các công thức vật lý 11 học kì 2

Trọn cỗ Công thức Vật Lí lớp 11 Học kì 1, Học kì 2 quan lại trọng

Trọn cỗ Công thức Vật Lí lớp 11 Học kì 1, Học kì 2 cần thiết sẽ hỗ trợ học viên nắm rõ công thức, đơn giản tổng kết lại kỹ năng và kiến thức vẫn học tập từ tê liệt kế hoạch ôn luyện hiệu suất cao nhằm đạt sản phẩm cao trong những bài xích thi đua môn Vật Lí 11.

Chương 1: Điện tích - Điện trường

 • Công thức tính lực tĩnh điện

  Bạn đang xem: các công thức vật lý 11 học kì 2

 • Công thức quyết định luật Cu - lông

 • Công thức lực tương tác thân thiện nhì năng lượng điện điểm

 • Công thức tính độ mạnh năng lượng điện trường

 • Công thức tính độ mạnh năng lượng điện ngôi trường tổng hợp

 • Công thức tính độ mạnh năng lượng điện ngôi trường bên trên trung điểm

 • Công thức tính độ mạnh năng lượng điện ngôi trường thân thiện nhì bạn dạng tụ

 • Công thức tính độ mạnh năng lượng điện ngôi trường phát sinh bởi năng lượng điện q

 • Công thức tính công của lực điện

 • Công thức tính thế năng của năng lượng điện tích

 • Công thức tính năng lượng điện thế

 • Công thức tính hiệu năng lượng điện thế

 • Công thức tính tụ điện

 • Công thức tính tụ năng lượng điện giắt nối tiếp

 • Công thức tính tụ năng lượng điện giắt tuy nhiên song

 • Công thức tính tích điện tụ điện

Chương 2: Dòng năng lượng điện ko đổi

 • Công thức tính độ mạnh loại điện

 • Công thức tính suất năng lượng điện động

 • Công thức tính năng lượng điện năng tổn hao vô mối cung cấp năng lượng điện đem năng lượng điện trở trong

 • Công thức tính năng lượng điện năng chi phí thụ

 • Công thức tính năng suất lan sức nóng của vật dẫn khi đem loại năng lượng điện chạy qua

 • Công thức tính công của mối cung cấp điện

 • Công thức tính năng suất của mối cung cấp điện

 • Công thức quyết định luật Jun – Len xơ

 • Công thức tính hiệu suất của mối cung cấp điện

 • Công thức tính hiệu suất rét năng lượng điện, bếp từ khi đun nước

 • Công thức quyết định luật ôm cho tới toàn mạch

 • Công thức tính độ mạnh loại năng lượng điện khi đoản mạch

 • Công thức tính suất năng lượng điện động và năng lượng điện trở vô của cục nguồn

 • Công thức tính số pin của cục nguồn

Chương 3: Dòng năng lượng điện trong những môi trường

 • Công thức tính năng lượng điện trở suất

 • Công thức quyết định luật Faraday

 • Công thức tính đương lượng năng lượng điện hóa

 • Công thức tính lượng vật được giải phóng

Chương 4: Từ trường

 • Công thức tính lực từ

 • Công thức tính chạm màn hình từ

 • Công thức tính chạm màn hình kể từ tổng hợp

 • Công thức tính chạm màn hình kể từ bên trên tâm vòng dây

 • Công thức tính kể từ ngôi trường của loại điện

 • Công thức tính lực Lo-ren-xơ

 • Công thức tính nửa đường kính hành trình của electron

Chương 5: Cảm ứng năng lượng điện từ

 • Công thức tính kể từ thông

 • Công thức tính kể từ thông vô cùng đại

 • Công thức tính suất năng lượng điện động cảm ứng

 • Công thức tính kể từ thông riêng

 • Công thức tính phỏng tự động cảm của ống dây

 • Công thức tính suất năng lượng điện động tự động cảm

 • Công thức tính tích điện kể từ ngôi trường của ống dây

Chương 6: Khúc xạ ánh sáng

 • Công thức quyết định luật khúc xạ khả năng chiếu sáng hoặc, chi tiết

 • Công thức tính góc khúc xạ hoặc, chi tiết

 • Công thức tính góc số lượng giới hạn bản năng toàn phần hoặc, chi tiết

 • Công thức tính góc nghiêng hoặc, chi tiết

 • Công thức tính góc cho tới hoặc, chi tiết

 • Công thức tính phân tách suất vô cùng hoặc, chi tiết

 • Công thức tính phân tách suất tỉ đối hoặc, chi tiết

 • Công thức tính bạn dạng mặt mày tuy nhiên song hoặc, chi tiết

Chương 7: Mắt. Các công cụ quang

 • Công thức Lăng kính vừa đủ, chi tiết

 • Công thức tính góc nghiêng của tia sáng sủa đơn sắc qua quýt lăng kính hoặc, chi tiết

