bài tập trắc nghiệm vật lý 10 chương 1 có đáp ánVới 300 bài bác luyện trắc nghiệm Vật Lí 10 Chương 1 với đáp án sách mới nhất Kết nối học thức, Chân trời tạo nên, Cánh diều rất đầy đủ những cường độ phân biệt, thông hiểu, áp dụng sẽ hỗ trợ học viên ôn luyện trắc nghiệm Vật Lí 10 Chương 1. quý khách vô tên bài bác học hoặc Xem chi tiết nhằm bám theo dõi nội dung bài viết.

Trắc nghiệm Vật Lí 10 Chương 1 với đáp án Kết nối học thức, Chân trời tạo nên, Cánh diều

Quảng cáo

Bạn đang xem: bài tập trắc nghiệm vật lý 10 chương 1 có đáp án

 • (Kết nối tri thức) Trắc nghiệm Vật Lí 10 Chương 1: Mở đầu

  Xem chi tiết

 • (Chân trời sáng sủa tạo) Trắc nghiệm Vật Lí 10 Chương 1: Mở đầu

  Xem chi tiết

 • (Cánh diều) Trắc nghiệm Vật Lí 10 Chủ đề 1: Mô mô tả đem động

  Xem chi tiết
Lưu trữ: Trắc nghiệm Vật Lí 10 Chương 1: Động học tập hóa học điểm (sách cũ)

Quảng cáo

 • 16 câu trắc nghiệm Chuyển động cùng cực hoặc với đáp án
 • 24 câu trắc nghiệm Chuyển động trực tiếp đều rất rất hoặc với đáp án (phần 1)
 • 24 câu trắc nghiệm Chuyển động trực tiếp đều rất rất hoặc với đáp án (phần 2)
 • 22 câu trắc nghiệm Chuyển động trực tiếp biến hóa đều rất rất hoặc với đáp án (phần 1)
 • 22 câu trắc nghiệm Chuyển động trực tiếp biến hóa đều rất rất hoặc với đáp án (phần 2)
 • 20 câu trắc nghiệm Sự rơi tự tại rất rất hoặc với đáp án (phần 1)
 • 20 câu trắc nghiệm Sự rơi tự tại rất rất hoặc với đáp án (phần 2)
 • 28 câu trắc nghiệm Chuyển động tròn trặn đều rất rất hoặc với đáp án (phần 1)
 • 28 câu trắc nghiệm Chuyển động tròn trặn đều rất rất hoặc với đáp án (phần 2)
 • 20 câu trắc nghiệm Tính kha khá của vận động - Công thức nằm trong véc tơ vận tốc tức thời rất rất hoặc với đáp án (phần 1)
 • 20 câu trắc nghiệm Tính kha khá của vận động - Công thức nằm trong véc tơ vận tốc tức thời rất rất hoặc với đáp án (phần 2)
 • 40 câu trắc nghiệm Ôn luyện Chương 1 rất rất hoặc với đáp án (phần 1)
 • 40 câu trắc nghiệm Ôn luyện Chương 1 rất rất hoặc với đáp án (phần 2)
 • 40 câu trắc nghiệm Ôn luyện Chương 1 rất rất hoặc với đáp án (phần 3)

Trắc nghiệm Chuyển mô tơ (có đáp án)

Câu 1: Trong trường hợp nào dưới trên đây có thể coi một đoàn tàu như một chất điểm?

   A. Đoàn tàu lúc khởi hành.

   B. Đoàn tàu đang được qua quýt hòng.

   C. Đoàn tàu đang được chạy bên trên một đoạn đường vòng.

   D. Đoàn tàu đang được chạy bên trên đường Hà Nội -Vinh.

Chọn D

Chất điểm là một trong hóa học vận động được xem như là độ dài rộng rất rất nhỏ đối với chừng lâu năm lối đi (hoặc là đối với khoảng cách nhưng mà tao kể đến). Do vậy đoàn tàu đang được chạy bên trên đường Hà Nội –Vinh rất có thể xem như là một hóa học điểm tự nó với độ dài rộng rất rất nhỏ đối với quãng lối kể từ Hà Thành cho tới Vinh.

