chuyên đề rút gọn biểu thức ôn thi vào 10 có đáp án

Thư vin Đ thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí

Bạn đang xem: chuyên đề rút gọn biểu thức ôn thi vào 10 có đáp án

Trang chủ: https://mnnguthuynam.edu.vn/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188

CÁC BÀI TOÁN RÚT GỌN PHÂN THỨC

Câu 1: Cho biểu thức Phường =

1 1 x

:

x - x x 1 x - 2 x 1

(với x > 0, x

1)

a) Rút gọn gàng biểu thức Phường.

b) Tìm những giá chỉ trị của x nhằm Phường >

.

Đáp án:

1 1 x

a) Phường = :

x - x x 1 x - 2 x 1

2

x 1

1 x

.

x

x x 1 x x 1

2

x 1 x 1 x 1

1 x x - 1

.

x

x x. x

x x 1

b) Với x > 0, x

1 thì

x - 1 1

2 x - 1 x

x 2

.

Vậy với x > 2 thì Phường >

.

Câu 2: Rút gọn gàng biểu thức:

A =

1 1 x + 2 x

.

x 4

x + 4 x 4 x

( với x > 0, x

4 ).

B =

b a

- . a b - b a

a - ab ab - b

( với a > 0, b > 0, a

b)

Đáp án:

1 1 x + 2 x

A = .

x 4

x + 4 x 4 x

2

1 1 x( x + 2)

= .

( x 2) x

x 2 x 2

x 2 x 2

1 1 4

=

x - 4 x - 4

x 2 x 2

b a b a

B= - . a b - b a - . ab a - b

a - ab ab - b

a a b b a b

b. ab a. ab

b - a. a > 0, b > 0, a b

a b

Thư vin Đ thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí

Trang chủ: https://mnnguthuynam.edu.vn/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188

Câu 3: Cho biểu thức A =

a a a 1

:

a - 1

a 1 a - a

với a > 0, a

1

a) Rút gọn biểu thức A.

b) Tìm những giá trị của a nhằm A < 0.

Đáp án:

a a a 1 a 1

a) A = : . a 1 a 1

a 1 a( a - 1) ( a - 1)( a 1) a 1 ( a - 1)

b) A < 0

a > 0, a 1

0 a < 1

a 1

.

Câu 4: Rút gọn gàng biểu thức: A =

3 x 6 x x - 9

:

x - 4

x 2 x 3

với

.

Xem thêm: vẽ tranh đề tài

2

1 - a a 1 - a

B a

1 - a

1 - a

với a ≥ 0 và a ≠ 1.

Đáp án:

A

x 3 x 3

3( x 2) x

:

x 2 x 3

x 2 x 2

3 x 1 1

.

x 2 x 3 x 2

, với

.

B =

 

 

2

1 - a 1 + a + a

1 - a

+ a

1 - a

1 - a 1 + a

=

2

2 2

1 1

1 + 2 a + a . = 1 + a . = 1.

1 + a 1 + a

Câu 5: Cho biểu thc: P=

a a - 1 a a + 1 a +2

- :

a - 2

a - a a + a

vi a> 0,a

1,a

2.

a) Rút gọn gàng Phường.

b) Tìm giá chỉ trị nguyên của a để P có mức giá trị nguyên.

Đáp án:

a) Điều kiện: a ≥ 0, a ≠ 1, a ≠ 2

 

 

a - 1 a + a + 1 a + 1 a - a + 1

a + 2

P = - :

a - 2

a a - 1 a a + 1

Thư vin Đ thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí

Trang chủ: https://mnnguthuynam.edu.vn/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188

a + a + 1 - a + a - 1 a + 2

= :

a - 2

a

b) Ta có: Phường =

2a - 4 2a + 4 - 8 8

= = 2 -

a + 2 a + 2 a + 2

P nhận giá trị nguyên Khi và chỉ Khi 8

(a + 2)

a + 2 = 1 a = - 1; a = - 3

a + 2 = 2 a = 0 ; a = - 4

a + 2 = 4 a = 2 ; a = - 6

a + 2 = 8 a = 6 ; a = - 10

Câu 6: Cho biểu thức A=

a) Rút gọn gàng biểu thức A.

b) Tìm toàn bộ những giá trị vẹn toàn của x để biểu thức A có giá trị vẹn toàn.

