đề thi hk1 toán 9 năm 2015 2016

CẤU TRÚC ĐỀ KT HKI – LỚP 9 – NĂM HỌC năm ngoái - năm nhâm thìn 
MÔN: TOÁN 
-Thời gian: 90’ 
-Hình thức: Tự luận 
-Đại số: 6 điểm. Hình học: 4 điểm. Không đi ra câu mang ý nghĩa hóa học nằm trong lòng lý thuyết 
A/ ĐẠI SỐ : (6 ĐIỂM) 
Bài 1: (1đ) 
Điều khiếu nại xác lập của căn thức bậc nhị. 
Bài 2: (1.5đ) 
Rút gọn gàng biểu thức chứa chấp căn thức bậc nhị (không chứa chấp chữ; không thật 3 hạng tử) 
Bài 3: (1.5đ) 
Vân dụng những phép tắc thay đổi đơn giản và giản dị của CTBH để: 
- Rút gọn gàng biểu thức chứa chấp CBTH (chứa chữ) 
- Giải phương trình đơn giản và giản dị. 
- Chứng minh đẳng thức (chứa chữ) 
Bài 4: (1đ) 
Vẽ trang bị thị hàm số số 1. 
Bài 5: (1đ) 
Tìm thông số a,b của hàm số số 1. 
Các địa điểm kha khá của hai tuyến phố trực tiếp. 
B/ HÌNH HỌC: (4 ĐIỂM) 
Bài 1 : (1đ) 
Vận dụng những hệ thức lượng vô tam giác vuông (hệ thức về cạnh và đàng cao hoặc 
tỉ con số giác của góc nhọn hoặc hệ thức cạnh và góc vô tam giác vuông). 
Bài 2 : (3đ) Bài toán tổ hợp về đàng tròn xoe 
- Hình vẽ 0,5đ 
- Vận dụng những toan lí về đàng tròn xoe. 
- Chứng minh tiếp tuyến phố tròn xoe. 
- Vị trí kha khá của đường thẳng liền mạch và đàng tròn xoe, của hai tuyến phố tròn xoe. 
TRƯỜNG trung học cơ sở TÂN ĐỨC_ TỔ TOÁN – TIN 
 GV: PHAN CHÍ LINH 1
SỞ GD & ĐT LONG AN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – LỚP 9 
PHÒNG GD & ĐT ĐỨC HÒA NĂM HỌC : năm ngoái – năm nhâm thìn 
TRƯỜNG trung học cơ sở TÂN ĐỨC MÔN : TOÁN 
 Thời gian: 90 phút (Không kể phân phát đề) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Câu 1: (1 điểm) 
Tìm x nhằm những căn thức sau đem nghĩa: 
a) 2x 4 b) 5 4x 
Câu 2: (1,5 điểm) 
Rút gọn gàng biểu thức: 
a) 3 12 2 48 5 27  
b) 
2 2(1 2) ( 2 3)   
Câu 3: (1,5 điểm) 
Cho biểu thức: A = x 2x x
x 1 x x


