đề thi đại học môn toán khối a năm 2006

Đang chuyên chở.... (xem toàn văn)

Thông tin yêu tài liệu

Ngày đăng: 02/11/2012, 15:01

Bạn đang xem: đề thi đại học môn toán khối a năm 2006

Tài liệu tìm hiểu thêm đề ganh đua và đáp án đề ganh đua ĐH khối A từ thời điểm năm 2003 cho tới năm 2010 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2006Môn thi: TOÁN, khối A Thời gian trá thực hiện bài: 180 phút, ko kể thời hạn vạc đề PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH Câu I (2 điểm) 1. Khảo sát sự biến hóa thiên và vẽ thiết bị thị của hàm số 32y2x 9x12x4.=−+− 2. Tìm m để phương trình sau đem 6 nghiệm phân biệt: 322x 9x 12x m.−+ = Câu II (2 điểm) 1. Giải phương trình: ()662cos x sin x sinxcosx0.22sinx+−=− 2. Giải hệ phương trình: ()xy xy 3x, nó .x1 y1 4⎧+− =⎪∈⎨++ + =⎪⎩\ Câu III (2 điểm) Trong ko gian trá với hệ tọa chừng Oxyz, cho tới hình lập phương ABCD.A 'B'C ' D ' với ( )()()()A 0;0;0 ,B1;0;0 ,D 0;1;0 ,A' 0;0;1. Gọi M và N theo lần lượt là trung điểm của AB và CD. 1. Tính khoảng cách thân mật hai tuyến phố trực tiếp A'C và MN. 2. Viết phương trình mặt mũi bằng phẳng chứa chấp A'C và tạo nên với mặt mũi bằng phẳng Oxy một góc α biết 1cos .6α= Câu IV (2 điểm) 1. Tính tích phân: 2220sin 2xI dx.cos x 4sin xπ=+∫ 2. Cho nhị số thực x 0, nó 0≠≠ thay cho thay đổi và thỏa mãn nhu cầu điều kiện: ()22x nó xy x nó xy+=+−. Tìm độ quý hiếm lớn số 1 của biểu thức 3311A.xy=+ PHẦN TỰ CHỌN: Thí sinh lựa chọn câu V.a hoặc câu V.b Câu V.a. Theo lịch trình trung học phổ thông ko phân ban (2 điểm) 1. Trong mặt mũi bằng phẳng với hệ tọa chừng Oxy, cho những lối thẳng: 123d:x nó 3 0, d :x nó 4 0, d:x 2y 0.++= −−= − = Tìm tọa chừng điểm M nằm bên trên đường thẳng liền mạch 3d sao cho tới khoảng cách kể từ M cho tới đường thẳng liền mạch 1d vì chưng nhị phen khoảng cách kể từ M cho tới đường thẳng liền mạch 2d. 2. Tìm thông số của số hạng chứa chấp 26x vô khai triển nhị thức Niutơn của n741x,x⎛⎞+⎜⎟⎝⎠ hiểu được 12 n 202n 1 2n 1 2n 1C C . C 2 1.++ ++++ =− (n vẹn toàn dương, knC là số tổng hợp chập k của n phần tử) Câu V.b. Theo lịch trình trung học phổ thông phân ban thí điểm (2 điểm) 1. Giải phương trình: xxxx3.8 4.12 18 2.27 0.+−− = 2. Cho hình trụ đem những lòng là nhị hình tròn trụ tâm O và O', nửa đường kính lòng vì chưng độ cao và vì chưng a. Trên lối tròn trặn lòng tâm O lấy điểm A, bên trên lối tròn trặn lòng tâm O' lấy điểm B sao cho tới AB 2a.= Tính thể tích của khối tứ diện OO 'AB. ---------------------------------------Hết--------------------------------------- Cán cỗ coi thi ko phân tích và lý giải gì tăng. Họ và thương hiệu thí sinh: số báo danh: . ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2006Môn thi: TOÁN, khối A Thời gian trá thực hiện bài: 180 phút, ko kể thời hạn vạc đề PHẦN. Trong không khí với hệ t a chừng Oxyz, cho tới hình lập phương ABCD .A 'B'C ' D ' với ( )()()( )A 0;0;0 ,B1;0;0 ,D 0;1;0 ,A& apos; 0;0;1. Gọi

Xem thêm: vẽ tranh ngôi nhà

- Xem tăng -

Xem thêm: Đề ganh đua ĐH toán khối A năm 2006, Đề ganh đua ĐH toán khối A năm 2006,