đề kiểm tra 1 tiết toán hình 10 chương 3

Tìm thám thính Đề ganh đua, Kiểm tra

40 đề KT 45p chương 3 Hình 10 đem đáp án

Wait

(Tài liệu không được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: To Thi Thu Hoa
Ngày gửi: 22h:31' 15-03-2018
Dung lượng: 4.7 MB
Số lượt tải: 3405

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

Xem thêm: vẽ tranh đề tài ngôi trường mơ ước của em

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HÌNH HỌC
(20 câu trắc nghiệm)


(Thí sinh ko được dùng tài liệu)
Họ, thương hiệu thí sinh:..................................................................... SBD: .............................

Xem thêm: vẽ tranh quê hương đơn giản

Câu 1: Cho tam giác đem . Đường cao của tam giác đem phương trình là
A. . B. . C. . D. .
Câu 2: Cho nhì điểm và . Phương trình đường thẳng liền mạch là
A. . B. . C. . D. .
Câu 3: Cho hai tuyến đường trực tiếp và . Khẳng lăm le nào là bên dưới đó là đúng?
A. hạn chế . B. . C. . D. .
Câu 4: Cho và . Tìm nhằm .
A. . B. .
C. hoặc . D. hoặc .
Câu 5: Đường trực tiếp trải qua điểm và đem VTCP đem phương trình là
A. . B. . C. . D. .
Câu 6: Tính khoảng cách kể từ điểm cho tới đường thẳng liền mạch .
A. . B. . C. . D. .
Câu 7: Hệ số góc của đường thẳng liền mạch là
A. . B. . C. . D. .
Câu 8: Cho và . Đường trực tiếp trải qua điểm và vuông góc với đem phương trình là
A. . B. . C. . D. .
Câu 9: Gọi là gửi gắm điểm của hai tuyến đường trực tiếp và . Tính .
A. . B. . C. . D. .
Câu 10: Cho và . Tìm nhằm .
A. . B. hoặc .
C. . D. hoặc .
Câu 11: Cho 3 điểm . Viết phương trình đường thẳng liền mạch trải qua điểm và tuy nhiên song với .
A. . B. . C. . D. .
Câu 12: Viết phương trình đường thẳng liền mạch trải qua điểm và đem VTPT .
A. . B. . C. . D. .
Câu 13: Cho hai tuyến đường trực tiếp tuy nhiên song và . Khoảng cơ hội thân thiết và bằng
A. . B. . C. . D. .
Câu 14: Cho và . Tìm tọa phỏng hình chiếu của bên trên .
A. . B. . C. . D. .
Câu 15: Cho tam giác đem . Đường trung tuyến đem phương trình là
A. . B. . C. . D. .
Câu 16: Góc thân thiết hai tuyến đường trực tiếp và bằng
A. . B. . C. . D. Kết ngược không giống.
Câu 17: Cho tam giác đem . Tính diện tích S của tam giác .
A. . B. . C. . D. .
Câu 18: Cho tam giác đem phương trình những cạnh , và . Gọi là chân đàng cao kẻ kể từ đỉnh . Tìm tọa phỏng điểm .
A. . B. . C. . D. .
Câu 19: Tìm nhằm , với và .
A. . B. . C. . D. .
Câu 20: Cho tam giác đem . Đường cao và đàng cao . Viết phương trình đàng cao kẻ kể từ đỉnh .
A. . B. . C. . D. .

-----------------------------------------------
----------- HẾT ----------


↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại bên dưới dạng RAR và hoàn toàn có thể chứa đựng nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file nhập số bại, kiến nghị những thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓Hãy test nhiều lựa lựa chọn khác