chuyên đề cung và góc lượng giác lớp 10

Tài liệu bao gồm 76 trang, tóm lược lý thuyết, phân dạng và chỉ dẫn giải những dạng toán, tuyển chọn lựa chọn những bài xích tập luyện kể từ cơ bạn dạng cho tới nâng lên chuyên mục cung và góc lượng giác, công thức lượng giác, chung học viên lớp 10 tìm hiểu thêm lúc học công tác Đại số 10 chương 6 (Toán 10).

1. CUNG VÀ GÓC LƯỢNG GIÁC
I. Tóm tắt lí thuyết.
1. Khái niệm cung và góc lượng giác.
2. Số đo của cung và góc lượng giác.
II. Các dạng toán.
Dạng 1. Liên hệ thân thích phỏng và rađian.
Dạng 2. Độ nhiều năm cung lượng giác.
Dạng 3. Biểu thao diễn cung lượng giác bên trên đàng tròn trĩnh lượng giác.

Bạn đang xem: chuyên đề cung và góc lượng giác lớp 10

2. GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT CUNG
I. Tóm tắt lí thuyết.
1. Định nghĩa.
2. Hệ ngược.
3. Ý nghĩa hình học tập của tang và côtang.
4. Công thức lượng giác cơ bạn dạng.
5. Giá trị lượng giác của những cung với tương quan quan trọng đặc biệt.
II. Các dạng toán.
Dạng 1. Dấu của những độ quý hiếm lượng giác.
Dạng 2. Tính độ quý hiếm lượng giác của một cung.
Dạng 3. Sử dụng cung links nhằm tính độ quý hiếm lượng giác.
Dạng 4. Rút gọn gàng biểu thức và chứng tỏ đẳng thức.

Xem thêm: vẽ tranh tường đơn giản

Xem thêm: vẽ tranh đề tài phong cảnh quê hương

3. CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC
I. Công thức nằm trong.
Dạng 1. Công thức nằm trong.
II. Công thức nhân song.
III. Các dạng toán.
Dạng 2. Tính những độ quý hiếm lượng giác của những góc cho tới trước.
Dạng 3. Rút gọn gàng biểu thức cho tới trước.
Dạng 4. Chứng minh đẳng thức lượng giác.
IV. Công thức thay đổi.
Dạng 5. Biến thay đổi một biểu thức trở thành một tổng hoặc trở thành một tích.
Dạng 6. Chứng minh một đẳng thức lượng giác với dùng group công thức thay đổi.
Dạng 7. Dùng công thức thay đổi nhằm tính độ quý hiếm (rút gọn) của một biểu thức lượng giác.
Dạng 8. Nhận dạng tam giác. Một số hệ thức vô tam giác.

4. ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG VI
I. Đề số 1a.
II. Đề số 1b.
III. Đề số 2a.
IV. Đề số 2b.
V. Đề số 3a.
VI. Đề số 3b.
VII. Đề số 4a.
VIII. Đề số 4b.
IX. Đề số 5a.
X. Đề số 5b.

Ghi chú: Quý thầy, cô và độc giả rất có thể share tư liệu bên trên TOANMATH.com bằng phương pháp gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]