đề thi học kì 2 môn toán lớp 11 có đáp ánPhần bên dưới là list Đề ganh đua Toán 11 Học kì hai năm 2023 với đáp án (40 đề). Hi vọng cỗ đề ganh đua này tiếp tục khiến cho bạn ôn luyện & đạt điểm trên cao trong những bài bác ganh đua Toán 11.

Đề ganh đua Toán 11 Học kì hai năm 2023 với đáp án (40 đề)

Xem thử

Bạn đang xem: đề thi học kì 2 môn toán lớp 11 có đáp án

Chỉ kể từ 150k mua sắm hoàn hảo cỗ Đề ganh đua Toán 11 Cuối kì 2 phiên bản word với tiếng giải chi tiết:

 • B1: gửi phí nhập tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân sản phẩm Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin yêu cho tới Zalo VietJack Official - nhấn nhập đây nhằm thông tin và nhận đề thi

Quảng cáo

Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề ganh đua Học kì 2 - Năm học tập 2023

Môn: Toán 11

Thời gian tham thực hiện bài: 90 phút

(Đề 1)

Câu 1: Cho hàm số f(x)liên tục bên trên đoạn [a ; b] và f(a) = b, f(b) = a, với 0 < a < b. Khi cơ phương trình này trong những phương trình tại đây luôn luôn với nghiệm bên trên khoảng chừng (a, b).

Đề ganh đua Học kì 2 Toán 11 vô cùng hoặc, với đáp án (Đề 1)

Câu 2: Kết trái ngược Đề ganh đua Học kì 2 Toán 11 vô cùng hoặc, với đáp án (Đề 1) là:

Đề ganh đua Học kì 2 Toán 11 vô cùng hoặc, với đáp án (Đề 1)

Quảng cáo

Câu 3: Cho hình chóp S.ABCD với lòng ABCD là hình thoi cạnh a, góc Đề ganh đua Học kì 2 Toán 11 vô cùng hoặc, với đáp án (Đề 1) . lõi SA = SB = SC = a. Góc thân thuộc nhị mặt mũi phẳng lặng (SBD) và (ABCD) bằng:

Đề ganh đua Học kì 2 Toán 11 vô cùng hoặc, với đáp án (Đề 1)

Câu 4: Một cấp cho số nằm trong bao gồm 8 số hạng với số hạng đầu vì chưng - 15 và số hạng cuối là 69. Tìm công sai của cấp cho số nằm trong.

Đề ganh đua Học kì 2 Toán 11 vô cùng hoặc, với đáp án (Đề 1)

Câu 5: Cho hình chóp S.ABCD với SA ⊥ (ABC) và tam giác ABC vuông ở B. Gọi AH là đàng cao của tam giác SAB. Khẳng quyết định này tại đây sai?

Đề ganh đua Học kì 2 Toán 11 vô cùng hoặc, với đáp án (Đề 1)

Câu 6: Tìm xác định trúng trong những xác định sau:

Đề ganh đua Học kì 2 Toán 11 vô cùng hoặc, với đáp án (Đề 1)

Quảng cáo

Câu 7: Biết Đề ganh đua Học kì 2 Toán 11 vô cùng hoặc, với đáp án (Đề 1) . Tìm tích của a.b.

Đề ganh đua Học kì 2 Toán 11 vô cùng hoặc, với đáp án (Đề 1)

Câu 8: Cho hàm số Đề ganh đua Học kì 2 Toán 11 vô cùng hoặc, với đáp án (Đề 1) . Với độ quý hiếm này của thông số m thì hàm số đang được mang đến liên tiếp bên trên điểm xm = 2?

Đề ganh đua Học kì 2 Toán 11 vô cùng hoặc, với đáp án (Đề 1)

Câu 9: Cho lăng trụ tứ giác đều ABCD.A’B’C’D’ với cạnh lòng vì chưng a. Gọi M, N, Phường là trung điểm của những cạnh AD, DC, A’D’. Tính khoảng cách thân thuộc CC’ và mặt mũi phẳng lặng (MNP) ?

Đề ganh đua Học kì 2 Toán 11 vô cùng hoặc, với đáp án (Đề 1)

Quảng cáo

Câu 10: Một người ham muốn mướn khoan một giếng sâu sắc 20m lấy nước tưới mang đến vườn cây của mái ấm gia đình. Tìm hiểu chi phí công khoan giếng ở một hạ tầng nọ, chúng ta tính Theo phong cách sau đây: giá chỉ của mét khoan thứ nhất là 10.000 đồng và Tính từ lúc mét khoan loại nhị trở chuồn, giá chỉ của từng mét sau tạo thêm 7% giá chỉ của mét khoan tức thì trước nó. Hỏi người ấy rất cần được trả số chi phí từng nào mang đến hạ tầng khoan giếng?

Đề ganh đua Học kì 2 Toán 11 vô cùng hoặc, với đáp án (Đề 1)

Câu 11: Cho hình chóp S.ABCD với SA ⊥ (ABCD), tứ giác ABCD là hình thang cân nặng với lòng rộng lớn AD gấp hai lòng nhỏ BC và cạnh mặt mũi AB = BC. Mặt phẳng lặng (P) trải qua A, vuông góc với SD và rời SB, SC, SD thứu tự bên trên M, N, Phường. Khi cơ tao rất có thể Tóm lại gì về tứ giác AMNP?

A. AMNP là một trong những tứ giác nội tiếp (không với cặp cạnh đối này tuy vậy song).

B. AMNP là một trong những hình thang vuông.

C. AMNP là một trong những hình thang.

D. AMNP là một trong những hình chữ nhật.

Câu 12: Cho cấp cho số nằm trong (un) với tổng của n số hạng thứ nhất được xem vì chưng công thức Sn = 4n – n2. Gọi M là tổng của số hạng thứ nhất và công sai của cấp cho số nằm trong. Khi đó:

A. M = -1        B. M = 1

C. M = 4        D. M = 7

Câu 13: Trong những số lượng giới hạn sau, số lượng giới hạn này ko tồn bên trên.

Đề ganh đua Học kì 2 Toán 11 vô cùng hoặc, với đáp án (Đề 1)

Câu 14: Gọi S là tập luyện những số nguyên vẹn của a sao mang đến Đề ganh đua Học kì 2 Toán 11 vô cùng hoặc, với đáp án (Đề 1) có độ quý hiếm hữu hạn. Tính tổng những thành phần của S.

