đề kiểm tra đại số 10 chương 6 violet

(Tài liệu không được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đinh Thế Long
Ngày gửi: 21h:26' 19-04-2019
Dung lượng: 260.1 KB
Số lượt tải: 1505

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT ĐẠI SỐ 10 CHƯƠNG VI

Họ và tên:……………………………………………………………………Lóp…………………………

Mã đề 001
TRẮC NGHIỆM(7.2 đ)
Câu 1: vị từng nào rađian?
A. . B. . C. . D. .

Câu 2: Góc với số đo 1200 được thay đổi sang trọng số đo rad là :
A. B. C. D.
Câu 3: Góc với số đo được thay đổi sang trọng số đo chừng là
A. . B. . C. . D. .

Câu 4: Cho là một trong cung lượng giác ngẫu nhiên. Hãy lựa chọn công thức đích.
A. . B. . C. . D.

Câu 5: Hãy lựa chọn xác định sai trong số xác định tiếp sau đây.
A. .B. . C. .D. .

Câu 6: Các cặp đẳng thức này tại đây đôi khi xảy ra?
A. và . B. và .
C. và . D. và .

Câu 7: Trong những xác định tại đây, xác định này sai?
A. B. C. D.

Xem thêm: truyện tranh xuyên không về cổ đại

Câu 8: Cho góc thỏa . Khi bại xác định này sau đấy là sai?
A. . B. . C. . D. .

Câu 9: Cho góc thỏa . Khẳng quyết định này sau đấy là đúng?
A. . B. . C. . D. .
Câu 10:Cho và . Khi bại bằng
A B C D

Câu 11: Cho . Tính .
A. . B. . C. . D. .
Câu 12: Cho . Tính .
A. B.
C. D.
Câu 13: Một cung tròn xoe với nửa đường kính vị và với số đo thì với chiều lâu năm bằng
A. . B. . C. . D. .

Câu 14: Cho cos120 = sin180 + sin(0, độ quý hiếm dương nhỏ nhất của ( là
A. . B.. C. . D. .

Câu 15: Sau khoảng chừng thời hạn kể từ giờ cho tới giờ thì kim phút đồng hồ thời trang tiếp tục xoay được một góc với số đo bằng:
A. B. C. D.
Câu 16: Cho nhị góc nhọn và nhập bại . Khẳng quyết định này sau đấy là sai?
A. B.
C. D.

Câu 17: Cho . Tính .
A. B. C. D.
Câu 18: Nếu góc lượng giác với sđ thì nhị tia và
A. Trùng nhau. B. Vuông góc.
C. Tạo cùng nhau một góc vị D. Đối nhau.
TỰ LUẬN(2.8đ)
Câu 19: (0.8 đ) Cho sin/ =
4
5 với Tính những GTLG của cung

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT ĐẠI SỐ 10 CHƯƠNG VI

Họ và tên:……………………………………………………………………Lóp…………………………

Xem thêm: vẽ tranh đề tài lễ hội

Mã đề 003
TRẮC NGHIỆM(7.2 đ)
Câu 1: Trong những xác định tại đây, xác định này sai?
A. B. C. D.

Câu 2: Góc với số đo 1200 được thay đổi sang trọng số đo rad là :
A. B. C. D.
Câu 3: Một cung tròn xoe với nửa đường kính vị và với số đo thì với chiều lâu năm bằng
A. . B. . C. . D. .
Câu 4: Góc với số đo được thay đổi sang trọng số đo chừng là
A. . B. . C. . D. .
Câu 5: Cho nhị góc nhọn và nhập bại . Khẳng quyết định này sau đấy là sai?
A. B.
C. D.
Câu 6: Cho là một trong cung lượng giác ngẫu nhiên. Hãy lựa chọn công thức đích.
A. . B. . C. . D.
Câu 7: vị từng nào rađian?
A. . B. . C. . D. .

Câu 8: Các cặp đẳng thức này tại đây đôi khi xảy