đề kiểm tra hình học 6 chương 2

Download.vn nài trình làng cho tới quý thầy cô nằm trong chúng ta học viên Sở đề đánh giá 1 tiết Chương II Hình học tập lớp 6 (Có quái trận) được Cửa Hàng chúng tôi tổ hợp cụ thể nhất.

Đây là tư liệu giành cho chúng ta học viên lớp 6 nhằm mục đích gia tăng kỹ năng và kiến thức môn Toán nhằm sẵn sàng đảm bảo chất lượng kỹ năng và kiến thức cho tới kỳ đua học tập kỳ I sắp tới đây. Đề đánh giá 1 tiết môn Chương 2 Hình học tập lớp 6 đem quái trận tất nhiên đáp án cụ thể. Mời chúng ta vận tải về nhằm coi hoàn hảo cỗ tư liệu nhé!

Bạn đang xem: đề kiểm tra hình học 6 chương 2

Bộ đề đánh giá 1 tiết Chương II Hình học tập lớp 6

Bộ đề kiểm tra 1 tiết Chương II Hình học lớp 6

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HÌNH HỌC 6 CHƯƠNG II

* thạo số đo của góc

nhọn, góc vuông,

góc tù, góc bẹt.

* thạo được Khi nào

thì nhị góc phụ nhau,

bù nhau, kề bù.

* Hình vẽ chính.

* Hiểu được tổng số

đo của nhị góc kề

nhau.

* Trong tía tia

chung gốc

xác

định được tia nằm

giữa nhị tia còn lại

* Vận dụng tính

chất tia nằm thân thiện 2

tia nhằm tính số đo góc

cần lần.

* thạo nhận biết tia

phân giác.

* Vận dụng dấu

hiệu nhận biết để

chứng minh tia phân

giác.

Vận dụng tính chất

tia phân giác để

chứng minh 2 tia

phân giác của 2 góc

kề bù vuông góc

với nhau.

* Nắm được định

nghĩa tam giác,

đường tròn trĩnh.

Biết vẽ tam giác khi

biết chừng lâu năm 3 cạnh.

Hai tam giác có

cạnh chung

Xem thêm: vẽ tranh 20 11 đơn giản đẹp lớp 2

ĐỀ SỐ 1

UBND QUẬN ……..

TRƯỜNG THCS ……………

ĐỀ KIỂM TRA HÌNH HỌC 6 CHƯƠNG II

Năm học: 2019-2020

Thời gian: 45 phút

I. TRẮC NGHIỆM:(3 điểm). Hãy chọn chỉ một chữ cái A, B, C, D đứng trước câu

trả lời đúng nhất và ghi vào tờ giấy kiểm tra.

Câ 1. Góc bẹt là góc có số đo bằng:

A. 45

B. 90

C. 120

D. 180

Câ 2. Hai góc có tổng số đo bằng 180

là nhị góc:

A. Kề nhau B. Bù nhau C. Kề bù D. Phụ nhau

Câ 3. Hai góc vừa kề nhau vừa bù nhau hai góc:

A. Kề nhau B. Bù nhau C. Kề bù D. Phụ nhau

Câ 4. Ở hình vẽ mặt mũi tao có

là:

Câ 5. Nếu tia Ot nằm giữa nhị tia Om và On thì:

A.

B.

C.

D.

Câ 6. Trên cùng 1/2 mặt phẳng bờ chứa tia Ox, tia Oz là tia nằm giữa nhị tia Ox và Oy Khi :

A.

B.

C.

D.

Câ 7. Tia Oz là tia phân giác của góc

khi :

A.

B.

C.

D.

Câ 8. Tam giác ABC là :

A. Hình bao gồm tía đoạn trực tiếp AB, BC, CA khi ba điểm A, B, C thẳng sản phẩm .

Xem thêm: vẽ tranh quê hương đơn giản

B. Hình bao gồm tía đoạn trực tiếp AB, BC, CA khi ba điểm A, B, C không trực tiếp hàng .

C. Hình bao gồm tía đoạn trực tiếp AM, MC, AC khi ba điểm A, M, C không thẳng sản phẩm .

Download

  • Lượt tải: 3.258
  • Lượt xem: 13.082
  • Dung lượng: 443,6 KB