chuyên đề tổ hợp xác suất luyện thi đại học

TOANMATH.com reviews cho tới độc giả tài liệu chuyên đề tổng hợp – xác suất do thầy Bùi Trần Duy Tuấn biên soạn, tư liệu bao gồm 180 trang bao hàm kỹ năng cơ bạn dạng, phân dạng toán, ví dụ minh họa và tuyển chọn lựa chọn những bài bác tập luyện trắc nghiệm sở hữu lời nói giải cụ thể những chủ thể quy tắc kiểm điểm, hoán vị – chỉnh thích hợp – tổng hợp, đo lường và tính toán tương quan cho tới những công thức, nhị thức NewTơn, đổi thay cố và phần trăm của đổi thay cố nhập công tác Đại số và Giải tích 11 chương 2. Tài liệu quí phù hợp với học viên khối 11 nhập quy trình tự động học tập chương tổng hợp – phần trăm và học viên khối 12 nhằm mục đích ôn tập luyện lại những kỹ năng tổng hợp – phần trăm tiếp tục học tập nhằm sẵn sàng cho tới kỳ thi đua trung học phổ thông Quốc gia.

CHỦ ĐỀ 1: QUY TẮC ĐẾM
A. Kiến thức cơ bạn dạng cần thiết bắt
1. Quy tắc cộng
2. Quy tắc nhân
3. Các việc kiểm điểm cơ bản
B. Một số việc minh họa
C. Bài tập luyện trắc nghiệm
CHỦ ĐỀ 2: HOÁN VỊ – CHỈNH HỢP – TỔ HỢP
A. Kiến thức cơ bạn dạng cần thiết bắt
1. Hoán vị
2. Chỉnh hợp
3. Tổ hợp
B. Một số việc nổi bật
C. Bài tập luyện trắc nghiệm
+ Dạng 1. Bài toán đếm
+ Dạng 2. Xếp địa điểm – cơ hội lựa chọn, cắt cử công việc
+ Dạng 3. Đếm tổng hợp tương quan cho tới hình học
CHỦ ĐỀ 3: TÍNH TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN CÁC CÔNG THỨC
A. Nhắc lại những công thức
B. Bài tập luyện trắc nghiệm
[ads]
CHỦ ĐỀ 4: NHỊ THỨC NEWTƠN
A. Kiến thức cần thiết nắm
1. Công thức nhị thức Newtơn
2. Tam giác Pascal
B. Các dạng toán tương quan cho tới nhị thức Newtơn
1. Xác tấp tểnh những thông số nhập khai triển nhị thức Newtơn
a. Tìm thông số của số hạng chứa chấp x^m nhập khai triển (ax^p + bx^q)^n
b. Xác tấp tểnh thông số lớn số 1 nhập khai triển nhị thức Niutơn
c. Xác tấp tểnh thông số của số hạng nhập khai triển P(x) = (ax^t + bx^p + cx^q)^n
2. Các việc mò mẫm tổng
a. Thuần nhị thức Newton
b. Sử dụng đạo hàm cấp cho 1, cấp cho 2
c. Sử dụng tích phân
C. Bài tập luyện trắc nghiệm
+ Dạng 1. Xác tấp tểnh những thông số, số hạng nhập khai triển nhị thức Newton
+ Dạng 2. Các việc mò mẫm tổng
CHỦ ĐỀ 5: BIẾN CỐ VÀ XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ
A. Kiến thức cần thiết nắm
1. Phép test tình cờ và không khí mẫu
2. Biến cố
3. Xác suất của đổi thay cố
B. Các dạng toán về phần trăm
1. Sử dụng khái niệm truyền thống về xác xuất – quy về sự việc đếm
a. Bài toán tính phần trăm dùng khái niệm truyền thống bằng phương pháp tính thẳng số thành phần tiện lợi cho tới đổi thay cố
b. Tính phần trăm dùng khái niệm truyền thống vì như thế cách thức con gián tiếp
2. Sử dụng quy tắc tính xác suất
a. Phương pháp
b. Một số việc minh họa
C. Bài tập luyện trắc nghiệm
+ Dạng 1. Xác tấp tểnh luật lệ test, không khí khuôn và đổi thay cố
+ Dạng 2. Tìm phần trăm của đổi thay cố
+ Dạng 3. Các quy tắc tính xác suất

Bạn đang xem: chuyên đề tổ hợp xác suất luyện thi đại học

Xem thêm: tấm cám tranh vẽ

Ghi chú: Quý thầy, cô và độc giả rất có thể share tư liệu bên trên TOANMATH.com bằng phương pháp gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]