bài 41 trang 72 sgk toán 7 tập 1

Đề bài

Những điểm nào là tại đây nằm trong đồ gia dụng thị hàm số \(y = -3x.\)

Bạn đang xem: bài 41 trang 72 sgk toán 7 tập 1

\(A\left( { - \dfrac{1}{3};1} \right);\,\,B\left( { - \dfrac{1}{3}; - 1} \right);\,C\left( {0;0} \right)\)

Video chỉ dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Để đánh giá coi những điểm \(A, B, C\) sở hữu nằm trong đồ gia dụng thị hàm số hay là không tớ thay cho hoành phỏng của từng điểm vô công thức hàm số, tiếp sau đó tìm kiếm ra thành quả \(y\) so sánh với tung phỏng của điểm bại liệt, nếu như trùng nhau thì điểm bại liệt nằm trong vô đồ gia dụng thị hàm số tiếp tục mang đến.

Lời giải chi tiết

Xem thêm: vẽ tranh 20 11 đơn giản đẹp lớp 2

Ta có: \( hắn = -3x \)

- Với \(A\left( { - \dfrac{1}{3};1} \right)\) tớ thay cho \(x =  - \dfrac{1}{3}\) vô công thức hàm số tớ được:

\(y =  - 3.\left( { - \dfrac{1}{3}} \right) = 1\) nên điểm \(A\) nằm trong đồ gia dụng thị hàm số \(y = -3x.\)

- Với \(B\left( { - \dfrac{1}{3}; - 1} \right)\) tớ thay cho \(x =  - \dfrac{1}{3}\) vô công thức hàm số tớ được:

Xem thêm: vẽ tranh chủ đề bảo vệ môi trường

\(y =  - 3.\left( { - \dfrac{1}{3}} \right) = 1 \ne  - 1\) nên điểm \(B\) ko nằm trong đồ gia dụng thị hàm số \(y = -3x.\)

- Với \( C (0; 0) \) tớ thay cho \(x = 0\) vô công thức hàm số tớ được: \(y = -3.0 = 0 \) nên điểm \(C \) nằm trong đồ gia dụng thị hàm số \(y = -3x.\)

Loigiaihay.com