đề thi đại học môn lý năm 2015

Đề thi đua và đáp án đầu tiên của môn Vật lý thi đua trung học phổ thông vương quốc từ thời điểm năm 2015-2019, sỹ tử hoàn toàn có thể xem thêm cho tới kỳ thi đua đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông năm 2020.

Đề thi đua và đáp án bởi Sở GD-ĐT công tía. 

Bạn đang xem: đề thi đại học môn lý năm 2015

{keywords}
Thí sinh tham gia kỳ thi đua trung học phổ thông vương quốc. Ảnh: Lê Anh Dũng

Năm 2015

Xem cụ thể đề thi đua (mã đề 138) bên trên phía trên.

Xem cụ thể đáp án toàn bộ những mã đề bên trên phía trên.

Năm 2016

Xem cụ thể đề thi đua (mã đề 169) bên trên phía trên.

Xem cụ thể đáp án toàn bộ những mã đề bên trên phía trên.

Năm 2017

Xem cụ thể đề thi đua (mã đề 201) bên trên phía trên.

Xem thêm: web vẽ tranh ai

Xem cụ thể đáp án tất cả những mã đề bên trên phía trên.

Năm 2018

Xem cụ thể đề thi đua (mã đề 201) bên trên phía trên.

Xem cụ thể đáp án toàn bộ những mã đề bên trên phía trên.

Năm 2019

Xem cụ thể đề thi đua (mã đề 213) bên trên phía trên. 

Xem cụ thể đáp án tất cả những mã đề tại phía trên.

Xem thêm: vẽ tranh con vật

Ngân Anh (tổng hợp)

Chi tiết đề thi đua, đáp án môn Toán thi đua trung học phổ thông vương quốc từ thời điểm năm 2015-2019

Chi tiết đề thi đua, đáp án môn Toán thi đua trung học phổ thông vương quốc từ thời điểm năm 2015-2019

Chi tiết đề thi đua đáp án môn Toán thi đua trung học phổ thông vương quốc từ thời điểm năm 2015-2019. Thí sinh hoàn toàn có thể xem thêm trước kỳ thi đua đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông trong năm này.