 
 (với x > 0; x ≠ 1) 
a) Rút gọn gàng biểu thức A. 
b) Tìm x nhằm A = 5. 
Câu 4: (1 điểm) 
Vẽ trang bị thị hàm số nó = 2x – 2 bên trên hệ trục tọa chừng Oxy. 
Câu 5: (1 điểm) 
Cho hàm số số 1 nó = ax + b. Tìm a, b biết trang bị thị hàm số tuy nhiên song 
với đường thẳng liền mạch nó = 2x + năm ngoái và hạn chế trục hoành bên trên điểm đem hoành chừng 
bằng –1. 
Câu 6: (1 điểm) 
Cho tam giác ABC vuông bên trên A, đàng cao AH, biết AB = 6cm, 
AC = 8cm. Tính chừng lâu năm AH và số đo góc C. 
Câu 7: (3 điểm) 
Cho đàng tròn xoe tâm (O; R) và điểm M ở ngoài đàng tròn xoe. Từ M 
kẻ tiếp tuyến MA cho tới (O) (với A là tiếp điểm). Kẻ AH vuông góc với 
OM (H nằm trong OM), tia AH hạn chế (O) bên trên điểm loại nhị là B. 
a) Chứng minh: H là trung điểm của AB. 
b) Chứng minh: MB là tiếp tuyến của đàng tròn xoe (O). 
c) Gọi K là chân đàng vuông góc kẻ kể từ H cho tới OB. Tia HK hạn chế 
(O) ở D. Đường vuông góc với OM bên trên M hạn chế OB ở I. Chứng 
minh: OK.OI = OH.OM và ID là tiếp tuyến của đàng tròn xoe (O). 
------------------ HẾT ------------------ 
ĐỀ THI THỬ 01 
TRƯỜNG trung học cơ sở TÂN ĐỨC_ TỔ TOÁN – TIN 
 GV: PHAN CHÍ LINH 2
SỞ GD & ĐT LONG AN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – LỚP 9 
PHÒNG GD & ĐT ĐỨC HÒA NĂM HỌC : năm ngoái – năm nhâm thìn 
TRƯỜNG trung học cơ sở TÂN ĐỨC MÔN : TOÁN 
 Thời gian: 90 phút (Không kể phân phát đề) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Câu 1: (1 điểm) 
Tìm ĐK xác lập của những căn thức bậc nhị sau: 
a/ 3x 7 b/ 2x 6  
Câu 2: (1,5 điểm) 
Thực hiện nay những phép tắc tính. (trình bày rõ rệt những bước): 
a/ 1 248 300 2 75
2 5
  
b/  
23 2 3 4
2 3
 

Câu 3: (1,5 điểm) 
a/ Giải phương trình: 2x 6x 9 x 2    . 
b/ Rút gọn gàng biểu thức: 5 3x 3 27x 2 48x (x 0)   
Câu 4: (1 điểm) 
Vẽ trang bị thị hàm số nó = -2x + 3 bên trên hệ trục tọa chừng Oxy. 
Câu 5: (1 điểm) 
Cho hàm số số 1 nó = ax + b. Tìm a, b biết trang bị thị hàm số tuy nhiên song 
với đường thẳng liền mạch nó = -x + 2 và trải qua điểm M(-3; 1). 
Câu 6: (1 điểm) 
 Cho tam giác ABC vuông bên trên A đàng cao AH, biết BH = 4cm, HC = 9cm. 
 a/ Tính chừng lâu năm AH. 
 b/ Tính số đo góc B (góc thực hiện tròn xoe cho tới phút). 
Câu 7: (3 điểm) (TRÍCH: “ĐỀ THI TOÁN 9 HKI quận 10 2013-2014”) 
Cho đàng tròn xoe (O;R) 2 lần bán kính AB, chạc AC (CA < CB). Gọi H là 
trung điểm của AC. 
a/ Chứng minh ∆ABC vuông và OH là tia phân giác của góc AOC. 
b/ Tiếp tuyến của (O) bên trên C hạn chế tia OH bên trên M. Chứng minh MA là tiếp 
tuyến của (O). 
c/ Gọi K là hình chiếu của O bên trên MB. Tia KO hạn chế đường thẳng liền mạch AM 
tại N. Tính tích AM.AN theo đòi R. 
d/ Gọi I là trung điểm của ON. Đường tròn xoe tâm I, nửa đường kính IO hạn chế (O) 
tại S (S ≠ A). AS hạn chế IO bên trên V. Chứng minh: KS = BV. 
------------------ HẾT ------------------ 
ĐỀ THI THỬ 02 
TRƯỜNG trung học cơ sở TÂN ĐỨC_ TỔ TOÁN – TIN 
 GV: PHAN CHÍ LINH 3
SỞ GD & ĐT LONG AN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – LỚP 9 
PHÒNG GD & ĐT ĐỨC HÒA NĂM HỌC : năm ngoái – năm nhâm thìn 
TRƯỜNG trung học cơ sở TÂN ĐỨC MÔN : TOÁN 
 Thời gian: 90 phút (Không kể phân phát đề) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Câu 1: (1 điểm) 
Tìm ĐK xác lập của những căn thức bậc nhị sau: 
a) 2x 9 b) 9x 3  
Câu 2: (1,5 điểm) 
Thực hiện nay những phép tắc tính. (trình bày rõ rệt những bước) 
a) 3 2 4 18 2 32 50   
b)    
2 2
5 2 3 5   
Câu 3: (1,5 điểm) 
a) Giải phương trình: 5 7x 3 7x 2 7x 8 0    (với x 0 ) 
b) Chứng minh rằng: nó yx x x:
yx 1 nó 1


