THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 8
Số lượt truy cập: 158314
QUANG CÁO
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 [Sau]
Tên tài liệu Download
CV_976_to_chuc_thang_hanh_dong_vi_tre_em_2018
CV_373_bao_cao_ket_qua_cong_tac_BDTX (1)
CV_353_Bao_cao_tong_ket_cong_tac_TVTB-CSVC_2017-2018
CV 996 van dong thu nop quy DODN va quy BTTE nam 2018
CV 350 van dong ung ho Bao tro tre em nam 2018
CV_336_KH_tham_dinh_THTT_HSTC_cap_MN (2)
QD_347_thanh_lap_to_danh_gia_trang_thong_tin_dien_tu
CV_339_YS_CV_860_HD_to_chuc_hoat_dong_ky_niem_72_Ngay_phong_chng_thien_tai
CV_337_huong_dan_cong_tac_binh_dang_gioi
CV_336_KH_tham_dinh_THTT_HSTC_cap_MN
CV_309_huong_dan_ban_giao_chat_luong_tre_6_tuoi_vao_lop_1
Lịch hoạt động tháng 5/2018
CV_289_HD_danh_gia_phan_loai_cong_chuc_vien_chuc
CV_288_HD_danh_gia_xep_loai_theo_chuan_nghe_nghiep
CV_904_tang_cuong_cong_tac_dam_bao_an_ninh_ATTH
CV_283_danh_gia_cong_tac_thang_4_KH_thang_5.2018
CV_284_lich_hoat_dong_thang_5.2018
QD_669_khen_thuong_cac_dv_MN_dat_thanh_tich_cuoc_thi_XDMT_cap_tinh
CV_748_hop_dong_vien_chuc_giao_duc
Lịch hoạt động tháng 04/2018
KH_233_to_chuc_danh_gia_chat_luong_trang_thong_tin_dien_tu
CV_215_lich_hoat_dong_thang_4.2018 (1)
CV_214_danh_gia_cong_tac_thang_3.2018_KH_thang_4.2018
CV_592_huong_dan_trien_khai_cong_tac_binh_dang_gioi
Tai_lieu_hoi_nghi__so_ket_01_nam_thuc_hien_KH_phong_chong_duoi_nuoc
QD_200_thanh_lap_doan_kiem_tra_cong_tac_y_te_truong_hoc (1)
KH_576_dao_tao_boi_duong_CB_CC_VC_2018
CV_185_tang_cuong_cac_giai_phap_dam_bao_ANTTTH
CV_181_tong_ket_danh_gia_hoi_thi_XD_moi_truong_GD_lay_tre_lam_trung_tam[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 [Sau]
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Nguyễn Thị Thanh Tú
Nguyễn Thị Thanh Tú
Hiệu trưởng
0918834152

Lê Thị Hổng Thủy
Lê Thị Hổng Thủy
Quản trị website
0943927227
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG MẦM NON NGƯ THỦY NAM - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3605791 * Email: mnnguthuynam@lethuy.edu.vn