THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 14
Số lượt truy cập: 166574
QUANG CÁO
[1] 2 3 4 5 [Sau]
Tên tài liệu Download
CV_353_Bao_cao_tong_ket_cong_tac_TVTB-CSVC_2017-2018
CV 350 van dong ung ho Bao tro tre em nam 2018
CV_336_KH_tham_dinh_THTT_HSTC_cap_MN (2)
QD_347_thanh_lap_to_danh_gia_trang_thong_tin_dien_tu
CV_339_YS_CV_860_HD_to_chuc_hoat_dong_ky_niem_72_Ngay_phong_chng_thien_tai
CV_337_huong_dan_cong_tac_binh_dang_gioi
CV_309_huong_dan_ban_giao_chat_luong_tre_6_tuoi_vao_lop_1
CV_289_HD_danh_gia_phan_loai_cong_chuc_vien_chuc
CV_288_HD_danh_gia_xep_loai_theo_chuan_nghe_nghiep
CV_283_danh_gia_cong_tac_thang_4_KH_thang_5.2018
CV_284_lich_hoat_dong_thang_5.2018
KH_233_to_chuc_danh_gia_chat_luong_trang_thong_tin_dien_tu
CV_215_lich_hoat_dong_thang_4.2018 (1)
CV_214_danh_gia_cong_tac_thang_3.2018_KH_thang_4.2018
Tai_lieu_hoi_nghi__so_ket_01_nam_thuc_hien_KH_phong_chong_duoi_nuoc
QD_200_thanh_lap_doan_kiem_tra_cong_tac_y_te_truong_hoc (1)
CV_185_tang_cuong_cac_giai_phap_dam_bao_ANTTTH
CV_181_tong_ket_danh_gia_hoi_thi_XD_moi_truong_GD_lay_tre_lam_trung_tam
CV_182_YS_CV_412_to_chuc_huong_ung_ngay_Khi_tuong_the_gioi
CV_143_lịch_hoạt_động_tháng_3
CV_144_hoi_thi_moi_truong
CV_140_danh_gia_cong_tac_thang_02_KH_thang_3.2018
Thông_báo_về_điều_chỉnh_lịch_chấm_thi_xây_dựng_môi_trường
CV_98_tang_cuong_cac_giai_phap_bao_ve_suc_khoe
KH_99_trien_khai_cong_tac_giao_duc_ATGT_trong_truong_hoc
CB_265_to_chuc_tet_trong_cay_va_trong_rung_nam_2018 (1)
CV_82_trach_nhiem_bao_ve_tre_em_tren_moi_truong_mang (1)
CV_44_KH_kiem_tra_PCGD_2017 (1)
KH_14_trien_khai_tap_huan_PCCC_2018[1] 2 3 4 5 [Sau]
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Nguyễn Thị Thanh Tú
Nguyễn Thị Thanh Tú
Hiệu trưởng
0918834152

Lê Thị Hổng Thủy
Lê Thị Hổng Thủy
Quản trị website
0943927227
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG MẦM NON NGƯ THỦY NAM - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3605791 * Email: mnnguthuynam@lethuy.edu.vn