 
 (với x, nó 0; nó 1  ) 
Câu 4: (1 điểm) 
Vẽ trang bị thị hàm số nó = 3x – 5 bên trên hệ trục tọa chừng Oxy. 
Câu 5: (1 điểm) 
Cho hàm số số 1 nó = ax + b. Tìm a, b biết trang bị thị hàm số tuy nhiên song với 
đường trực tiếp nó = -2x + 5 và hạn chế trục tung bên trên điểm đem tung chừng bởi vì -4. 
Câu 6: (1 điểm) 
Cho tam giác ABC vuông bên trên A, đàng cao AH, biết BH = 2cm, CH = 8cm. 
Tính chừng lâu năm AB và số đo góc C. 
Câu 7: (3 điểm) (TRÍCH: “ĐỀ THI TOÁN 9 HKI Q4 2013-2014”) 
 Cho tam giác ABC đem 3 góc nhọn , hai tuyến phố cao BE và CF hạn chế nhau bên trên H. 
a) Chứng minh 4 điểm B, C, E, F nằm trong phụ thuộc một đàng tròn xoe. Xác toan 
tâm O và vẽ đàng tròn xoe (O). 
b) Đường trực tiếp AH hạn chế BC bên trên D và hạn chế đàng tròn xoe (O) bên trên M và N (M 
nằm thân thích A và N). Chứng minh: DM = Doanh Nghiệp. 
c) Vẽ đàng tròn xoe tâm I, đem 2 lần bán kính AH. Chứng minh OE là tiếp 
tuyến của đàng tròn xoe (I). 
d) Chứng minh: ∆BNF ∽ ∆BAN. 
------------------ HẾT ------------------ 
ĐỀ THI THỬ 03 
TRƯỜNG trung học cơ sở TÂN ĐỨC_ TỔ TOÁN – TIN 
 GV: PHAN CHÍ LINH 4
ĐÁP ÁN CÂU HÌNH HỌC ĐỀ THI THỬ 02 
 Câu 7: Cho đàng tròn xoe (O;R) 2 lần bán kính AB, chạc AC (CA < CB). Gọi H là trung 
điểm của AC. 
a/ Chứng minh ∆ABC vuông và OH là tia phân giác của góc AOC. 
V
S
I
K
N
M
H
B
A
O
C
∆ABC đem 3 đỉnh phía trên đàng tròn xoe (O) và AB là 2 lần bán kính 
 ∆ABC vuông bên trên C 0,5 điểm 
∆OAC cân nặng bên trên O (OA = OC, nửa đường kính của (O)) 
=> trung tuyến OH cũng chính là phân giác 
 OH là tia phân giác của góc AOC 
b/ Tiếp tuyến của (O) bên trên C hạn chế tia OH bên trên M. Chứng minh MA là tiếp tuyến của 
(O) (1 điểm) 
Chứng minh ∆OMA = ∆OMC (cgc) 
 góc OAM = góc OCM nhưng mà góc OCM = 900 (MC là tiếp tuyến của (O) bên trên C) 
 góc OAM = 900 
 AM là tiếp tuyến bên trên A của (O) 
c/ Gọi K là hình chiếu của O bên trên MB. Tia KO hạn chế đường thẳng liền mạch AM bên trên N. Tính 
tích AM.AN theo đòi R. 
Xét ∆AMB và ∆AON: 
góc MAB = góc OAN (= 900) 
góc ABM = góc ANO (cùng phụ với 2 góc đối đỉnh KOB và AON) 
∆AMB đồng dạng ∆AON (gg) 
 => AM.AN=AB.AO=2R2 
d/ Gọi I là trung điểm của ON. Đường tròn xoe (I,IO) hạn chế (O) bên trên S (S ≠ A). AS hạn chế IO 
tại V. C/m: KS = BV 
(I,IO) hạn chế (O) bên trên A và S => AS vuông góc với OI (t/c đàng nối tâm) 
 Góc V = 900 0,25 điểm 
∆ASB đem 3 đỉnh phía trên đàng tròn xoe (O) và AB là 2 lần bán kính 
 góc ASB vuông => Tứ giác KBSV là hcn (có 3 góc vuông) => KS = BV 
0,5 điểm (không phân chia nhỏ điểm) 
TRƯỜNG trung học cơ sở TÂN ĐỨC_ TỔ TOÁN – TIN 
 GV: PHAN CHÍ LINH 5
ĐÁP ÁN CÂU HÌNH HỌC ĐỀ THI THỬ 03 
TRƯỜNG trung học cơ sở TÂN ĐỨC_ TỔ TOÁN – TIN 
 GV: PHAN CHÍ LINH 6
TRƯỜNG trung học cơ sở TÂN ĐỨC_ TỔ TOÁN – TIN 
 GV: PHAN CHÍ LINH 7
Đáp án này là đáp án cũ 2014-2015. Có vài ba câu nhưng mà đáp án ko sửa theo đòi đề mới mẻ đua test 01. 
CÂU HÌNH HỌC CŨ (khớp với đáp án phía dưới) (^.^) 
Câu 7: (3 điểm) 
Cho nửa đàng tròn xoe tâm O 2 lần bán kính AB = 2R. Vẽ nhị tiếp tuyến Ax và By. Từ điểm 
M nằm trong nửa đàng tròn xoe (O) vẽ tiếp tuyến loại thân phụ hạn chế Ax bên trên C, hạn chế By bên trên D. 
a) Chứng minh rằng: AC + BD = CD. 
b) AM hạn chế OC bên trên H, BM hạn chế OD bên trên K. Chứng minh MKOH là hình chữ nhật. 
c) Chứng minh: OH.OC = OK.OD. 
SỞ GD & ĐT LONG AN HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KÌ I
PHÒNG GD & ĐT ĐỨC HÒA LỚP 9 – NĂM HỌC : năm ngoái – năm nhâm thìn 
TRƯỜNG trung học cơ sở TÂN ĐỨC MÔN : TOÁN 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Câu Đáp án Thang 
điểm 
1 
(1đ) 
a) 19x 2014 đem nghĩa 19x năm trước 0   
 2014x 106
19
   
