THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 8
Số lượt truy cập: 688370
QUANG CÁO
Phân công lịch trực bão 18/09/2020 1:55:30 CH

PHÒNG GD-ĐT LỆ THỦY     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN NGƯ THỦY      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

PHÂN CÔNG LỊCH TRỰC BẢO VỆ CƠ QUAN

PHÒNG CHỐNG BÃO SỐ 5

ĐƠN VỊ MẦM NON NGƯ THUỶ

Thực hiện Công điện 04/CĐ-UBND ngày 17/9/2020 của UBND Huyện Lệ Thủy “V/v triển khai Công điện Phòng, chống Bão số 5 vào hồi 15h00’ ngày 16/9/2020 Nay trường mầm non Ngư Thủy phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên trực do bão số 5 gây ra như sau:

          *Tại cụm Liêm Bắc:

 

Ngày

Buổi

Trực lãnh đạo

Giáo viên- NV

Số điện thoại

17/9/2020

 

Tối

 

Nguyễn Thị Vân

0917435535 

Trần Thị Thu Thủy

Lê Thị Hà

Diệp Thị Tình

Lê Thị Lài

Hoàng Thị Hương

0946019025

0989844637

0968005137

0918691064

0912801718

 

 

 

18/9/2020

 

Sáng

Hoàng Thị Thúy

0919004908

Nguyễn Thị Dung

Lê Thị Hiền

Trần Thị Hà

Đỗ Thị Thắm

Trần Thị Lệ

0946068179

0918320587

0855255755

0917887135

0898626930

 

Chiều

Nguyễn Thị Vân

0917435535 

Trần Thị Thu Thủy

Lê Thị Hà

Diệp Thị Tình

Lê Thị Lài

Hoàng Thị Hương

0946019025

0989844637

0968005137

0918691064

0912801718

 

Tối

 

Hoàng Thị Thúy

0919004908

Nguyễn Thị Dung

Lê Thị Hiền

Trần Thị Hà

Đỗ Thị Thắm

Trần Thị Lệ

0946068179

0918320587

0855255755

0917887135

0898626930

 

 

 

19/9/2020

Sáng

Nguyễn Thị Vân

0917435535 

Trần Thị Thu Thủy

Lê Thị Hà

Diệp Thị Tình

Lê Thị Lài

Hoàng Thị Hương

0946019025

0989844637

0968005137

0918691064

0912801718

Chiều

Hoàng Thị Thúy

0919004908

Nguyễn Thị Dung

Lê Thị Hiền

Trần Thị Hà

Đỗ Thị Thắm

Trần Thị Lệ

0946068179

0918320587

0855255755

0917887135

0898626930

Tối

 

Nguyễn Thị Vân

0917435535 

Trần Thị Thu Thủy

Lê Thị Hà

Diệp Thị Tình

Lê Thị Lài

Hoàng Thị Hương

0946019025

0989844637

0968005137

0918691064

0912801718

 

 

 

20/9/2020

Sáng

Hoàng Thị Thúy

0919004908

Nguyễn Thị Dung

Lê Thị Hiền

Trần Thị Hà

Đỗ Thị Thắm

Trần Thị Lệ

0946068179

0918320587

0855255755

0917887135

0898626930

Chiều

Nguyễn Thị Vân

0917435535 

Trần Thị Thu Thủy

Lê Thị Hà

Diệp Thị Tình

Lê Thị Lài

Hoàng Thị Hương

0946019025

0989844637

0968005137

0918691064

0912801718

Tối

 

Hoàng Thị Thúy

0919004908

Nguyễn Thị Dung

Lê Thị Hiền

Trần Thị Hà

Đỗ Thị Thắm

Trần Thị Lệ

0946068179

0918320587

0855255755

0917887135

0898626930

          *Tại điểm trường Liêm Tiến:

Ngày

Buổi

Trực lãnh đạo

Giáo viên- NV

Số điện thoại

17/9/2020

 

Tối

 

Nguyễn Thị Vân

0917435535 

Trần Thị Giang

Lê Thị Quyên

Trần Thị Linh

Nguyễn Thị Thủy

Trần Thị Phượng

0986465751

0382508450

0374055204

0976482961

0917908287

 

 

 

18/9/2020

 

Sáng

Hoàng Thị Thúy

0919004908

Nguyễn Thị Xíu

Trần Thị Hiền

Nguyễn Thị Uyên

Nguyễn Thị Thắm

Dương Thị Ngọc Lan

0944659496

0986971942

0837337224

0355206589

0869017818

 

Chiều

Nguyễn Thị Vân

0917435535 

Trần Thị Giang

Lê Thị Quyên

Trần Thị Linh

Nguyễn Thị Thủy

Trần Thị Phượng

0986465751

0382508450

0374055204

0976482961

0917908287

 

Tối

 

Hoàng Thị Thúy

0919004908

Nguyễn Thị Xíu

Trần Thị Hiền

Nguyễn Thị Uyên

Nguyễn Thị Thắm

Dương Thị Ngọc Lan

0944659496

0986971942

0837337224

0355206589

0869017818

 

 

 

19/9/2020

Sáng

Nguyễn Thị Vân

0917435535 

Trần Thị Giang

Lê Thị Quyên

Trần Thị Linh

Nguyễn Thị Thủy

Trần Thị Phượng

0986465751

0382508450

0374055204

0976482961

0917908287

Chiều

Hoàng Thị Thúy

0919004908

Nguyễn Thị Xíu

Trần Thị Hiền

Nguyễn Thị Uyên

Nguyễn Thị Thắm

Dương Thị Ngọc Lan

0944659496

0986971942

0837337224

0355206589

0869017818

Tối

 