Câu 2: Một người đứng bên trên đường quan liêu sát chiếc xe hơi chạy qua quýt trước mặt. Dấu hiệu nào mang lại biết xe hơi đang được chuyển động?

   A. Khói phụt rời khỏi từ ống thoát khí để dưới gầm xe cộ.

   B. Khoảng cách giữa xe cộ và người đó thay cho đổi.

   C. Bánh xe cộ con quay tròn.

   D. Tiếng nổ của động cơ vang lên.

Chọn B.

Chuyển mô tơ là sự việc thay cho thay vị trí của vật đối với những vật không giống bám theo thời hạn. Do vậy dấu hiệu mang lại biết xe hơi đang được chuyển động là khoảng cách giữa xe cộ và người đó thay cho đổi.

Câu 3: Một chiếc xe cộ lửa đang được chuyển động, quan liêu sát chiếc chạm li để bên trên giá để hàng hóa, nếu nói rằng:

   1. Va li đứng yên ổn ví với thành toa.

   2. Va li chuyển động ví với đầu máy.

   3. Va li chuyển động ví với đường ray.

   thì nhận xét nào ở bên trên là đúng?

   A. 1 và 2.

   B. 2 và 3.

   C. 1 và 3.

   D. 1, 2 và 3.

Chọn C.

Chiếc chạm li để bên trên giá để hàng hóa nên tiếp tục đứng yên ổn đối với trở thành toa và vận động đối với lối ray, mặt khác chạm li đứng yên ổn đối với đầu máy.

Câu 4: Trong các ví dụ dưới trên đây, trường hợp nào vật chuyển động được coi như là chất điểm?

   A. Mặt Trăng xoay quanh Trái Đất.

   B. Đoàn tàu chuyển động vô sảnh ga.

   C. Em bé trượt từ đỉnh đến chân hòng trượt.

   D. Chuyển động tự con quay của Trái Đất xung quanh trục.

Chọn A.

So với chiều tiến trình vận động xung quanh Trái Đất thì Mặt Trăng với kích ứng nhỏ nên rất có thể coi như 1 hóa học điểm.

Câu 5: Chọn đáp án đúng.

   A. Quỹ đạo là một đường thẳng mà bên trên đó chất điểm chuyển động.

   B. Một đường cong mà bên trên đó chất điểm chuyển động gọi là quỹ đạo.

   C. Quỹ đạo là một đường mà chất điểm vạch rời khỏi vô không khí khi nó chuyển động.

   D. Một đường vạch sẵn vô không khí bên trên đó chất điểm chuyển động gọi là quỹ đạo.

Chọn C.

Quỹ đạo là một đường mà chất điểm vạch rời khỏi vô không khí khi nó chuyển động.

Câu 6: Khi chọn Trái Đất làm vật mốc thì câu nói nào tại đây đúng?

   A. Trái Đất xoay quanh Mặt Trời.

   B. Mặt Trời xoay quanh Trái Đất.

   C. Mặt Trời đứng yên ổn còn Trái Đất chuyển động.

   D. Cả Mặt Trời và Trái Đất đều chuyển động.

Chọn B.

Khi chọn Trái Đất làm vật mốc thì tao trình bày Mặt Trời xoay quanh Trái Đất.

Câu 7: Hành khách bên trên tàu A thấy tàu B đang được chuyển động về phía trước. Còn hành khách bên trên tàu B lại thấy tàu C cũng đang được chuyển động về phía trước. Vậy hành khách bên trên tàu A sẽ thấy tàu C:

   A. Đứng yên ổn.

   B. Chạy lùi về phía sau.

   C. Tiến về phía trước.

   D. Tiến về phía trước rồi sau đó lùi về phía sau.

Chọn C.

Ta với vectơ véc tơ vận tốc tức thời của tàu C đối với quý khách bên trên tàu A là:

16 câu trắc nghiệm Chuyển động cùng cực hoặc với đáp án = 16 câu trắc nghiệm Chuyển động cùng cực hoặc với đáp án + 16 câu trắc nghiệm Chuyển động cùng cực hoặc với đáp án

16 câu trắc nghiệm Chuyển động cùng cực hoặc với đáp án tuy vậy tuy vậy, nằm trong chiều với 16 câu trắc nghiệm Chuyển động cùng cực hoặc với đáp án nên 16 câu trắc nghiệm Chuyển động cùng cực hoặc với đáp án nằm trong phương, nằm trong chiều với 16 câu trắc nghiệm Chuyển động cùng cực hoặc với đáp án16 câu trắc nghiệm Chuyển động cùng cực hoặc với đáp án . Do vậy hành khách bên trên tàu A sẽ thấy tàu C tiến thủ về phần bên trước.