0,25 
0,25 
b) 5 x đem nghĩa 5 x 0   
 x 5  
0,25 
0,25 
Trong câu a, b nếu như thiếu hụt vết “=” thì trừ 0,25đ cho từng câu. 
2 
(1,5đ) 
a) 12 48 27  
 3 4 3 3 3
3 3
2  


0,25 
0,25 
b) 
2 2(1 2) ( 2 3)   
 1 2 2 3    
 1 2 3 2    
 4 
0,25 + 0,25 
0,25 
0,25 
Bằng sản phẩm đạt 0,5đ, không tồn tại bước 1 nhưng mà đem bước 2, 3 thì trọn vẹn điểm, không tồn tại bước 2 
mà đem bước 1, 3 thì trọn vẹn điểm. 
ĐÁP ÁN ĐỀ 01 
TRƯỜNG trung học cơ sở TÂN ĐỨC_ TỔ TOÁN – TIN 
 GV: PHAN CHÍ LINH 8
3 
(1,5đ) 
a) A x 2x x
x 1 x x

 
 
 (với x > 0; x ≠ 1) 
x x(2 x 1)
x 1 x( x 1)

 
 
x 2 x 1
x 1 x 1

 
 
x 2 x 1
x 1
 


2( x 1) x 1
x 1

  