A. S = 4        B. S = 0

C. S = 2        D. S = 1

Câu 15: Cho hàm số Đề ganh đua Học kì 2 Toán 11 vô cùng hoặc, với đáp án (Đề 1) Tìm xác định sai trong những xác định sau

A. Hàm số liên tiếp bên trên khoảng chừng (-∞ ; -1).

B. Hàm số liên tiếp bên trên khoảng chừng (-1 ; +∞).

C. Hàm số liên tiếp bên trên điểm x0 = 2.

D. Hàm số liên tiếp bên trên điểm x0 = -1.

Câu 16: Cho hoạt động trực tiếp xác lập vì chưng phương trình s = t3 – 3t2 – 9t + 2 ( t tính vì chưng giây; s tính vì chưng mét). Khẳng quyết định này tại đây đúng?

A. Vận tốc của hoạt động bên trên thời gian t = 4 là v = 15 m/ s.

B. Vận tốc của hoạt động bên trên thời gian t = 5 là v = 18 m/ s.

C. Vận tốc của hoạt động bên trên thời gian t = 3 là v = 12 m/s.

D. Vận tốc của hoạt động vì chưng 0 Lúc t = 0 hoặc t = 2.

Câu 17: Cho sản phẩm số (un) với Đề ganh đua Học kì 2 Toán 11 vô cùng hoặc, với đáp án (Đề 1) . Số hạng vì chưng 1/5 là số hạng loại mấy?

A. 10        B. 6

C. 12        D.11

Câu 18: Cho hình chóp S.ABCD với lòng ABCD là hình vuông vắn cạnh a, SA ⊥ (ABCD), SA = x. Tìm x nhằm nhị mặt mũi phẳng lặng (SBC) và (SCD) tạo ra cùng nhau một góc 60°.

Đề ganh đua Học kì 2 Toán 11 vô cùng hoặc, với đáp án (Đề 1)

Câu 19: Giới hạn (nếu tồn bên trên và hữu hạn) này tại đây dùng để làm khái niệm đạo hàm của hàm số nó = f(x) bên trên điểm x0 ?

Đề ganh đua Học kì 2 Toán 11 vô cùng hoặc, với đáp án (Đề 1)

Câu 20: Tìm xác định trúng trong những quyết định trúng trong những xác định tại đây.

Đề ganh đua Học kì 2 Toán 11 vô cùng hoặc, với đáp án (Đề 1)

Câu 21: Cho cấp cho số nằm trong (un) với số hạng đầu là u1 = 1 và công sai d = 1. Tìm n sao mang đến tổng của n số hạng thứ nhất của cấp cho số nằm trong cơ vì chưng 3003.

A. n = 79        B. n = 78

C. n = 77        D. n = 80

Câu 22: Tìm xác định trúng trong những xác định tại đây.

A. Hàm số với số lượng giới hạn bên trên điểm x = a thì với đạo hàm bên trên điểm x = a.

B. Hàm số với đạo hàm bên trên điểm x = a thì liên tiếp bên trên điểm x = a.

C. Hàm số với số lượng giới hạn trái ngược bên trên điểm x = a thì với đạo hàm bên trên điểm x = a.

D. Hàm số với liên tiếp bên trên điểm x = a thì với đạo hàm bên trên điểm x = a.

Câu 23: Viết phương trình tiếp tuyến của đồ dùng thị hàm số nó = x3 + 3x2 – 3x sao mang đến tiếp tuyến với thông số góc nhỏ nhất.

A. nó = -7x + 2      B. nó = -7x - 2

C. nó = -6x - 1      D. nó = -6x - 3

Câu 24: Một cấp cho số nhân với bảy số hạng với số hạng đầu và công bội là những số âm. lõi tích của số hạng loại thân phụ và số hạng loại năm vì chưng 5184; tích của số hạng loại năm và số hạng cuối vì chưng 746496. Khi cơ số hạng loại năm là:

Đề ganh đua Học kì 2 Toán 11 vô cùng hoặc, với đáp án (Đề 1)

Câu 25: Cho hình chóp S.ABCD với lòng ABCD là hình bình hành. Trong những đẳng thức véc tơ tại đây, đẳng thức này đúng?

Đề ganh đua Học kì 2 Toán 11 vô cùng hoặc, với đáp án (Đề 1)

Câu 26: Cho hình chóp S.ABC với lòng là tam giác vuông bên trên B, cạnh mặt mũi SA vuông góc với lòng. Mặt phẳng lặng (P) trải qua trung điểm M của AB và vuông góc với SB, rời AC, SC, SB thứu tự bên trên N, Phường, Q. Tứ giác M PQ là hình gì?

A. Hình thang vuông.

B. Hình chữ nhật.

C. Hình thang cân nặng.

D. Hình bình hành.

Câu 27: Cho hàm số Đề ganh đua Học kì 2 Toán 11 vô cùng hoặc, với đáp án (Đề 1) . Để tính đạo hàm f’(x), nhị học viên lập luận bám theo nhị cơ hội như sau:

Đề ganh đua Học kì 2 Toán 11 vô cùng hoặc, với đáp án (Đề 1)

- Hỏi cơ hội này đúng trong các nhị những giải trên?

A. Cả nhị đều trúng.

B. Chỉ (I) trúng.

C. Chỉ (II) trúng.

D. Cả nhị đều sai.

Câu 28: Cho sản phẩm số (un) xác lập vì chưng u1 = 5 và un+1 = 3 + un. Số hạng tổng quát mắng của sản phẩm số này là:

Đề ganh đua Học kì 2 Toán 11 vô cùng hoặc, với đáp án (Đề 1)

Câu 29: Công thức tổng quát mắng của sản phẩm số (un) xác lập vì chưng u1 = 1; un+1 = 2un + 3 là:

Đề ganh đua Học kì 2 Toán 11 vô cùng hoặc, với đáp án (Đề 1)

Câu 30: Cho hình lăng trụ đứng tam giác ABC. A’B’C’, với cạnh mặt mũi AA’ = 21 centimet, tam giác ABC vuông cân nặng bên trên A, BC = 42 centimet. Tính khoảng cách kể từ A cho tới mặt mũi phẳng lặng (A’BC).

Đề ganh đua Học kì 2 Toán 11 vô cùng hoặc, với đáp án (Đề 1)

Câu 31: Trong những mệnh đề sau mệnh đề này đúng?

A. Góc thân thuộc hai tuyến phố trực tiếp là góc nhọn.

B. Góc thân thuộc hai tuyến phố trực tiếp a và b vì chưng góc thân thuộc hai tuyến phố trực tiếp a và c thì b tuy vậy song với c.

C. Nếu đường thẳng liền mạch b tuy vậy song với đường thẳng liền mạch c thì góc thân thuộc hai tuyến phố trực tiếp a và b vì chưng góc thân thuộc hai tuyến phố trực tiếp a và c.