Câu 8: Người lái đò đang được ngồi yên ổn bên trên chiếc thuyền thả trôi bám theo dòng nước. Trong các câu tế bào tả tại đây, câu nào đúng?

   A. Người lái đò đứng yên ổn ví với dòng nước.

   B. Người lái đò chuyển động ví với dòng nước.

   C. Người lái đò đứng yên ổn ví với bờ sông.

   D. Người lái đò chuyển động ví với chiếc thuyền.

Chọn A.

Người lái đò đang được ngồi yên ổn bên trên chiếc thuyền thả trôi bám theo dòng nước nên người lái đò chuyển động ví với bờ sông, đứng yên ổn đối với làn nước và cái thuyền.

Câu 9: Trong trường hợp nào dưới trên đây quỹ đạo của vật là đường thẳng?

   A. Chuyển động của vệ tinh nghịch nhân tạo của Trái Đất.

   B. Chuyển động của con cái thoi vô rãnh sườn cửi.

   C. Chuyển động của đầu kim đồng hồ.

   D. Chuyển động của một vật được ném bám theo phương nằm ngang.

Chọn B.

Chuyển động của vệ tinh nghịch nhân tạo của Trái Đất là vận động tròn trặn.

Chuyển động của con cái thoi vô rãnh sườn cửi là vận động trực tiếp.

Chuyển động của đầu kim đồng hồ là vận động tròn trặn.

Chuyển động của một vật được ném bám theo phương nằm ngang là vận động cong.

Câu 10: Lúc 8 giờ sáng ni một xe hơi đang được chạy bên trên Quốc lộ 1 cách Hà Nội đôi mươi km. Việc xác định vị trí của xe hơi như bên trên còn thiếu yếu tố nào?

   A. Mốc thời lừa lọc.

   B. Vật làm mốc.

   C. Chiều dương bên trên đường lên đường.

   D. Thước đo và đồng hồ.

Chọn C.

Mốc thời hạn là khi 8 giờ.

Vật mốc là Hà Thành.

Khoảng cơ hội 20km và thời hạn 8 giờ thể hiện tại với thước đo và đồng hồ đeo tay.

Việc xác định vị trí của xe hơi như bên trên đều sở hữu mốc thời hạn, vật thực hiện mốc tuy nhiên còn thiếu yếu tố chiều dương bên trên đường lên đường.

Trắc nghiệm Chuyển động trực tiếp đều (có đáp án)

Câu 1: Một chiếc xe cộ chuyển động bên trên một đoạn đường thẳng AB với tốc độ trung bình là v. Câu nào tại đây là đúng?

    A. Xe chắc rằng chuyển động thẳng đều với tốc độ là v.

    B. Quãng đường xe cộ chạy được tỉ lệ thuận với thời lừa lọc chuyển động.

Xem thêm: tranh vẽ màu nước

    C. Tốc độ trung bình bên trên các quãng đường sự khác biệt bên trên đường thẳng AB có thể là sự khác biệt.

    D. Thời lừa lọc chạy tỉ lệ với tốc độ v.

Chọn: C

Một chiếc xe cộ chuyển động bên trên một đoạn đường thẳng AB với tốc độ trung bình là v nên rất có thể vô quy trình vận động với những khoảng tầm thời hạn nhưng mà xe cộ vận động không đồng đều. Do vậy tốc độ trung bình bên trên các quãng đường sự khác biệt bên trên đường thẳng AB có thể là sự khác biệt.

