co tat ca bao nhieu so tu nhien co 3 chu so

Câu hỏi:

27/07/2020 56,004

A. 900 số

Bạn đang xem: co tat ca bao nhieu so tu nhien co 3 chu so

Đáp án chủ yếu xác

Dãy những số có 3 chữ số là: 100;101;102;...;998;999.

Dãy bên trên là sản phẩm số cơ hội đều, khoảng cách thân thiện nhì số thường xuyên là 1 .

Dãy bên trên đem số số hạng là:

           (999−100):1+1=900 (số hạng)

Vậy đem toàn bộ 900 số đem 3 chữ số.

Đáp án A

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho sản phẩm số: 2 ; 4 ; 6 ; 8 ; ... ; năm 2016 ; 2018 . Hỏi sản phẩm số vẫn cho tới đem toàn bộ từng nào chữ số?

A. 1009 chữ số

B. 2444 chữ số

C. 3484 chữ số

D. 4248 chữ số

Câu 2:

Trong sản phẩm số bất ngờ, nhì số thường xuyên rộng lớn kém cỏi nhau từng nào đơn vị?

A. 1 đơn vị

B. 2 đơn vị

C. 10 đơn vị

Xem thêm: vẽ tranh ý tưởng trẻ thơ lớp 5

D. 100 đơn vị

Câu 3:

Giá trị của chữ số 2 nhập số 135246789 là:

A. 200000

B. 20000

C. 20000000

D. 2000000

Câu 4:

Với 10 chữ số 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 tớ rất có thể viết lách được từng nào số tự động nhiên?

A.  Một trăm ngàn số

B. Một triệu số

C. Một tỷ số

D. Mọi số tự động nhiên

Câu 5:

Bạn An thưa : “số 0 là số bất ngờ bé nhỏ nhất”. Quý Khách An thưa chính hoặc sai?

A. Đúng

B. Sai

Xem thêm: vẽ tranh ngôi nhà

Câu 6:

Điền những số phù hợp nhập sản phẩm số sau:

12; 17; 29; 46; 75; ...; ...