D. Góc thân thuộc hai tuyến phố trực tiếp vì chưng góc thân thuộc nhị vectơ chỉ phương của hai tuyến phố trực tiếp cơ.

Câu 32: Cho biết tổng S = x + x2 + x3 +...+ xn. Tìm ĐK của x nhằm Đề ganh đua Học kì 2 Toán 11 vô cùng hoặc, với đáp án (Đề 1)

Đề ganh đua Học kì 2 Toán 11 vô cùng hoặc, với đáp án (Đề 1)

Câu 33: Cho tứ diện ABCD, biết nhị tam giác ABC và BCD là nhị tam giác cân nặng với công cộng cạnh lòng BC. Gọi I là trung điểm của cạnh BC. Khẳng quyết định này trúng trong những xác định sau?

Đề ganh đua Học kì 2 Toán 11 vô cùng hoặc, với đáp án (Đề 1)

Câu 34: Tìm mệnh đề sai trong những mệnh đề tại đây.

A. Khoảng cơ hội kể từ điểm M cho tới mặt mũi phẳng lặng (P) vì chưng phỏng lâu năm đoạn trực tiếp MN với N là hình chiếu của M lên trên bề mặt phẳng lặng (P) .

B. Khoảng cơ hội thân thuộc đường thẳng liền mạch a và mặt mũi phẳng lặng (P) tuy vậy song với a là khoảng cách từ là 1 điểm M ngẫu nhiên nằm trong a cho tới mặt mũi phẳng lặng (P).

C. Khoảng cơ hội thân thuộc nhị mặt mũi phẳng lặng tuy vậy song là khoảng cách từ là 1 điểm M ngẫu nhiên bên trên trên mặt mũi phẳng lặng này cho tới mặt mũi phẳng lặng cơ.

D. Khoảng cơ hội thân thuộc hai tuyến phố trực tiếp chéo cánh nhau a và b là khoảng cách từ là 1 điểm N ngẫu nhiên bên trên b cho tới một điểm M ngẫu nhiên nằm trong mặt mũi phẳng lặng (P) chứa chấp a và tuy vậy song với b.

Câu 35: Trong những số lượng giới hạn tại đây số lượng giới hạn này với sản phẩm vì chưng +∞.

Đề ganh đua Học kì 2 Toán 11 vô cùng hoặc, với đáp án (Đề 1)

Câu 36: Tìm mệnh đề sai trong những mệnh đề sau.

A.Hai mặt mũi phẳng lặng phân biệt nằm trong vuông góc với 1 đường thẳng liền mạch thì tuy vậy song cùng nhau.

B.Hai đường thẳng liền mạch phân biệt nằm trong vuông góc với 1 một phía phẳng lặng thì tuy vậy song cùng nhau.

C.Hai đường thẳng liền mạch phân biệt nằm trong vuông góc với 1 đường thẳng liền mạch loại thân phụ thì tuy vậy song cùng nhau.

D.Một đường thẳng liền mạch và một phía phẳng lặng (không chứa chấp đường thẳng liền mạch đang được cho) nằm trong vuông góc với 1 đường thẳng liền mạch thì tuy vậy song cùng nhau.

Câu 37: Cho hàm số Đề ganh đua Học kì 2 Toán 11 vô cùng hoặc, với đáp án (Đề 1) . Hàm số f(x) với đạo hàm f'(x) bằng:

Đề ganh đua Học kì 2 Toán 11 vô cùng hoặc, với đáp án (Đề 1)

Câu 38: Trong những sản phẩm số sau, sản phẩm số này là một trong những cấp cho số nhân.

Đề ganh đua Học kì 2 Toán 11 vô cùng hoặc, với đáp án (Đề 1)

Câu 39: Cho hàm số f(x) = sin4x. cos4x. Tính Đề ganh đua Học kì 2 Toán 11 vô cùng hoặc, với đáp án (Đề 1)

A. 4        B. - 1

C. 2        D. - 2

Câu 40: Cho hàm số f(x). Tìm xác định trúng trong những xác định tại đây.

A. Nếu hàm số liên tiếp bên trên (a, b) thì f(a).f(b) < 0.

B. Nếu f(a). f(b) < 0 thì hàm số liên tiếp bên trên (a, b).

C. Nếu hàm số liên tiếp bên trên (a, b) và f(a). f(b) < 0 thì phương trình f(x) = 0 với tối thiểu một nghiệm bên trên [a, b].

D. Nếu hàm số liên tiếp bên trên [a, b] và f(a). f(b) < 0 thì phương trình f(x) = 0 với tối thiểu một nghiệm bên trên (a, b).

Câu 41: Cho hàm số Đề ganh đua Học kì 2 Toán 11 vô cùng hoặc, với đáp án (Đề 1) . Tập nghiệm của bất phương trình f'(x) ≤ 0 là:

Đề ganh đua Học kì 2 Toán 11 vô cùng hoặc, với đáp án (Đề 1)

Câu 42: Khẳng quyết định này sau đấy là đúng?

A. Nếu một đường thẳng liền mạch vuông góc với hai tuyến phố trực tiếp nằm trong ở trong một phía phẳng lặng thì nó vuông góc với mặt mũi phẳng lặng ấy.

B. Có vô số mặt mũi phẳng lặng trải qua một điểm mang đến trước và vuông góc với đường thẳng liền mạch mang đến trước.

C. Có vô số đường thẳng liền mạch trải qua một điểm mang đến trước và vuông góc với mặt mũi phẳng lặng mang đến trước.

D. Đường trực tiếp vuông góc với một phía phẳng lặng thì vuông góc với từng đường thẳng liền mạch ở trong mặt mũi phẳng lặng cơ.

Câu 43: Cho hình chóp S.ABCD với lòng ABCD là hình chữ nhật. Cạnh mặt mũi SA vuông góc với mặt mũi lòng. Gọi H,K thứu tự là hình chiếu của A lên SC; SD. Dựng KN // CD, với N ∈ SC. Trong những mệnh đề sau, mệnh đề này đúng?

A. Góc thân thuộc nhị mặt mũi phẳng lặng (SAC); (SAD) là góc HAK.

B. Góc thân thuộc nhị mặt mũi phẳng lặng (SCD); (SAD) là góc AKN.

C. Góc thân thuộc nhị mặt mũi phẳng lặng (SBC); (ABCD) là góc BSA.

D. Góc thân thuộc nhị mặt mũi phẳng lặng (SCD) và (ABCD) là góc SCB.

Câu 44: Tìm mệnh đề trúng trong những mệnh đề sau đây:

A. Ba véc-tơ Đề ganh đua Học kì 2 Toán 11 vô cùng hoặc, với đáp án (Đề 1) đồng phẳng lặng Lúc và chỉ Lúc Đề ganh đua Học kì 2 Toán 11 vô cùng hoặc, với đáp án (Đề 1) với m,n là độc nhất.