Câu 2: Một vật chuyển động dọc bám theo chiều (+) trục Ox với vận tốc ko đổi, thì

    A. tọa độ của vật luôn luôn có giá trị (+).

    B. vận tốc của vật luôn luôn có giá tri (+).

    C. tọa độ và vận tốc của vật luôn luôn có giá trị (+).

    D. tọa độ luôn luôn trùng với quãng đường.

Chọn: B

Vận tốc với chiều luôn luôn trùng với chiều vận động nên những khi vật chuyển động dọc bám theo chiều (+) trục Ox với vận tốc ko đổi thì vận tốc của vật luôn luôn có giá trị (+).

Câu 3: Từ A một chiếc xe cộ chuyển động thẳng bên trên một quãng đường dài 10 km, rồi sau đó lập tức con quay về về A. Thời lừa lọc của hành trình là đôi mươi phút. Tốc độ trung bình của xe cộ vô thời lừa lọc này là

    A. đôi mươi km/h.

    B. 30 km/h.

    C. 60 km/h.

    D. 40 km/h.

Chọn: C.

Đổi t = đôi mươi phút = 1/3 giờ.

Hành trình của xe cộ bao hàm cả lên đường và về nên quãng lối nhưng mà xe cộ lên đường được vô thời hạn 1/3 giờ là: S = 2.10 = đôi mươi km.

Tốc độ trung bình của xe cộ vô thời lừa lọc này là:

24 câu trắc nghiệm Chuyển động trực tiếp đều rất rất hoặc với đáp án (phần 1)

Câu 4: Một chiếc xe cộ chạy bên trên đoạn đường 40 km với tốc độ trung bình là 80 km/h, bên trên đoạn đường 40 km tiếp bám theo với tốc độ trung bình là 40 km/h. Tốc độ trung bình của xe cộ bên trên đoạn đường 80 km này là:

    A. 53 km/h.

    B. 65 km/h.

    C. 60 km/h.

    D. 50 km/h.

Chọn:A.

Thời lừa lọc chuyển động bên trên đoạn đường 80 km:

24 câu trắc nghiệm Chuyển động trực tiếp đều rất rất hoặc với đáp án (phần 1)

Tốc độ trung bình của xe cộ bên trên đoạn đường 80 km:

24 câu trắc nghiệm Chuyển động trực tiếp đều rất rất hoặc với đáp án (phần 1)

Câu 5: Một chiếc xe cộ từ A đến B mất một khoảng thời lừa lọc t với tốc độ trung bình là 48 km/h. Trong 1/4 khoảng thời lừa lọc đầu nó chạy với tốc độ trung bình là v1 = 30 km/h. Trong khoảng thời lừa lọc còn lại nó chạy với tốc độ trung bình bằng

    A. 56 km/h.

    B. 50 km/h.

    C. 52 km/h.

    D. 54 km/h.

Chọn: D.

Quãng đường xe cộ chạy từ A đến B: S = vtb.t = 48t (km).

Quãng đường xe cộ chạy trong vòng thời hạn t1 = t/4 là:

S1 = v1.t1 = 30.t/4 = 7,5t (km)

Tốc độ trung bình vô khoảng thời lừa lọc còn lại là:

24 câu trắc nghiệm Chuyển động trực tiếp đều rất rất hoặc với đáp án (phần 1)

Câu 6: Hình 2.1 mang lại biết đồ thị tọa độ của một chiếc xe cộ chuyền động bên trên đường thẳng. Vận tốc của xe cộ là

24 câu trắc nghiệm Chuyển động trực tiếp đều rất rất hoặc với đáp án (phần 1)

    A. 10 km/h.

    B. 12,5 km/h.

    C. 7,5 km/h.

    D. đôi mươi km/h.

Chọn: A.

Theo đồ thị: lúc t1 = 1 h, x1 = đôi mươi km; lúc t2 = 4 h, x2 = 50 km

Vận tốc của xe cộ là: 24 câu trắc nghiệm Chuyển động trực tiếp đều rất rất hoặc với đáp án (phần 1)

Câu 7: Hình 2.2 mang lại biết đồ thị tọa độ của một xe cộ chuyển động thẳng. Vận tốc của nó là 5 m/s. Tọa độ của xe cộ lúc t=0

24 câu trắc nghiệm Chuyển động trực tiếp đều rất rất hoặc với đáp án (phần 1)

    A. 0 m.

    B. 10 m.

    C. 15 m.

    D. đôi mươi m.

Chọn: C.

