THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 2
Số lượt truy cập: 117631
QUANG CÁO
[1] 2 3 4 5 6 7 [Sau]
Tên tài liệu Download
Cong_dien_09_phong_chong_bao_so_11
CV_896_chu_dong_trien_khai_cong_tac_phong_ngua_bao_so_11
CV_892_HD_bao_cao_ve_GD_MN_dau_nam_2017-2018
KH_878_trien_khai_thuc_hien_khuyen_nghi_cua_UBND_tinh_ve_...._phu_nu
CV_851_thu_thap_bai_anh_ve_GDMN
QD_842__thanh_lap_doan_kiem_tra_chuyen_de_truong_MN
Cong_dien_cua_UBND_tinh_ve_tin_ap_thap_nhiet_doi (1)
CV_848_trien_khai_XD_truong_hoc_an_toan_ve_ANTT (1)
CD_07_phong_chong_ap_thap_nhiet_doi_ngay_09.10
CV_2061_ve_phong_chong_ap_thap_nhiet_doi
CV_838_viet_bai_tap_san_chao_mung_ngay_20.11
Lịch hoạt động tháng 10/2017
CV_1651_tang_cuong_cong_tac_phong_chong_sot_xuat_huyet_2
CV_823_danh_gia_hoat_dong_thang_9KH_thag_10.2017
CV_824_lich_hoat_dong_thang_10.2017
CV_810_HD_thuc_hien_nhiem_vu_PCGD_2017
CV_804_KH_to_chuc_tap_huan_chuyen_mon_GDMN
CV_768_huong_dan_PCGD_-XMC__nam__2017 (1)
CV_769_lich_trinh_nam_hoc_2017-2018
QD_741__ban_hanh_KH_kiem_tra_truong_hoc_nam_hoc_2017-2018
KH_736_tang_cuong_cac_giai_phap_phong_chong_bao_luc_hoc_duong
KH_726_to_chuc_thuc_hien_ngay_PL_nuoc_CHXHCNVN_nam_2017
KH_728_boi_duong_thuong_xuyen_CBQL_va_GV_MN
QQD_730_thanh_lap_hoi_dong_chuyen_mon_cap_MN
QD_5119_ban_hanh_KH_muc_tieu_phat_trien_GD&DT_nam_hoc_2017-2018
CV_716_YS_CV_618_ve_trien_khai_cong_tac_y_te_truong_hoc
CV_710_khac_phuc_hau_qua_va_phong_ngua_rui_ro_sau_bao
CV_712_trien_khai_phong_chong_benh_tay_chan_mieng_cho_HS
CV_708_ve_viec_phan_cong_truc_phong_chong_bao_so_10
CV_1743_cho_hoc_sinh_nghi_hoc_do_bao_so_10[1] 2 3 4 5 6 7 [Sau]
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Nguyễn Thị Thanh Tú
Nguyễn Thị Thanh Tú
Hiệu trưởng
0918834152

Lê Thị Hổng Thủy
Lê Thị Hổng Thủy
Quản trị website
0943927227
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG MẦM NON NGƯ THỦY NAM - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3605791 * Email: mnnguthuynam@lethuy.edu.vn