B. Ba véc-tơ Đề ganh đua Học kì 2 Toán 11 vô cùng hoặc, với đáp án (Đề 1) đồng phẳng lặng thì với từng véc-tơ Đề ganh đua Học kì 2 Toán 11 vô cùng hoặc, với đáp án (Đề 1) ta với Đề ganh đua Học kì 2 Toán 11 vô cùng hoặc, với đáp án (Đề 1) với m, n, p là độc nhất.

C. Ba véc-tơ đồng phẳng lặng là thân phụ véc-tơ ở trong một phía phẳng lặng.

D. Nếu giá chỉ của thân phụ véc-tơ Đề ganh đua Học kì 2 Toán 11 vô cùng hoặc, với đáp án (Đề 1) đồng quy thì thân phụ véc-tơ cơ đồng phẳng lặng.

Câu 45: Cho tứ diện ABCD với những cạnh AB, BC, BD vuông góc cùng nhau từng song một. Khẳng quyết định này tại đây đúng?

A. Góc thân thuộc AC và (ABD) là góc CAB.

B. Góc thân thuộc AD và (ABC) là góc ADB.

C. Góc thân thuộc CD và (ABD) là góc CBD.

D. Góc thân thuộc AC và (BCD) là góc ACD.

Câu 46: Các độ quý hiếm của x nhằm 1 + sin x; sin2x; 1 + sin3x là thân phụ số hạng liên tục của một cấp cho số nằm trong.

Đề ganh đua Học kì 2 Toán 11 vô cùng hoặc, với đáp án (Đề 1)

Câu 47: Tính tổng Đề ganh đua Học kì 2 Toán 11 vô cùng hoặc, với đáp án (Đề 1)

Đề ganh đua Học kì 2 Toán 11 vô cùng hoặc, với đáp án (Đề 1)

Câu 48: Cho hàm số Đề ganh đua Học kì 2 Toán 11 vô cùng hoặc, với đáp án (Đề 1) . Đạo hàm của hàm số là:

Đề ganh đua Học kì 2 Toán 11 vô cùng hoặc, với đáp án (Đề 1)

Câu 49: Tìm mệnh đề trúng trong những mệnh đề sau:

A. Hai mặt mũi phẳng lặng vuông góc cùng nhau thì từng đường thẳng liền mạch ở trong mặt mũi phẳng lặng này tiếp tục vuông góc với mặt mũi phẳng lặng cơ.

B. Hai mặt mũi phẳng lặng phân biệt nằm trong vuông góc với 1 đường thẳng liền mạch thì tuy vậy song cùng nhau.

C. Hai mặt mũi phẳng lặng vuông góc cùng nhau thì từng đường thẳng liền mạch vuông góc với mặt mũi phẳng lặng này tiếp tục nằm trong mặt mũi phẳng lặng cơ.

D. Hai mặt mũi phẳng lặng phân biệt nằm trong vuông góc với mặt mũi phẳng lặng thì vuông góc nhau.

Câu 50: Cho hàm số Đề ganh đua Học kì 2 Toán 11 vô cùng hoặc, với đáp án (Đề 1) . Tìm xác định sai trong những xác định sau đây?

A. Hàm số liện tục bên trên R.

C. Hàm số con gián đoạn bên trên x = 2.

B. Hàm số liện tục bên trên khoảng chừng (-∞ ; 2).

D. Hàm số liện tục bên trên khoảng chừng (2 ; +∞).

Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề ganh đua Học kì 2 - Năm học tập 2023

Môn: Toán 11

Thời gian tham thực hiện bài: 90 phút

(Đề 2)

Đề ganh đua Toán 11 Học kì hai năm 2023 với đáp án (40 đề)

Phần I: Trắc nghiệm

Câu 1: Cho hàm số nó = x2 + 2x + 2000 với đồ dùng thị (C) . Khi cơ tiếp tuyến của (C) bên trên điểm M( 1; 2003) với thông số góc là:

A. k = 4        B. k = -2

C. k = 2        D. k = -4

Câu 2: Đạo hàm của hàm số Đề ganh đua Học kì 2 Toán 11 vô cùng hoặc, với đáp án (Đề 2) là:

Đề ganh đua Học kì 2 Toán 11 vô cùng hoặc, với đáp án (Đề 2)

Câu 3: Cho cấp cho số nhân lùi vô hạn (un) với công bội q. Khi cơ tổng của cấp cho số nhân lùi vô hạn này được tính vì chưng công thức này sau đây:

Đề ganh đua Học kì 2 Toán 11 vô cùng hoặc, với đáp án (Đề 2)

Câu 4: Cho hình chóp S.ABCD với lòng ABCD là hình bình hành. Đặt Đề ganh đua Học kì 2 Toán 11 vô cùng hoặc, với đáp án (Đề 2) . Khẳng quyết định này tại đây đúng?

Đề ganh đua Học kì 2 Toán 11 vô cùng hoặc, với đáp án (Đề 2)

Câu 5: Hãy lựa chọn câu đúng?

A. Hai đường thẳng liền mạch nằm trong tuy vậy song với 1 đường thẳng liền mạch loại thân phụ thì tuy vậy song cùng nhau.

B. Hai đường thẳng liền mạch tuy vậy song nhau nếu như bọn chúng không tồn tại điểm công cộng.

C. Hai đường thẳng liền mạch nằm trong tuy vậy song với một phía phẳng lặng thì tuy vậy song cùng nhau.

D. Không xuất hiện phẳng lặng này chứa chấp cả hai tuyến phố trực tiếp a và b thì tao thưa a và b chéo cánh nhau.

Câu 6: Trong không khí mang đến đàng Δ và điểm O. Qua O với từng nào đường thẳng liền mạch vuông góc với Δ ?

