THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 61
Số lượt truy cập: 126682
QUANG CÁO
Tên tài liệu Download
Cong_dien_09_phong_chong_bao_so_11
CD_07_phong_chong_ap_thap_nhiet_doi_ngay_09.10
QD_5119_ban_hanh_KH_muc_tieu_phat_trien_GD&DT_nam_hoc_2017-2018
Cong_dien_06_phong_chong_bao_so_10
Cong_dien_05_phong_chong_bao_so_10
TB_DS_thi_sinh_du_kien_trung_tuyen_va_khong_trung_tuyen_ky_xet_dac_cach_VCGD (1)
QD_1566__phe_duyet_so_luong_tinh_gian_bien_che_gd_2015-2021
HD_458_cong_tac_thi_dua_khen_thuong_cho_nganh_GD (1)
Cong_dien_so_16_phong_chong_ap_thap_nhiet_doi_ngay_13.10.2016
HD_1996_lay_phieu_danh_gia_thuc_hien_quy_trinh_trach_nhiêm_nguoi_dung_dau
Cong_dien_14_phong_chong_lu_lut_ngay_22.9.2016
Cong_dien_phong_chong_ap_thap_nhiet__doi
TB_1797_chuong_trinh_tham_tet_Trung_thu_nam_2016_cua_lanh_dao_huyen
CV_835_thuc_hien_cong_tac_dam_bao_TTATGT_va_phong_chong_duoi_nuoc (1)
Số: 342 /GD&ĐT V/v thực hiện công điện khẩn của UBND huyện
(KHAN)CV_316_YS_Cong_dien_so_05_ve_thuc_hien_dot_nghi_le
THÔNG BÁO THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM XÉT THĂNG HẠNGHỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Nguyễn Thị Thanh Tú
Nguyễn Thị Thanh Tú
Hiệu trưởng
0918834152

Lê Thị Hổng Thủy
Lê Thị Hổng Thủy
Quản trị website
0943927227
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG MẦM NON NGƯ THỦY NAM - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3605791 * Email: mnnguthuynam@lethuy.edu.vn