 • Công thức Thấu kính vừa đủ, chi tiết

 • Công thức tính chi phí cự hoặc, chi tiết

 • Công thức tính chi phí cự của thấu kính mỏng mảnh hoặc, chi tiết

 • Công thức tính chi phí cự của kính lúp hoặc, chi tiết

 • Công thức tính chi phí cự của đôi mắt hoặc, chi tiết

 • Công thức tính phỏng tụ hoặc, chi tiết

 • Công thức tính phỏng tụ của thấu kính hoặc, chi tiết

 • Công thức tính phỏng tụ của đôi mắt hoặc, chi tiết

 • Công thức tính phỏng tụ của kính lúp hoặc, chi tiết

 • Công thức tính số bội giác của kính lúp khi coi chừng vô vô cùng hoặc, chi tiết

 • Công thức tính số bội giác của kính lúp hoặc, chi tiết

 • Công thức tính số bội giác của kính hiển vi hoặc, chi tiết

 • Công thức tính số bội giác của kính thiên văn hoặc, chi tiết

 • Công thức tính hình ảnh ảo của thấu kính quy tụ hoặc, chi tiết

 • Công thức tính hình ảnh ảo hoặc, chi tiết

 • Công thức tính thông số phóng đại hoặc, chi tiết

 • Công thức tính khoảng cách kể từ vật cho tới hình ảnh hoặc, chi tiết

 • Công thức tính khoảng cách kể từ vật cho tới thấu kính hoặc, chi tiết

 • Công thức về đôi mắt hoặc, chi tiết

 • Công thức công dụng suất phân li của đôi mắt hoặc, chi tiết

 • Công thức Mắt và những công cụ quang đãng học tập vừa đủ, chi tiết

Trọn cỗ công thức Vật Lí lớp 11 cả năm quan lại trọng
Công thức tính lực tĩnh điện

1. Định nghĩa

Xem thêm: Giải vô địch quốc gia Chile có gì hấp dẫn fan bóng đá?

Lực tương tác thân thiện 2 năng lượng điện điểm đứng yên

+ Điểm đặt: Tại năng lượng điện đang được xét.

+ Phương: Nằm bên trên đường thẳng liền mạch nối nhì năng lượng điện điểm. 

+ Chiều: Hai năng lượng điện nằm trong dầu thì đẩy nhau, trái khoáy vệt thì bú nhau.

 Công thức tính lực tĩnh điện

Công thức tính lực tĩnh điện

2. Công thức Công thức tính lực tĩnh điện 

Trong đó: Công thức tính lực tĩnh điện là thông số tỉ lệ;

                  q1 và q2 là năng lượng điện (C); 

                  r: là khoảng cách thân thiện nhì năng lượng điện (m).

         ε: hằng số năng lượng điện môi của môi trường xung quanh  

Chú ý: 

- Trong chân ko ε = 1 hoặc bầu không khí ε ≈ 1 

- Các đơn vị chức năng thông thường gặp

 1pC = 10-12C; 1nC = 10-9C; 1μC = 10-6C; 1mC = 10-3C   

3. Mở rộng 

Công thức tính lực tĩnh điện 

Công thức tính lực tĩnh điện

                    Công thức tính lực tĩnh điện

4. Bài luyện minh họa

Bài luyện 1:Khoảng cơ hội thân thiện một prôton và một êlectron là r = 5.10-11(cm), coi rằng prôton và êlectron là những năng lượng điện điểm. Độ rộng lớn lực tương tác thân thiện bọn chúng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Áp dụng quyết định luật Cu-lông tớ có:

 Công thức tính lực tĩnh điện

Bài luyện 2: Hai năng lượng điện điểm có tính rộng lớn đều nhau bịa đặt vô bầu không khí xa nhau 12cm. Lực tương tác thân thiện nhì năng lượng điện bởi 10N. Nếu bịa đặt nhì năng lượng điện tê liệt vô dầu và nhằm bọn chúng xa nhau 8cm thì lực tương tác thân thiện bọn chúng vẫn bởi 10N. Tính hằng số năng lượng điện môi của dầu.

