bài 11 trang 112 sgk toán 7 tập 1

Đề bài

 Cho \(∆ ABC= ∆ HIK\)

Bạn đang xem: bài 11 trang 112 sgk toán 7 tập 1

a) Tìm cạnh ứng với cạnh \(BC\). Tìm góc ứng với góc \(H\)

b) Tìm những cạnh đều nhau, lần những góc đều nhau.

Video chỉ dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng khái niệm nhì tam giác đều nhau. 

Xem thêm: vẽ tranh phong cảnh màu nước

Hai tam giác đều nhau là nhì tam giác sở hữu những cạnh ứng đều nhau, những góc ứng đều nhau.

Lời giải chi tiết

a) Ta sở hữu \(∆ ABC= ∆ HIK\), nên cạnh ứng với \(BC\) là cạnh \(IK\), góc ứng với góc \(H\) là góc \(A\).

b) \(∆ ABC= ∆ HIK\)  

Xem thêm: bằng bút chì vẽ tranh phong cảnh trong hình tròn

Suy ra: \(AB=HI, AC=HK, BC=IK\).

\(\widehat{A}=\widehat{H}\), \(\widehat{B}=\widehat{ I  }\),\(\widehat{C}=\widehat{K}\).

Loigiaihay.com