Nguyễn Thị Vân

0917435535 

Trần Thị Giang

Lê Thị Quyên

Trần Thị Linh

Nguyễn Thị Thủy

Trần Thị Phượng

0986465751

0382508450

0374055204

0976482961

0917908287

 

 

 

20/9/2020

Sáng

Hoàng Thị Thúy

0919004908

Nguyễn Thị Xíu

Trần Thị Hiền

Nguyễn Thị Uyên

Nguyễn Thị Thắm

Dương Thị Ngọc Lan

0944659496

0986971942

0837337224

0355206589

0869017818

Chiều

Nguyễn Thị Vân

0917435535 

Trần Thị Giang

Lê Thị Quyên

Trần Thị Linh

Nguyễn Thị Thủy

Trần Thị Phượng

0986465751

0382508450

0374055204

0976482961

0917908287

Tối

 

Hoàng Thị Thúy

0919004908

Nguyễn Thị Xíu

Trần Thị Hiền

Nguyễn Thị Uyên

Nguyễn Thị Thắm

Dương Thị Ngọc Lan

0944659496

0986971942

0837337224

0355206589

0869017818

 

 

 

*Tại điểm trường Thượng Hải:

Ngày

Buổi

Trực lãnh đạo

Giáo viên- NV

Số điện thoại

17/9/2020

 

Tối

 

Nguyễn Thị Vân

0917435535 

Ngô Thị Nữ

Trần Thị Nhàn

Nguyễn Thị Ngọc Ánh

Ngô Thị Lý

Nguyễn Thị Duyên

0355380744

0778584612

0332120767

0944665292

0829647684

 

 

 

18/9/2020

 

Sáng

Trần Thị Thu Thủy

(0983720583)

Nguyễn Thị Lon

Lê Thị Giang

Nguyễn Thị Liễu

Đinh Thị Thanh Hậu

 Nguyễn Thị Lan Hương

0968309834

0946701752

0333611167

0367248913

0386348747

 

Chiều

Nguyễn Thị Vân

0917435535 

Nguyễn Hoàng Vũ

Ngô Thị Nhung

Nguyễn Thị Hiền(1997)

Võ Thị My

Nguyễn Thị Hiền(1996)

03883048740349706996

03923595490373004028

0359028930

 

Tối

 

Trần Thị Thu Thủy

(0983720583)

Ngô Thị Nữ

Trần Thị Nhàn

Nguyễn Thị Ngọc Ánh

Ngô Thị Lý

Nguyễn Thị Duyên

0355380744

0778584612

0332120767

0944665292

0829647684

 

 

 

19/9/2020

Sáng

Nguyễn Thị Vân

0917435535 

Nguyễn Thị Lon

Lê Thị Giang

Nguyễn Thị Liễu

Đinh Thị Thanh Hậu

 Nguyễn Thị Lan Hương

0968309834

0946701752

0333611167

0367248913

0386348747

Chiều

Hoàng Thị Thúy

0919004908

Nguyễn Hoàng Vũ

Ngô Thị Nhung

Nguyễn Thị Hiền(1997)

Võ Thị My

Nguyễn Thị Hiền(1996)

03883048740349706996

03923595490373004028

0359028930

Tối

 

Nguyễn Thị Vân

0917435535 

Ngô Thị Nữ

Trần Thị Nhàn

Nguyễn Thị Ngọc Ánh

Ngô Thị Lý

Nguyễn Thị Duyên

0355380744

0778584612

0332120767

0944665292

0829647684

 

 

 

20/9/2020

Sáng

Trần Thị Thu Thủy

(0983720583)

Nguyễn Thị Lon

Lê Thị Giang

Nguyễn Thị Liễu

Đinh Thị Thanh Hậu

 Nguyễn Thị Lan Hương

0968309834

0946701752

0333611167

0367248913

0386348747

Chiều

Nguyễn Thị Vân

0917435535 

Nguyễn Hoàng Vũ

Ngô Thị Nhung

Nguyễn Thị Hiền(1997)

Võ Thị My

Nguyễn Thị Hiền(1996)

03883048740349706996

03923595490373004028

0359028930

Tối

 

Trần Thị Thu Thủy

(0983720583)

Ngô Thị Nữ

Trần Thị Nhàn

Nguyễn Thị Ngọc Ánh

Ngô Thị Lý

Nguyễn Thị Duyên

0355380744

0778584612

0332120767

0944665292

0829647684

* Lưu ý:

- Ông: Trần Xuân Tòa - ĐT: 0334597164- Bảo vệ cụm LT trực 24/24h

- Ông: Trần Văn Gia -  ĐT: 0377507791 - Bảo vệ cụm LB  trực 24/24h

- Ông: Nguyễn Quang Bền- ĐT: 0398524990- Bảo vệ cụm TH trực 24/24h

- Trường hợp cần thiết sẻ điều động trực bổ sung.

- Các đồng chí trực đảm bảo thời gian 100% tại cơ quan (Sáng 6h-12h; Chiều 12h-18h; Tối từ 18h hôm trước đến 6h hôm sau). Khi có vụ việc báo cáo ngay với đồng chí trực lãnh đạo theo phiên trực.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Thị Vân

 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Nguyễn Thị Vân 
Hoàng Thị Thúy 
Trần Thị Thu Thủy 
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG MẦM NON NGƯ THỦY NAM - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3605791 * Email: mnnguthuynam@lethuy.edu.vn