bài tập trắc nghiệm phương trình lượng giác violet

Tìm lần Đề đua, Kiểm tra

Bài luyện trắc nghiệm phương trình lượng giác

(Tài liệu không được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Xuân Thọ
Ngày gửi: 14h:26' 01-12-2016
Dung lượng: 776.5 KB
Số lượt tải: 6248

Phương trình lượng giác

1. Phương trình với bao nhiêu nghiệm:
a. 1 nghiệm b. 2 nghiệm c. 3 nghiệm d. vô số nghiệm
2. Phương trình với bao nhiêu bọn họ nghiệm?
a. 1 bọn họ nghiệm b. 2 bọn họ nghiệm c. 3 bọn họ nghiệm d. 4 bọn họ nghiệm
3. Phương trình với những bọn họ nghiệm là:
a. b. c. d.
4. Phương trình với nghiệm là:
a. b. c. d.
5. Phương trình với những nghiệm là:
a. b. c. d.
6. Phương trình với những nghiệm là;
a. b. c. d.
7. Các nghiệm nằm trong khoảng tầm của phương trình là:
a. b. c. d.
8. Phương trình: với những nghiệm là:
a. b. c. d.
9. Phương trình với nghiệm là:
a. b. c. d. Vô nghiệm.
10. Các nghiệm nằm trong khoảng tầm của phương trình: là:
a. b. c. d.
11. Phương trình với những nghiệm là:
a. b. c. d.
12. Phương trình với nghiệm là:
a. b. c. d. Vô nghiệm
13. Phương trình với nghiệm là:
a. b. c. d.
14. Phương trình với nghiệm là:
a. b. c. d.
15. Phương trình với nghiệm là:
a. b. c. d.
16. Để phương trình: với nghiệm, thông số a nên thỏa điều kiện:
a. b. c. d.
17. Cho phương trình . Các nghiệm nằm trong khoảng tầm của phương trình là:
a. b. c. d.
18. Để phương trình với nghiệm, thông số a nên vừa lòng điều kiện:
a. b. c. d.
19. Phương trình: với nghiệm là:
a. b. c. d.
20. Phương trình: với nghiệm là:
a. b. c. d.
21. Để phương trình: với nghiệm, những độ quý hiếm phù hợp của thông số m là:
a. b. c. d.
22. Phương trình: với những nghiệm là:
a. b. c. d.
23. Để phương trình với nghiệm, thông số m nên vừa lòng điều kiện:
a. b. c. d.
24. Cho phương trình: . Các nghiệm của phương trình nằm trong khoảng tầm là:
a. b. c. d.
25. Để phương trình: với nghiệm, thì những độ quý hiếm cần thiết lần của thông số m là:
a. b. c. d.
26. Phương trình với những nghiệm là:
a. b. c. d.
27. Phương trình với nghiệm là:
a. b. c. d.
28. Phương trình với nghiệm là:
a. b. c. d.
29. Phương trình với nghiệm là:
a. b. c. d.
30. Phương trình với nghiệm là:
a. b. c. d.
31. Cho phương trình: . Để phương trình với nghiệm thì độ quý hiếm phù hợp của thông số là:
a. b. c. d.
32. Phương trình: với nghiệm là:
a. b. c. d.
33. Phương trình với nghiệm là:


Hãy test nhiều lựa lựa chọn khác