A. 2        B. Vô số

C. 1        D. 3

Câu 7: Đạo hàm của hàm số Đề ganh đua Học kì 2 Toán 11 vô cùng hoặc, với đáp án (Đề 2) là:

Đề ganh đua Học kì 2 Toán 11 vô cùng hoặc, với đáp án (Đề 2)

Câu 8: Tính số lượng giới hạn Đề ganh đua Học kì 2 Toán 11 vô cùng hoặc, với đáp án (Đề 2)

Đề ganh đua Học kì 2 Toán 11 vô cùng hoặc, với đáp án (Đề 2)

Câu 9: Tính số lượng giới hạn Đề ganh đua Học kì 2 Toán 11 vô cùng hoặc, với đáp án (Đề 2)

Đề ganh đua Học kì 2 Toán 11 vô cùng hoặc, với đáp án (Đề 2)

Câu 10: Giá trị trúng của lim(3n - 5n) là:

Đề ganh đua Học kì 2 Toán 11 vô cùng hoặc, với đáp án (Đề 2)

Câu 11: Tính hóa học này tại đây ko nên là đặc thù của hình lăng trụ đứng:

Đề ganh đua Học kì 2 Toán 11 vô cùng hoặc, với đáp án (Đề 2)

A. Các mặt mũi mặt của hình lăng trụ đứng vuông góc với nhau

B. Các mặt mũi mặt của hình lăng trụ đứng là những hình chữ nhật

C. Các cạnh mặt mũi của hình lăng trụ đứng đều bằng nhau và tuy vậy song với nhau

D. Hai lòng của hình lăng trụ đứng với những cạnh ứng tuy vậy song và vì chưng nhau

Câu 12: Đạo hàm của hàm số Đề ganh đua Học kì 2 Toán 11 vô cùng hoặc, với đáp án (Đề 2) tại x = 0 là:

A. -4        B. 4

C. 2        D. 1

Câu 13: Chọn sản phẩm trúng của Đề ganh đua Học kì 2 Toán 11 vô cùng hoặc, với đáp án (Đề 2)

Đề ganh đua Học kì 2 Toán 11 vô cùng hoặc, với đáp án (Đề 2)

Xem thêm: tranh vẽ tiết kiệm nước

Câu 14: Số gia của hàm số f(x) = x3 ứng với x0 = 2 và Δx = 1 vì chưng bao nhiêu?

A. -19.        B. 7.

C. 19.        D. -7.

Câu 15: Tìm số lượng giới hạn Đề ganh đua Học kì 2 Toán 11 vô cùng hoặc, với đáp án (Đề 2)

Đề ganh đua Học kì 2 Toán 11 vô cùng hoặc, với đáp án (Đề 2)

Câu 16: Cho hình chóp S.ABCD với lòng ABCD là hình vuông vắn và SA ⊥ (ABCD). Góc thân thuộc SC và mp(ABCD) là góc nào?

Đề ganh đua Học kì 2 Toán 11 vô cùng hoặc, với đáp án (Đề 2)

Câu 17: Cho tứ diện ABCD với AB = AC = AD = a và Đề ganh đua Học kì 2 Toán 11 vô cùng hoặc, với đáp án (Đề 2) . Hãy xác lập góc thân thuộc cặp vectơ Đề ganh đua Học kì 2 Toán 11 vô cùng hoặc, với đáp án (Đề 2) ?

A. 60°        B. 45°

C. 120°        D. 90°

Câu 18: Cho hình lập phương ABCD.A1B1C1D1 Gọi O là tâm của hình lập phương. Chọn đẳng thức đúng:

Đề ganh đua Học kì 2 Toán 11 vô cùng hoặc, với đáp án (Đề 2)

Đề ganh đua Học kì 2 Toán 11 vô cùng hoặc, với đáp án (Đề 2)

Câu 19: Tìm số lượng giới hạn Đề ganh đua Học kì 2 Toán 11 vô cùng hoặc, với đáp án (Đề 2)

Đề ganh đua Học kì 2 Toán 11 vô cùng hoặc, với đáp án (Đề 2)

Câu 20: Hàm số nó = f(x) với đồ dùng thị tiếp sau đây con gián đoạn bên trên điểm với hoành phỏng vì chưng bao nhiêu?

Đề ganh đua Học kì 2 Toán 11 vô cùng hoặc, với đáp án (Đề 2)

Câu 21: Tìm a, b nhằm hàm số Đề ganh đua Học kì 2 Toán 11 vô cùng hoặc, với đáp án (Đề 2) có đạo hàm bên trên x = 1.

Đề ganh đua Học kì 2 Toán 11 vô cùng hoặc, với đáp án (Đề 2)

Câu 22: Cho hàm số Đề ganh đua Học kì 2 Toán 11 vô cùng hoặc, với đáp án (Đề 2) . Tìm mệnh đề trúng trong những mệnh đề sau:

A. Với a = -1 thì hàm số đang được mang đến liên tiếp bên trên x = 1.

B. Với a = 1 thì hàm số đang được mang đến liên tiếp bên trên R.

C. Với a = -1 thì hàm số đang được mang đến liên tiếp bên trên R.

D. Với a = 1 thì hàm số đang được mang đến con gián đoạn bên trên x = 1.

Câu 23: Cho tứ diện ABCD với AB = AC và DB = DC. Khẳng quyết định này tại đây đúng?

Đề ganh đua Học kì 2 Toán 11 vô cùng hoặc, với đáp án (Đề 2)

Câu 24: Tìm m nhằm tiếp tuyến của đồ dùng thị hàm số Đề ganh đua Học kì 2 Toán 11 vô cùng hoặc, với đáp án (Đề 2) tại điểm với hoành phỏng x = -1 vuông góc với đường thẳng liền mạch d : 2x – nó - 3 = 0.

Đề ganh đua Học kì 2 Toán 11 vô cùng hoặc, với đáp án (Đề 2)

Câu 25: Cho hàm số Đề ganh đua Học kì 2 Toán 11 vô cùng hoặc, với đáp án (Đề 2) Tập những độ quý hiếm của x nhằm 2x.f'(x) - f(x) ≥ 0 là:

Đề ganh đua Học kì 2 Toán 11 vô cùng hoặc, với đáp án (Đề 2)

Phần II: Tự luận

Câu 1: Tìm giới hạn:

Đề ganh đua Học kì 2 Toán 11 vô cùng hoặc, với đáp án (Đề 2)

Câu 2:

1) Xét tính liên tiếp của hàm số sau bên trên tập luyện xác lập của nó:

Đề ganh đua Học kì 2 Toán 11 vô cùng hoặc, với đáp án (Đề 2)

2) Chứng minh rằng phương trình sau với tối thiểu nhị nghiệm : Đề ganh đua Học kì 2 Toán 11 vô cùng hoặc, với đáp án (Đề 2)

Câu 3:

1) Tìm đạo hàm của những hàm số sau:

Đề ganh đua Học kì 2 Toán 11 vô cùng hoặc, với đáp án (Đề 2)

2)Cho hàm số Đề ganh đua Học kì 2 Toán 11 vô cùng hoặc, với đáp án (Đề 2)

   a) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ dùng thị hàm số bên trên điểm với hoành phỏng x = – 2.

   b) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ dùng thị hàm số biết tiếp tuyến tuy vậy song với d: Đề ganh đua Học kì 2 Toán 11 vô cùng hoặc, với đáp án (Đề 2)

Câu 4: Cho hình chóp S.ABCD với lòng ABCD là hình vuông vắn cạnh a, SA vuông góc với lòng, SA = a√2.