0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
b) A = 5 x 1 5   với x > 0; x ≠ 1 
 x 6  x 36  (thỏa mãn điều kiện) 
0,25 
0,25 
Không đem A = 5 vẫn trọn vẹn điểm, không tồn tại đánh giá ĐK bị trừ 0,25đ mang lại toàn bài xích. 
HS ghi vết “=” thay cho mang lại vết “ ” thì ko chấm điểm, ko ghi vết “ ” vẫn 
chấm trọn vẹn điểm. 
4 
(1đ) 
Vẽ trang bị thị hàm số: nó = 2x – 2 
Xác toan đích tọa chừng 2 điểm nằm trong trang bị thị. 
0,25 + 0,25 
Vẽ đích hệ trục tọa chừng Oxy. 0,25 
Vẽ đích đường thẳng liền mạch trải qua 2 điểm 0,25 
Hệ trục tọa chừng thiếu hụt O, x, nó thì ko chấm điểm trang bị thị, thiếu hụt một trong 3 vẫn chấm trọn vẹn 
điểm. HS ko xác lập 2 điểm nhưng mà vẽ trang bị thị đích đạt trọn vẹn điểm, xác lập sai nhị điểm 
thuộc trang bị thị nhưng mà vẽ đúng không nhỉ chấm điểm. 
5 
(1đ) 
Đồ thị hàm số nó = ax + b tuy nhiên song với đt nó = 2x + năm ngoái 
a = 2 
0,5 
và hạn chế trục hoành bên trên điểm đem hoành chừng bởi vì –1 
0 = 2.(–1) + b 
 b = 2 
0,25 
0,25 
HS ko lý luận nhưng mà ghi tao đem a = 2 thì vẫn đạt 0,5 đ. 
6 
(1đ) 
ABC vuông bên trên A, đàng cao AH 
Áp dụng toan lý Pitago tao có: 
2 2BC AB AC  
BC 100 10  (cm) 
Mặt khác: AH.BC = AB.AC 
 AH.10 6.8  
Vậy AH = 6,8 (cm) 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
HS ko ghi “ ABC vuông bên trên A, đàng cao AH” không biến thành trừ điểm, không tồn tại đơn vị chức năng 
trừ 0,25đ toàn bài xích. HS tính thẳng chừng lâu năm AH bởi vì 2 2 2
1 1 1
AH AB AC
  đích sản phẩm 
đạt trọn vẹn điểm. 
?
8
6
A
C
H
B
TRƯỜNG trung học cơ sở TÂN ĐỨC_ TỔ TOÁN – TIN 
 GV: PHAN CHÍ LINH 9
7 
(3đ) 
Hình vẽ 
Vẽ đích nửa đàng tròn xoe 
tâm O, 2 lần bán kính AB. 
Vẽ đích tiếp tuyến Ax, 
By, tiếp tuyến bên trên M. 
0,25 
0,25 
a) Chứng minh rằng: AC + BD = CD. 
Vì Ax và CM; By và DM là những tiếp tuyến hạn chế nhau của 
đường tròn xoe (O) 
    1 2 1 2C C , CM CA; D D , DM DB    
Mà CM + MD = CD 
AC + BD = CD (đpcm) 
0,25 + 0,25 
0,25 
0,25 
b) Chứng minh: MKOH là hình chữ nhật. 
Xét CHM và CHA có: 
CM CA ; 1 2C C ; CH là cạnh cộng đồng 
 CHM = CHA (c.g.c) 
HA = HM (2 cạnh tương ứng) 
 OH AM (đường kính  với chạc ko trải qua tâm) 