Hướng dẫn giải:

Áp dụng quyết định luật Cu-lông tớ có:

Lực tương tác thân thiện nhì năng lượng điện bịa đặt vô ko khí

Công thức tính lực tĩnh điện 

Lực tương tác thân thiện nhì năng lượng điện bịa đặt vô dầu

Công thức tính lực tĩnh điện 

Lập tỉ số Công thức tính lực tĩnh điện 

Công thức quyết định luật Cu-lông

1. Định nghĩa

Định luật Cu – lông:

Lực bú hoặc đẩy thân thiện nhì năng lượng điện vị trí đặt vô chân không tồn tại phương trùng với đường thẳng liền mạch nối nhì năng lượng điện điểm tê liệt, có tính rộng lớn tỉ trọng thuận với tích kích thước của nhì năng lượng điện và tỉ trọng nghịch tặc với bình phương khoảng cách thân thiện bọn chúng.

2. Công thức Công thức quyết định luật Cu-lông 

Trong đó: Công thức quyết định luật Cu-lông là thông số tỉ lệ;

                    q1 và q2 là năng lượng điện (C); 

                    r: là khoảng cách thân thiện nhì năng lượng điện (m).

            ε: hằng số năng lượng điện môi của môi trường(ε ≥ 1)  

Chú ý: 

- Trong chân ko ε = 1 hoặc bầu không khí ε ≈ 1 

- Các đơn vị chức năng thông thường gặp

1pC = 10-12C; 1nC = 10-9C; 1μC = 10-6C; 1mC = 10-3C    

3. Mở rộng 

Biểu biểu diễn lực tương tác thân thiện 2 năng lượng điện điểm đứng yên

+ Điểm đặt: Tại năng lượng điện đang được xét.

+ Phương: Nằm bên trên đường thẳng liền mạch nối nhì năng lượng điện điểm. 

+ Chiều: Hai năng lượng điện nằm trong dầu thì đẩy nhau, trái khoáy vệt thì bú nhau.

Công thức quyết định luật Cu-lông

Công thức quyết định luật Cu-lông

Công thức quyết định luật Cu-lông

Công thức quyết định luật Cu-lông

              Công thức quyết định luật Cu-lông

4. Bài luyện minh họa

Bài luyện 1: Hai năng lượng điện q1 = -q; q2 = 4q bịa đặt xa nhau một khoảng chừng r. Nếu năng lượng điện q1 tính năng lực năng lượng điện lên năng lượng điện q2 có tính rộng lớn là F thì lực tính năng của năng lượng điện q2 lên q1 có tính rộng lớn là:

A. F

B. 4F

C. 2F

D. 0,5F

Lời giải: 

Theo quyết định luật Cu-lông tớ có: Lực tính năng của năng lượng điện q1 lên q2 và lực tính năng của năng lượng điện q2 lên q1 bởi nhau: 

Công thức quyết định luật Cu-lông 

Đáp án nên cần chọn là: A

Bài luyện 2: Lực tương tác tĩnh năng lượng điện thân thiện nhì năng lượng điện điểm đứng yên lặng bịa đặt xa nhau một khoảng chừng 4cm là F. Nếu nhằm bọn chúng xa nhau 1cm thì lực tương tác thân thiện bọn chúng là:

A. 4F

B. 0,25F

C. 16F

D. 0,0625F

Lời giải:

Ta có:

Khi r1 = 4cm : Lực tương tác tĩnh năng lượng điện thân thiện nhì năng lượng điện tích: Công thức quyết định luật Cu-lông

Khi r2 = 4cm : Lực tương tác tĩnh năng lượng điện thân thiện nhì năng lượng điện tích: Công thức quyết định luật Cu-lông 

Công thức quyết định luật Cu-lông 

Đáp án nên cần chọn là: C

..........................

..........................

..........................

Xem thêm: vẽ tranh đề tài

Trên đó là tóm tắt một trong những nội dung đem vô tổ hợp công thức Vật Lí lớp 11 cả năm cần thiết, mời quí độc giả vào cụ thể từng bài xích nhằm coi vừa đủ, chi tiết!

Ngân mặt hàng trắc nghiệm không tính tiền ôn thi đua trung học phổ thông Quốc Gia bên trên khoahoc.mnnguthuynam.edu.vn

 • Hơn 75.000 câu trắc nghiệm Toán đem đáp án
 • Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Hóa đem đáp án chi tiết
 • Gần 40.000 câu trắc nghiệm Vật lý đem đáp án
 • Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Tiếng Anh đem đáp án
 • Kho trắc nghiệm những môn khác

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng phù hợp những Clip dạy dỗ học tập kể từ những nhà giáo xuất sắc nhất - CHỈ TỪ 399K bên trên khoahoc.mnnguthuynam.edu.vn

Tổng đài tương hỗ ĐK khóa học: 084 283 45 85