THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 13
Số lượt truy cập: 542019
QUANG CÁO
Ngày 10/7/2020 16/09/2020 10:45:35 SA

PHÒNG GD&ĐT LỆ THỦY      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN NGƯ THỦY              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

      

  Số:       /KH-MNNT                     Ngư Thủy, ngày  10  tháng 7 năm 2020

 

 

THÔNG BÁO

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH CỦA TRƯỜNG MN NGƯ THỦY

NĂM HỌC 2020 - 2021

 

        Thực hiện Công văn số 431/QĐ -UBND ngày 03/7/2020 của UBND Huyện Lệ Thủy về lịch hoạt động tháng 7 năm 2020 để tuyển sinh trẻ năm học 2020-2021 ;

        Nay nhà trường thông báo đến các bậc phụ huynh trên địa bàn toàn xã Ngư Thủy được biết là những phụ huynh có con em trong độ tuổi từ 1-5 tuổi (Sinh năm: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019) đến để nộp hồ sơ đăng ký vào học tại trường MN Ngư Thủy Nam, khi đi phụ huynh mang theo giấy khai sinh gốc và sổ hộ khẩu gốc để đối chiếu phiếu điều tra hộ gia đình trong hồ sơ phổ cập.

        Hồ sơ đăng ký nhập học gồm:

- Đơn xin đăng ký nhập học ( tại nhà trường).

Riêng cháu mới nhập học năm học 2020-2021 thì nộp thêm 2 loại sau:

- Bản sao giấy khai sinh

- Bản sao sổ hộ khẩu (pho to công chứng)

          *Lưu ý: Tuyển sinh thêm những trẻ ngoài địa bàn hoặc địa bàn khác đến học ở tất cả các độ tuổi (từ 1-5 tuổi).

       Thời gian đăng ký nhập học: Từ ngày 20/7 đến ngày 21 tháng 7 năm 2020

        Địa điểm: Tại trường Mầm non điểm trường Liêm Bắc, Liêm Tiến, Thượng Hải.

       Để đảm bảo cho việc lập kế hoạch phát triển năm học 2020-2021 chính xác số liệu và duyệt tuyển sinh tại Phòng Giáo dục và Đào tạo Lệ Thủy đúng thời gian nhà trường kính mong các bậc phụ huynh đến tuyển sinh đúng thời gian quy định.

Nếu phụ huynh nào không đăng ký đúng thời gian trên sau này nhà trường không chịu trách nhiệm.

        Xin cảm ơn.

                                                                 

Nơi nhận:

- UBND xã (B/c);                                         HIỆU TRƯỞNG

- 10 thôn;                                                      (Đã ký)

- Lưu: VT.

 

 

                                                                Nguyễn Thị Vân

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Nguyễn Thị Vân 
Hoàng Thị Thúy 
Trần Thị Thu Thủy 
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG MẦM NON NGƯ THỦY NAM - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3605791 * Email: mnnguthuynam@lethuy.edu.vn