bài tập trắc nghiệm khảo sát hàm số violet

Tìm mò mẫm Đề thi đua, Kiểm tra

TRẮC NGHIEM KHẢO SÁT HÀM SỐ

(Tài liệu không được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Tiến Đức
Ngày gửi: 07h:58' 05-08-2019
Dung lượng: 543.6 KB
Số lượt tải: 2125

Số lượt thích: 0 người

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG I
----------------------
TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ:
Câu 1.Cho hàm số nó = - x3 + 3x2 – 3x + 1, mệnh đề này tại đây đúng?
Hàm số luôn luôn trực tiếp nghịch tặc biến; C. Hàm số luôn luôn trực tiếp đồng biến;
Hàm số đạt cực lớn tịa x = 1; D. Hàm số đạt rất rất tè bên trên x = 1.
Câu 2. Kết luận này tại đây về tính chất đơn điệu của hàm số là đúng?
Hàm số luôn luôn trực tiếp nghịch tặc đổi thay bên trên R;
Hàm số luôn luôn trực tiếp đồng đổi thay bên trên R;
Hàm số nghịch tặc đổi thay bên trên những khoảng tầm và ;
Hàm số đồng đổi thay bên trên những khoảng tầm và .
Câu 3. Hàm số nó = x3 + 3x2 – 4 nghịch tặc đổi thay Khi x nằm trong khoảng tầm này sau đây:
(- 2 ; 0) B. (- 3 ; 0) C. D.
Câu 4. Giá trị của m nhằm hàm số nó = x3 – 2mx2 + (m + 3)x – 5 + m đồng đổi thay bên trên R là:
B. C. D.
Câu 5. Xác toan m nhằm hàm số nó = nghịch tặc đổi thay bên trên R?
hoặc B. C. D. hoặc
Câu 6. Tìm m nhằm hàm số nó = rời bên trên từng khoảng tầm xác lập của nó?
B. C. D.
Câu 7. Hàm số nó = nghịch tặc đổi thay bên trên khoảng:
(1 ; 2) B. (1 ; + ) C. (0 ; 1) D. (0 ; 2)
Câu 8. Hàm số nó = đồng đổi thay bên trên khoảng tầm nào?
(; 1) B. (0 ; + ) C. (- 1 ; + ) D. (1 ; + )
Câu 9. Tìm m nhằm hàm số nó = x3 – 3(2m + 1)x2 + (12m + 5)x + 2 đồng đổi thay bên trên khoảng tầm (2 ; +) ?
B. C. D.
Câu 10. Giá trị của nhằm hàm số nó = x3 + 3(m - 2)x2 + 3x + m đồng đổi thay bên trên khoảng tầm (;1) là :
B. m > 1 C. m > 3 D. m 1 hoặc m > 3
Câu 11. Xác toan m nhằm hàm số nó = x2(m – x) – m đồng đổi thay bên trên khoảng tầm (1 ; 2) ?
m > 3 B. m 3 C. D.
Câu 12. Tìm a nhằm hàm số nó = x3 + 3x2 + ax + a nghịch tặc đổi thay bên trên đoạn có tính lâu năm bởi 1?
B. m = 2 C. m = D. m = - 2
Câu 13. Hàm số nó = xlnx đồng đổi thay bên trên khoảng tầm này sau đây:
B. C. D.
Câu 14. Hàm số nó = đồng đổi thay bên trên từng khoảng tầm xác lập của chính nó khi:
B. C. D.
Câu 15. Hàm số nó = đồng đổi thay bên trên khoảng tầm (1 ; + ) khi:
B. C. D.
Câu 16. Hàm số nó = x3 + (m – 1)x2 + ( m + 3)x – 4 đồng đổi thay bên trên khoảng tầm (0 ; 3) Khi và chỉ khi:
m - 3 B m - 3 C. D. m
Câu 17. Hàm số nó = 2x3 + 3x2 + 6( m + 1)x + mét vuông nghịch tặc đổi thay bên trên khoảng tầm (- 2 ; 0) Khi và chỉ khi:
m - 3 B. m - 1 C. m D. m >
Câu 18. Hàm số nó = đồng đổi thay bên trên khoảng tầm ( 1 ; + Khi :
m > 1 hoặc m - 1 B. m - 1 C. m > - 1 D. m > 1
Câu 19. Hàm số nó = nghịch tặc đổi thay bên trên khoảng tầm ( - ; 0) Khi :
m > 0 B. C. m - 1 D. m > 2
Câu đôi mươi. Hàm số nó = x3 – 3x2 – 9x + 2 nghịch tặc đổi thay bên trên khoảng tầm nào?
() B. ( 3 ; + C. (–


Hãy demo nhiều lựa lựa chọn khác