Đồ thị tọa độ của một xe cộ chuyển động thẳng là một trong đường thẳng liền mạch nên phương trình với dạng: x = x0 + v.t.

Vận tốc của nó là 5 m/s nên phương trình chuyển động của xe cộ là: x = x0 + 5t (m)

Lúc t = 5s, x = 40 m => x0 = 15 m.

Câu 8: Trong cá đồ thị x – t dưới trên đây (Hình 2.3), đồ thị nào ko biểu diễn chuyển động thẳng đều.

24 câu trắc nghiệm Chuyển động trực tiếp đều rất rất hoặc với đáp án (phần 1)

Chọn: B.

Phương trình màn biểu diễn sự dựa vào của tọa chừng x bám theo thời hạn t của vận động trực tiếp đều sở hữu dạng: x = x0 + v.t.

Đồ thị màn biểu diễn x bám theo t vô vận động trực tiếp đều là một trong đường thẳng liền mạch với thông số góc không giống 0. Đồ thị hình B đã cho chúng ta biết tọa chừng x bất biến bám theo thời hạn (tức x là hàm hằng) nên véc tơ vận tốc tức thời v = 0. Do cơ đồ vật thị B ko màn biểu diễn vận động trực tiếp đều.

Câu 9: Một ôtô chuyển động đều bên trên một đoạn đường thẳng với vận tốc 60 km/h. Bến xe cộ nằm ở đầu đoạn đường tuy nhiên xe cộ bắt nguồn từ một địa điểm trển đoạn đường cách bến xe cộ 4 km. Chọn bến xe cộ là vật mốc, chọn thời điểm xe cộ bắt nguồn làm gốc thời lừa lọc và chọn chiều dương là chiều chuyển động. Phương trình chuyển động của ôtô bên trên đoạn đường này là:

24 câu trắc nghiệm Chuyển động trực tiếp đều rất rất hoặc với đáp án (phần 1)

    A. x = 60t (km ; h).

    B. x = 4 – 60t (km ; h).

    C. x = 4 + 60t (km ; h).

    D. x = -4 + 60t (km ; h).

Chọn: C.

Chọn bến xe cộ là vật mốc, chọn thời điểm xe cộ bắt nguồn làm gốc thời lừa lọc và chọn chiều dương là chiều chuyển động nên bên trên thời gian t = 0, ôtô có:

x0 = 4 km, v0 = 60 km/h

=> Phương trình chuyển động của ôtô bên trên đoạn đường này là:

x = 4 + 60.t (km; h).

Câu 10: Trên trục x’Ox có nhị xe hơi chuyển động với phương trình tọa độ lần lượt là x1(t) = -20 + 20t và x2(t) = 10t – 50 (t tính bằng đơn vị giây (t > 0), còn x tính bằng đơn vị mét). Khoảng cách giữa nhị xe hơi lúc t = 2 giây là

    A. 50 m.

    B. 0 m.

    C. 60 m.

    D. 30 m.

Chọn: A.

Khoảng cách giữa nhị xe: d = |x1(2) – x2(2)| = 50 m.

Xem tăng những Bài luyện & Câu chất vấn trắc nghiệm Vật Lí lớp 10 với đáp án hoặc khác:

 • Chương 2: Động lực học tập hóa học điểm
 • Chương 3: Cân vì chưng và vận động của vật rắn
 • Chương 4: Các quyết định luật bảo toàn
 • Chương 5: Chất khí
 • Chương 6: Cửa hàng của sức nóng động lực học
 • Chương 7: Chất rắn, hóa học lỏng. Sự đem thể

Đã với điều giải bài bác luyện lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài bác luyện Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài bác luyện Lớp 10 Chân trời sáng sủa tạo
 • (mới) Giải bài bác luyện Lớp 10 Cánh diều

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá khá mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề thi đua dành riêng cho nhà giáo và gia sư dành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với tiện ích VietJack bên trên điện thoại thông minh, giải bài bác luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn hình mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Nhóm tiếp thu kiến thức facebook không tính phí mang lại teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Xem thêm: vẽ tranh bảo vệ môi trường đơn giản và đẹp

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.
Giải bài bác luyện lớp 10 sách mới nhất những môn học