Đáp án:

a) ĐK: x

0 và x

1

A=

=

với x

0 và x

1

b) Để A có mức giá trị vẹn toàn Khi x – 1 là ước của 3.

x - 1 = -3

x = -2

x – 1 = -1

x = 0 (loại)

x – 1 = 1

x = 2

x – 1 =3

x =4

Vậy biểu thức A có mức giá trị vẹn toàn khi x = -2; x = 2 và x = 4

Câu 7: Cho M =

x 1 1 2

- : +

x - 1

x - 1 x - x x 1

với

.

a) Rút gọn gàng M.

b) Tìm x sao cho M > 0.

Đáp án

a) M =

x 1 1 2

- : +

x - 1

x - 1 x - x x + 1

=

   

x 1 x - 1 2

- : +

x - 1 x ( x - 1)

x - 1 x + 1 x - 1 x +1

=

 

 

x - 1 x + 1

x - 1 x + 1 x - 1

: = .

x + 1

x x - 1 x - 1 x +1 x x - 1

=

.

Các dạng toán rút gọn gàng ôn đua nhập lớp 10

Các dạng toán rút gọn gàng ôn đua nhập lớp 10 được VnDoc thuế tầm và đăng lên xin xỏ gửi cho tới độc giả nằm trong xem thêm. Các dạng toán rút gọn gàng thông thường hoặc xuất hiện tại trong những đề đua Toán nhập lớp 10, vậy nên những em học viên cần thiết nắm rõ những dạng bài bác tập luyện này. Thông qua chuyện tư liệu này sẽ hỗ trợ những em gia tăng kỹ năng, thích nghi với những dạng đề đua môn Toán. Tài liệu bao gồm những bài bác tập luyện kể từ cơ phiên bản cho tới nâng lên, từng một thắc mắc tiếp tục tất nhiên đáp án nhằm những em xem thêm, đối chiếu nhận xét thành phẩm. Sau trên đây mời mọc chúng ta xem thêm cụ thể.

Xem thêm: vẽ tranh tường đơn giản

Để sẵn sàng mang đến kì đua tuyển chọn sinh nhập lớp 10 tới đây, những em học viên cần thiết thực hành thực tế luyện đề nhằm thích nghi với nhiều hình thức đề không giống nhau tương tự bắt được cấu tạo đề đua. Chuyên mục Đề đua nhập lớp 10 bên trên VnDoc tổ hợp đề đua của toàn bộ những môn, là tư liệu đa dạng và phong phú và hữu ích cho những em ôn tập luyện và luyện đề. Mời thầy cô và những em xem thêm.

  • Các dạng Toán đua nhập 10
  • Chuyên đề rút gọn gàng biểu thức và vấn đề phụ
  • Các dạng Toán cơ phiên bản lớp 9 ôn đua nhập lớp 10
  • Một số bài bác Toán Thực tế thông thường gặp gỡ nhập đề tuyển chọn sinh nhập 10
  • Các dạng Toán Đại Số thông thường gặp gỡ nhập đề đua tuyển chọn sinh nhập 10
  • 62 Bài tập luyện Hình học tập lớp 9 ôn đua nhập lớp 10

Trên trên đây VnDoc.com vừa phải gửi cho tới độc giả nội dung bài viết Các dạng toán rút gọn gàng ôn đua nhập lớp 10. Hi vọng qua chuyện nội dung bài viết này độc giả nhận thêm nhiều tư liệu nhằm tiếp thu kiến thức nhé. Các em rất có thể xem thêm thêm thắt tư liệu tương quan cho tới môn Toán: Toán lớp 9, Giải bài bác tập luyện Toán lớp 9, hoặc những dạng đề Thi nhập lớp 10 được update liên tiếp bên trên VnDoc.

Ngoài rời khỏi, VnDoc.com đang được xây dựng group share tư liệu tiếp thu kiến thức trung học cơ sở free bên trên Facebook: Tài liệu tiếp thu kiến thức lớp 9. Mời chúng ta học viên nhập cuộc group, nhằm rất có thể có được những tư liệu tiên tiến nhất.