biểu thức nào dưới đây là nhị thức bậc nhất

 • Câu hỏi:

  Trong những biểu thức sau, đâu là nhị thức bậc nhất:

  • A. \(f\left( x \right) = 2mx + 1\)
  • B. \(f\left( x \right) =  - 3x + 2\)
  • C. \(f\left( x \right) = \left| {4x - 5} \right|\)
  • D. \(f\left( x \right) = 3{x^2} + 2x - 1\)

  Lời giải tham ô khảo:

  Bạn đang xem: biểu thức nào dưới đây là nhị thức bậc nhất

  Đáp án đúng: B

Mã câu hỏi: 64073

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Xem thêm: tranh cổ đông về bảo vệ môi trường

Môn học: Toán Học

Câu chất vấn này nằm trong đề đua trắc nghiệm sau đây, nhấn vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

Xem thêm: tranh vẽ về bảo vệ môi trường

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

CÂU HỎI KHÁC

 • Trong những bất phương trìnhsau, bất phương trình vô nghiệm là
 • Điều khiếu nại xác lập của bất phương trình \(\frac{{x + 4}}{{2\sqrt {x + 2} }} \frac{{x + 1}}{x} + 2\) là
 • Nghiệm của bất phương trình \(\sqrt {{x^2} - 4x - 12}  \le x - 4\) là?
 • Bất phương trình \(\left( {3m - 1} \right)x + 2m \le \left( {3m + 2} \right)x + 5\) có tập luyện nghiệm là giao hội con cái của \(\left[ {2
 • Cặp độ quý hiếm nào là tại đây nằm trong miền nghiệm của bất phương trình \( - 2x + 3y 5\) 
 • Miền nghiệm của bất phương trình \(3x - nó > 1\) là:
 • Trong những biểu thức sau, đâu là nhị thức bậc nhất:
 • Tìm m nhằm biểu thức \(f\left( x \right) = \left( {2m - 1} \right){x^2} + 4x + m\) là một tam thức bậc hai
 • Tập nghiệm của bất phương trình \(\left| {2x - 3} \right| \le 1\) là \([a;b]\), Lúc cơ \(a-b=\)?
 • Tam thức \(f\left( x \right) =  - {x^2} - 3x - 4\) nhận độ quý hiếm âm Lúc và chỉ khi
 • Tập nghiệm của bất phương trình \(5x - 2\left( {4 - x} \right) \ge 0\) là
 • Biểu thức \(f\left( x \right) = \frac{{x - 1}}{{{x^2} + 4x + 3}}\) âm Lúc x thuộc
 • Xét vệt những biểu thức sau: \(f\left( x \right) = \frac{{\left( {5 - x} \right)\left( {{x^2} - 3x + 2} \right)}}{{x + 3}}\).
 • a/ Giải bất phương trình: \(\frac{{x + 3}}{{1 - x}} > 0\)b/ Giải bất phương trình: \(\sqrt {{x^2} - 3x - 10}  &