 0MHO 90 (1) 
Tương tự động mang lại tình huống xét DKM và DKB có: 
 0MKO 90 (2) 
Mặt khác:  0HMK 90 (AMB nội tiếp đàng tròn xoe (O) đem 
đường kính là cạnh AB) (3) 
Từ (1), (2), (3) MKOH là hình chữ nhật (đpcm) 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
c) Chứng minh: OH.OC = OK.OD. 
CMO vuông bên trên M đem đàng cao MH (chứng minh trên) 
 2MO OH.OC (4) 
DMO vuông bên trên M đem MK là đàng cao (chứng minh trên) 
 2MO OK.OD (5) 
Từ (4), (5)  OH.OC 2OK.OD MO  (đpcm) 
0,5 
Cách giải không giống đích chấm theo đòi thang điểm tương tự 
Không vẽ hình hoặc hình vẽ sai ko chấm minh chứng. 
Không phân chia nhỏ điểm “câu 7c” không chỉ có thế. 
------------------ Hết ------------------ 
2
1
2
1
y
x
M
B
O
A
K
H
D
C
TRƯỜNG trung học cơ sở TÂN ĐỨC_ TỔ TOÁN – TIN 
 GV: PHAN CHÍ LINH 10
SỞ GD & ĐT LONG AN MA TRẬN KIỂM TRA HỌC KÌ I 
PHÒNG GD & ĐT ĐỨC HÒA LỚP 9 – NĂM HỌC : năm ngoái – năm nhâm thìn 
TRƯỜNG trung học cơ sở TÂN ĐỨC MÔN : TOÁN 
 Cấp chừng 
Chủ đề 
Nhận biết Thông hiểu 
Vận dụng 
Cộng 
Cấp chừng thấp Cấp chừng cao 
1. Căn bậc 
hai. căn bậc 
ba 
-Biết mò mẫm điều 
kiện nhằm căn bậc 
hai đem nghĩa 
-Biết người sử dụng HĐT: 
2A A 
-Vận dụng những phép tắc tính 
để rút gọn gàng căn thức vô 
trường ăn ý đơn giản và giản dị 
-Giải phương trình chứa chấp 
căn thức 
Số câu 
Số điểm 
Tỉ lệ % 
3 
2 đ 
50% 
3 
2 đ 
50% 
6 
4 đ 
40% 
2. Hàm số bậc 
nhất 
Hiểu ĐK nhằm 
hai đường thẳng liền mạch 
song tuy nhiên nhằm mò mẫm 
hệ số a, b của hàm 
số số 1 
Vận dụng vẽ trang bị thị hàm 
số nó = ax +b 
(a 0) 
Số câu 
Số điểm 
Tỉ lệ % 
1 
1 đ 
50% 
1 
1 đ 
50% 
2 
2 đ 
20% 
3. Hệ thức 
lượng vô 
tam giác 
vuông. Đường 
tròn 
Biết nhằm người sử dụng hệ 
thức lượng tính 
độ lâu năm đoạn trực tiếp 
Số câu 
Số điểm 
Tỉ lệ % 
1 
1 đ 
100% 
1 
1 đ 
10% 
4. Đường tròn xoe 
Biết vẽ 
đường tròn xoe, 
tiếp tuyến. 
 Vận dụng đặc điểm nhị tiếp tuyến hạn chế nhau 
Vận dụng 
kiến thức 
hình học tập 
Số câu 
Số điểm 
Tỉ lệ % 
1 
0,5 đ 
17% 
2 
2 đ 
66% 
1 
0,5 đ 
17% 
4 
3 đ 
30% 
Tổng: 
Số câu 
Số điểm 
Tỉ lệ % 
1 
0,5 đ 
5% 
5 
4 đ 
40% 
6 
5 đ 
50% 
1 
0,5 đ 
5% 
13 
10 đ 
100%