   1) Chứng minh rằng những mặt mũi mặt hình chóp là những tam giác vuông.

   2) Chứng minh rằng: (SAC) ⊥ (SBD).

   3) Tính góc thân thuộc SC và mp (SAB).

   4) Tính góc thân thuộc nhị mặt mũi phẳng lặng (SBD) và (ABCD).

Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề ganh đua Học kì 2 - Năm học tập 2023

Môn: Toán 11

Thời gian tham thực hiện bài: 90 phút

(Đề 3)

Phần I: Trắc nghiệm

Câu 1: Cho hàm số Đề ganh đua Học kì 2 Toán 11 vô cùng hoặc, với đáp án (Đề 3) . Đạo hàm y’ của hàm số là biểu thức này sau đây?

Đề ganh đua Học kì 2 Toán 11 vô cùng hoặc, với đáp án (Đề 3)

Câu 2: Cho sản phẩm số (un) xác lập vì chưng Đề ganh đua Học kì 2 Toán 11 vô cùng hoặc, với đáp án (Đề 3) . Tính lim un

Đề ganh đua Học kì 2 Toán 11 vô cùng hoặc, với đáp án (Đề 3)

Câu 3: Cho hình chóp S.ABCD, lòng ABCD là hình vuông vắn cạnh vì chưng a và SA ⊥ (ABCD). lõi Đề ganh đua Học kì 2 Toán 11 vô cùng hoặc, với đáp án (Đề 3) . Tính góc thân thuộc SC và mp (ABCD).

A. 30°        B. 45°

C. 60°        D. 75°

Câu 4: Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’. Hệ thức này tại đây đúng?

Đề ganh đua Học kì 2 Toán 11 vô cùng hoặc, với đáp án (Đề 3)

Câu 5: Viết phương trình tiếp tuyến kẻ kể từ điểm A (2; 3) cho tới đồ dùng thị hàm số Đề ganh đua Học kì 2 Toán 11 vô cùng hoặc, với đáp án (Đề 3) là:

Đề ganh đua Học kì 2 Toán 11 vô cùng hoặc, với đáp án (Đề 3)

Câu 6: Cho hàm số f(x) = x3 - 3x + 2018. Tập nghiệm của bất phương trình f'(x) > 0 là:

Đề ganh đua Học kì 2 Toán 11 vô cùng hoặc, với đáp án (Đề 3)

Câu 7: Tìm m nhằm những hàm số Đề ganh đua Học kì 2 Toán 11 vô cùng hoặc, với đáp án (Đề 3) có số lượng giới hạn Lúc x → 0.

Đề ganh đua Học kì 2 Toán 11 vô cùng hoặc, với đáp án (Đề 3)

Câu 8: Giới hạn Đề ganh đua Học kì 2 Toán 11 vô cùng hoặc, với đáp án (Đề 3) bằng:

Đề ganh đua Học kì 2 Toán 11 vô cùng hoặc, với đáp án (Đề 3)

Câu 9: Tìm a,b nhằm hàm số Đề ganh đua Học kì 2 Toán 11 vô cùng hoặc, với đáp án (Đề 3) có đạo hàm bên trên x = 0?

Đề ganh đua Học kì 2 Toán 11 vô cùng hoặc, với đáp án (Đề 3)

Câu 10: Cho hình chóp S.ABC với SA = SB = SC và Đề ganh đua Học kì 2 Toán 11 vô cùng hoặc, với đáp án (Đề 3) . Hãy xác lập góc thân thuộc cặp vectơ Đề ganh đua Học kì 2 Toán 11 vô cùng hoặc, với đáp án (Đề 3) ?

A. 60°        B. 120°

C. 45°        D. 90°

Câu 11: Cho hình chóp S.ABCD với SA ⊥ (ABCD) và ΔABC vuông ở B, AH là đàng cao của ΔSAB. Khẳng quyết định này tại đây sai?

Đề ganh đua Học kì 2 Toán 11 vô cùng hoặc, với đáp án (Đề 3)

Câu 12: Giới hạn Đề ganh đua Học kì 2 Toán 11 vô cùng hoặc, với đáp án (Đề 3) bằng:

Đề ganh đua Học kì 2 Toán 11 vô cùng hoặc, với đáp án (Đề 3)

Câu 13: Đạo hàm của hàm số Đề ganh đua Học kì 2 Toán 11 vô cùng hoặc, với đáp án (Đề 3) là:

Đề ganh đua Học kì 2 Toán 11 vô cùng hoặc, với đáp án (Đề 3)

Câu 14: Cho hàm số Đề ganh đua Học kì 2 Toán 11 vô cùng hoặc, với đáp án (Đề 3) . Với độ quý hiếm này của k thì Đề ganh đua Học kì 2 Toán 11 vô cùng hoặc, với đáp án (Đề 3) ?

A. k = -1        B. k = 1

C. k = -2        D. k = 3

Câu 15: Cho hoạt động trực tiếp xác lập vì chưng phương trình s = t3 - 3t2 - 9t + 2 (t tính vì chưng giây; s tính vì chưng mét). Khẳng quyết định này tại đây trúng ?

A. Vận tốc của hoạt động vì chưng 0 Lúc t = 0 hoặc t = 2.

B. Vận tốc của hoạt động bên trên thời gian t= 2 là v = 18m/s.

C. Gia tốc của hoạt động bên trên thời gian t = 3 là a = 12m/s2.

D. Gia tốc của hoạt động vì chưng 0 Lúc t = 0.

Câu 16: Cho tứ diện đều ABCD. Góc thân thuộc hai tuyến phố trực tiếp AB và CD bằng:

A. 60°        B. 90°

C. 45°        D. 30°

Câu 17: Cho hình lăng trụ ABC.A'B'C', M là trung điểm của BB’. Đặt Đề ganh đua Học kì 2 Toán 11 vô cùng hoặc, với đáp án (Đề 3) . Khẳng quyết định này tại đây đúng?

