bài 44 trang 98 sgk toán 7 tập 1

Đề bài

a) Vẽ \(a//b.\)

Bạn đang xem: bài 44 trang 98 sgk toán 7 tập 1

b) Vẽ \(c//a.\) Hỏi \(c\) đem tuy vậy song với \(b\) không? Vì sao?

c) Phát biểu đặc thù cơ vì thế điều.

Video chỉ dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Hai đường thẳng liền mạch phân biệt nằm trong tuy vậy song với cùng một đường thẳng liền mạch loại phụ thân thì bọn chúng tuy vậy song cùng nhau.

- Tiên đề Ơclit: Đi qua chuyện một điểm ở ngoài một đường thẳng liền mạch chỉ tồn tại một đường thẳng liền mạch tuy vậy song với đường thẳng liền mạch đang được mang đến.

Lời giải chi tiết

Xem thêm: vẽ tranh con vật

a) Vẽ \(a // b\)

b) Vẽ \(c //a\)

Giả sử \(b\) ko tuy vậy song với \(c\) thì \(b\) hạn chế \(c\) bên trên một điểm \(O\) nào là cơ. Khi cơ qua chuyện \(O\) tao hoàn toàn có thể vẽ được hai tuyến phố trực tiếp \(b\) và \(c\) nằm trong tuy vậy song với \(a\). Điều cơ ngược với định đề Ơclit về đường thẳng liền mạch tuy vậy tuy vậy.

Vậy \(b // c.\)

Xem thêm: vẽ tranh ngôi nhà

c ) Phát biểu đặc thù sau vì thế lời:

Hai đường thẳng liền mạch phân biệt nằm trong tuy vậy song với cùng một đường thẳng liền mạch loại phụ thân thì bọn chúng tuy vậy song cùng nhau.

Loigiaihay.com