THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 61
Số lượt truy cập: 158314
QUANG CÁO
Tên tài liệu Download
CV 996 van dong thu nop quy DODN va quy BTTE nam 2018
CV_904_tang_cuong_cong_tac_dam_bao_an_ninh_ATTH
CV_748_hop_dong_vien_chuc_giao_duc
CV_592_huong_dan_trien_khai_cong_tac_binh_dang_gioi
KH_576_dao_tao_boi_duong_CB_CC_VC_2018
CV_240_to_chuc_hoat_dong_huong_ung_chien_dich_gio_trai_dat
CV_60_tang_cuong_cong_tac_PCCC_trong_dip_tet_va_le_hoi_2018
Cong_dien_09_phong_chong_bao_so_11
CD_07_phong_chong_ap_thap_nhiet_doi_ngay_09.10
QD_5119_ban_hanh_KH_muc_tieu_phat_trien_GD&DT_nam_hoc_2017-2018
Cong_dien_06_phong_chong_bao_so_10
Cong_dien_05_phong_chong_bao_so_10
TB_DS_thi_sinh_du_kien_trung_tuyen_va_khong_trung_tuyen_ky_xet_dac_cach_VCGD (1)
QD_1566__phe_duyet_so_luong_tinh_gian_bien_che_gd_2015-2021
HD_458_cong_tac_thi_dua_khen_thuong_cho_nganh_GD (1)
Cong_dien_so_16_phong_chong_ap_thap_nhiet_doi_ngay_13.10.2016
HD_1996_lay_phieu_danh_gia_thuc_hien_quy_trinh_trach_nhiêm_nguoi_dung_dau
Cong_dien_14_phong_chong_lu_lut_ngay_22.9.2016
Cong_dien_phong_chong_ap_thap_nhiet__doi
TB_1797_chuong_trinh_tham_tet_Trung_thu_nam_2016_cua_lanh_dao_huyen
CV_835_thuc_hien_cong_tac_dam_bao_TTATGT_va_phong_chong_duoi_nuoc (1)
Số: 342 /GD&ĐT V/v thực hiện công điện khẩn của UBND huyện
(KHAN)CV_316_YS_Cong_dien_so_05_ve_thuc_hien_dot_nghi_le
THÔNG BÁO THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM XÉT THĂNG HẠNGHỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Nguyễn Thị Thanh Tú
Nguyễn Thị Thanh Tú
Hiệu trưởng
0918834152

Lê Thị Hổng Thủy
Lê Thị Hổng Thủy
Quản trị website
0943927227
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG MẦM NON NGƯ THỦY NAM - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3605791 * Email: mnnguthuynam@lethuy.edu.vn