích điện ngay lập tức kết riêng rẽ.
C. năng lượng điện phân tử nhân. D. lượng phân tử nhân.
Câu 9. Hai đao động điều tiết nằm trong phương, nằm trong tần số, nằm trong trộn, đem biên chừng thứu tự là A1 và A2. Biên chừng xê dịch tổ hợp của nhì xê dịch này là
A.A1+A2. B. |A1 - A2|. C. D.
Câu 10. Dòng năng lượng điện chạy qua chuyện một quãng mạch đem độ mạnh (T > 0). Đại lượng T được gọi là
A. tần số góc của dòng sản phẩm năng lượng điện, B. chu kì của dòng sản phẩm năng lượng điện.
C.tần số cửa ngõ đòng năng lượng điện. D. trộn thuở đầu của dòng sản phẩm năng lượng điện.
Câu 11. Đặt năng lượng điện áp xoay chiều nhập nhì đầu đoạn mạch đem R, L, C giắt tiếp nối đuôi nhau. Khi trong khúc mạch đem nằm trong hưởng trọn năng lượng điện thì năng lượng điện áp thân ái nhì đầu đoạn mạch
A.lệch sóng 90° ví vớỉ độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện trong khúc mạch.
B. trễ trộn 60° đối với độ mạnh dòng sản phẩm đỉện trong khúc mạch,
C. nằm trong trộn với độ mạnh dòng sản phẩm địện trong khúc mạch.
D. sớm trộn 30° đối với độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện trong khúc mạch.
Câu 12. Một con cái rung lắc xoắn ốc bao gồm vật nhỏ và xoắn ốc nhẹ nhàng có tính cứng k, xê dịch điều tiết dọc từ trục Ox xung quanh địa điểm cân đối O. Biểu thức lực kéo về ứng dụng lên vật theo đòi li chừng x là
A. F = kx. B. F = -kx. C. . D. .
Câu 13. Khí một sóng cơ truyền kể từ không gian nhập nước thì đại lượng nào là tại đây ko đổi?
A