Đề ganh đua Học kì 2 Toán 11 vô cùng hoặc, với đáp án (Đề 3)

Câu 18: Giá trị của Đề ganh đua Học kì 2 Toán 11 vô cùng hoặc, với đáp án (Đề 3) bằng:

Đề ganh đua Học kì 2 Toán 11 vô cùng hoặc, với đáp án (Đề 3)

Câu 19: Cho hình chóp S.ABCD với toàn bộ những cạnh đều vì chưng a. Tan của góc thân thuộc mặt mũi mặt và mặt mũi lòng bằng:

Đề ganh đua Học kì 2 Toán 11 vô cùng hoặc, với đáp án (Đề 3)

Câu 20: Cho hàm số Đề ganh đua Học kì 2 Toán 11 vô cùng hoặc, với đáp án (Đề 3) , với đồ dùng thị là (C). Tìm biết tiếp tuyến của đồ dùng thị (C) bên trên phó điểm của (C) và trục Ox với phương trình là Đề ganh đua Học kì 2 Toán 11 vô cùng hoặc, với đáp án (Đề 3) ?

Đề ganh đua Học kì 2 Toán 11 vô cùng hoặc, với đáp án (Đề 3)

Phần II: Tự luận

Câu 1: Tìm những số lượng giới hạn sau:

Đề ganh đua Học kì 2 Toán 11 vô cùng hoặc, với đáp án (Đề 3)

Câu 2: Xét tính liên tiếp của hàm số sau bên trên điểm x0 = 2

Đề ganh đua Học kì 2 Toán 11 vô cùng hoặc, với đáp án (Đề 3)

Câu 3: Cho hàm số nó = f(x) = -x3 - 3x2 + 9x + 2011 với đồ dùng thị (C).

a) Giải bất phương trình: f'(x) ≤ 0.

b) Viết phương trình tiếp tuyến với đồ dùng thị (C) bên trên điểm với hoành phỏng vì chưng 1.

Câu 4: Cho tứ diện ABCD với tam giác ABC là tam giác đều cạnh a, AD vuông góc với BC, AD = a và khoảng cách kể từ điểm D cho tới đường thẳng liền mạch BC là a . Gọi H là trung điểm BC, I là trung điểm AH.

   1) Chứng minh rằng đường thẳng liền mạch BC vuông góc với mặt mũi phẳng lặng (ADH) và DH = a.

   2) Chứng minh rằng đường thẳng liền mạch DI vuông góc với mặt mũi phẳng lặng (ABC).

   3) Tính khoảng cách thân thuộc AD và BC.

Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề ganh đua Học kì 2 - Năm học tập 2023

Môn: Toán 11

Thời gian tham thực hiện bài: 90 phút

(Đề 4)

Phần I: Trắc nghiệm

Câu 1: Cho hình vỏ hộp ABCD.A'B'C'D' với tâm O. Gọi I là tâm hình bình hành ABCD. Đặt Đề ganh đua Học kì 2 Toán 11 vô cùng hoặc, với đáp án (Đề 4) . Khẳng quyết định này tại đây đúng?

Đề ganh đua Học kì 2 Toán 11 vô cùng hoặc, với đáp án (Đề 4)

Câu 2: Đề ganh đua Học kì 2 Toán 11 vô cùng hoặc, với đáp án (Đề 4)

A. 3        B. 18

C. -1        D. 1

Câu 3: Tính đạo hàm của hàm số Đề ganh đua Học kì 2 Toán 11 vô cùng hoặc, với đáp án (Đề 4)

Đề ganh đua Học kì 2 Toán 11 vô cùng hoặc, với đáp án (Đề 4)

Câu 4: Hãy ghi chép số thập phân vô hạn tuần trả sau bên dưới dạng một phân số. α = 34,121212… (chu kỳ 12)

Đề ganh đua Học kì 2 Toán 11 vô cùng hoặc, với đáp án (Đề 4)

Câu 5: Cho hình vỏ hộp ABCD.A'B'C'D'. Gọi I và K thứu tự là tâm của hình bình hành ABB’A’ và BCC’B’. Khẳng quyết định này tại đây sai?

Đề ganh đua Học kì 2 Toán 11 vô cùng hoặc, với đáp án (Đề 4)

Câu 6: Cho tứ diện ABCD với Đề ganh đua Học kì 2 Toán 11 vô cùng hoặc, với đáp án (Đề 4) .Gọi là góc thân thuộc AB và CD. Chọn xác định đúng?

Đề ganh đua Học kì 2 Toán 11 vô cùng hoặc, với đáp án (Đề 4)

Câu 7: Cho hình chóp S.ABCD với SA ⊥ (ABCD) và ΔABC vuông ở B, AH là đàng cao của ΔSAB. Khẳng quyết định này tại đây sai ?

Đề ganh đua Học kì 2 Toán 11 vô cùng hoặc, với đáp án (Đề 4)

Câu 8: Một hoạt động trực tiếp xác lập vì chưng ph¬ương trình s = t3 – 3t2 + 5t +2, nhập cơ t tính vì chưng giây và s tính vì chưng mét. Gia tốc của hoạt động Lúc t= 3 là:

Đề ganh đua Học kì 2 Toán 11 vô cùng hoặc, với đáp án (Đề 4)

Câu 9: Cho hàm số nó = f(x) với đạo hàm bên trên x0 là f'(x0). Khẳng quyết định này tại đây sai?

Đề ganh đua Học kì 2 Toán 11 vô cùng hoặc, với đáp án (Đề 4)

Câu 10: Biết Đề ganh đua Học kì 2 Toán 11 vô cùng hoặc, với đáp án (Đề 4) Khi đó:

Đề ganh đua Học kì 2 Toán 11 vô cùng hoặc, với đáp án (Đề 4)

Câu 11: Cho hình chóp S.ABC với SA ⊥ (ABC) và AB ⊥ BC. Số những mặt mũi của tứ diện S.ABC là tam giác vuông là:

A. 1        B. 3

C. 4        D. 2

Câu 12: Đạo hàm này tại đây đúng?

Đề ganh đua Học kì 2 Toán 11 vô cùng hoặc, với đáp án (Đề 4)

Câu 13: Phương trình tiếp tuyến của đồ dùng thị hàm số nó = x4 + 2x2 - 1 bên trên điểm với tung phỏng tiếp điểm vì chưng 2 là:

Đề ganh đua Học kì 2 Toán 11 vô cùng hoặc, với đáp án (Đề 4)

Câu 14: Đạo hàm của hàm số Đề ganh đua Học kì 2 Toán 11 vô cùng hoặc, với đáp án (Đề 4) là:

Đề ganh đua Học kì 2 Toán 11 vô cùng hoặc, với đáp án (Đề 4) Đề ganh đua Học kì 2 Toán 11 vô cùng hoặc, với đáp án (Đề 4)

Câu 15: Tìm vi phân của những hàm số Đề ganh đua Học kì 2 Toán 11 vô cùng hoặc, với đáp án (Đề 4)

Đề ganh đua Học kì 2 Toán 11 vô cùng hoặc, với đáp án (Đề 4)

Câu 16: Giới hạn này tại đây với sản phẩm vì chưng 0.

Đề ganh đua Học kì 2 Toán 11 vô cùng hoặc, với đáp án (Đề 4)

Câu 17: Đề ganh đua Học kì 2 Toán 11 vô cùng hoặc, với đáp án (Đề 4) . Khi cơ Đề ganh đua Học kì 2 Toán 11 vô cùng hoặc, với đáp án (Đề 4) có độ quý hiếm từng nào ?

A. 23        B. 25

C. 13        D. 14

Câu 18: Cho hình chóp S.ABCD với lòng ABCD là hình thoi tâm O. lõi SA = SC và SB = SD. Khẳng quyết định này tại đây sai?

Đề ganh đua Học kì 2 Toán 11 vô cùng hoặc, với đáp án (Đề 4)

Câu 19: Cho hàm số Đề ganh đua Học kì 2 Toán 11 vô cùng hoặc, với đáp án (Đề 4) Biết a, b là những độ quý hiếm thực nhằm hàm số liên tiếp bên trên x = 2. Khi cơ a + 2b nhận độ quý hiếm bằng:

Đề ganh đua Học kì 2 Toán 11 vô cùng hoặc, với đáp án (Đề 4)

Câu 20: Cho hàm số g(x) = x.f(x) + x với f(x) là hàm số với đạo hàm bên trên R. lõi g'(3) = 2, f'(3) = -1 Giá trị của g(3) bằng:

A. -3        B. 3

C. trăng tròn        D. 15

Câu 21: Cho tứ diện ABCD với cạnh AB, BC, BD đều bằng nhau và vuông góc cùng nhau từng song một. Khẳng quyết định này tại đây đúng?

A. Góc thân thuộc AC và (BCD) là góc Ngân Hàng Á Châu ACB.

B. Góc thân thuộc AD và (ABC) là góc ADB.

C. Góc thân thuộc AC và (ABD) là góc CAB.

D. Góc thân thuộc CD và (ABD) là góc CBD.

Câu 22: Tìm số lượng giới hạn Đề ganh đua Học kì 2 Toán 11 vô cùng hoặc, với đáp án (Đề 4)

Đề ganh đua Học kì 2 Toán 11 vô cùng hoặc, với đáp án (Đề 4)

Câu 23: Cho hình chóp S.ABC với lòng ABC là tam giác vuông cạnh huyền BC = a. Hình chiếu vuông góc của S lên (ABC) trùng với trung điểm BC. lõi SB = a. Tính số đo của góc thân thuộc SA và(ABC).

A. 30°        B. 45°

C. 60°        D. 75°

Câu 24: Tìm m nhằm hàm số sau với số lượng giới hạn Lúc x → 1.

Đề ganh đua Học kì 2 Toán 11 vô cùng hoặc, với đáp án (Đề 4)

Đề ganh đua Học kì 2 Toán 11 vô cùng hoặc, với đáp án (Đề 4)

Câu 25: Cho hàm số Đề ganh đua Học kì 2 Toán 11 vô cùng hoặc, với đáp án (Đề 4) . Với độ quý hiếm này của k thì Đề ganh đua Học kì 2 Toán 11 vô cùng hoặc, với đáp án (Đề 4) ?

A. k = -1      B. k = 1

C. k = -2      D. k = 3

Phần II: Tự luận

Câu 1: Tính những số lượng giới hạn sau:

Đề ganh đua Học kì 2 Toán 11 vô cùng hoặc, với đáp án (Đề 4)

Câu 2:

a) Chứng minh phương trình sau luôn luôn trực tiếp với nghiệm:

Đề ganh đua Học kì 2 Toán 11 vô cùng hoặc, với đáp án (Đề 4)

b) Tìm m nhằm những hàm số Đề ganh đua Học kì 2 Toán 11 vô cùng hoặc, với đáp án (Đề 4) có số lượng giới hạn Lúc

c) Trên đồ dùng thị của hàm số Đề ganh đua Học kì 2 Toán 11 vô cùng hoặc, với đáp án (Đề 4) có điểm M sao mang đến tiếp tuyến bên trên cơ cùng theo với những trục tọa phỏng tạo ra trở nên một tam giác với diện tích S vì chưng 2. Tìm tọa phỏng M?

Câu 3: Cho hình chóp S.ABCD với lòng ABCD là hình vuông vắn cạnh 2a, SA ⊥ (ABCD) và SA = Đề ganh đua Học kì 2 Toán 11 vô cùng hoặc, với đáp án (Đề 4) Gọi M, N thứu tự là trung điểm của BC và CD:

a) Chứng minh (SAC) ⊥ (SBD).

b) Tính góc thân thuộc SM và (ABCD).

c) Tính khoảng cách kể từ điểm C cho tới mặt mũi phẳng lặng (SMN)?

................................

................................

................................

Trên phía trên tóm lược một vài nội dung với nhập cỗ Đề ganh đua Toán 11 năm 2023 tiên tiến nhất, để mua sắm tư liệu không hề thiếu, Thầy/Cô phấn khởi lòng truy vấn tailieugiaovien.com.vn

Xem thử

Xem thêm thắt cỗ đề ganh đua Toán 11 năm 2023 tinh lọc khác:

 • Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán 11 với đáp án năm 2023 (10 đề)

 • Bộ trăng tròn Đề ganh đua Toán 11 Giữa học tập kì một năm 2023 chuyên chở nhiều nhất

 • Đề ganh đua Toán 11 Giữa học tập kì một năm 2023 với quỷ trận (18 đề)

 • Bộ Đề ganh đua Toán 11 Giữa kì một năm 2023 (15 đề)

 • Bộ Đề ganh đua Toán 11 Học kì một năm 2023 (15 đề)

 • Đề ganh đua Toán 11 Học kì một năm 2023 với đáp án (4 đề)

 • Bộ Đề ganh đua Toán 11 Giữa kì hai năm 2023 (15 đề)

 • Đề ganh đua Toán 11 Giữa kì 2 với đáp án năm 2023 (4 đề)

 • (mới) Bộ Đề ganh đua Toán 11 năm 2023 (60 đề)

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ sử dụng học hành giá cực mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề ganh đua dành riêng cho nhà giáo và gia sư dành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với ứng dụng VietJack bên trên Smartphone, giải bài bác tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Nhóm học hành facebook không lấy phí mang đến teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Xem thêm: vẽ tranh bằng bút chì đơn giản

Theo dõi Shop chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.
Giải bài bác tập luyện lớp 11 sách mới mẻ những môn học