THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 9
Số lượt truy cập: 696741
QUANG CÁO
NHÂN SỰ TRƯỜNG MẦM NON NGƯ THỦY NAM

NHÂN SỰ TRƯỜNG MẦM NON NGƯ THỦY NAM NĂM HỌC 2018 - 2019

Họ và tên

NGUYỄN THỊ VÂN

Chức vụ

Hiệu trưởng

Ngày sinh

05/01/1983

Địa chỉ:

Hưng Thủy – Lệ Thủy – Quảng Bình

Điện thoại:

0917435535

Họ và tên

LÊ THỊ HỒNG THỦY

Chức vụ

Phó hiệu trưởng

Ngày sinh

15/12/1984

Địa chỉ:

Thanh Thủy – Lệ Thủy - Quảng Bình

Điện thoại:

0943927227

Họ và tên

NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG

Chức vụ

Phó Hiệu trưởng

Ngày sinh

03/05/1984

Địa chỉ:

Hưng Thủy – Lệ Thủy – Quảng Bình

Điện thoại:

0917607775

 

Họ và tên

TRẦN THỊ THU THỦY

Chức vụ

Giáo viên_Tổ trưởng CM

Ngày sinh

18/07/1981

Địa chỉ:

Ngư Thủy Nam – Lệ Thủy – Quảng Bình

Điện thoại:

0976292724

 

Họ và tên

NGUYỄN THỊ THẮM

Chức vụ

Giáo viên_Tổ trưởng CM

Ngày sinh

20/5/1970

Địa chỉ:

Ngư Thủy Nam – Lệ Thủy – Quảng Bình

Điện thoại:

0355206589

 

Họ và tên

TRẦN THỊ HÀ

Chức vụ

Giáo viên_Tổ phó CM

Ngày sinh

22/09/185

Địa chỉ:

Ngư Thủy Nam – Lệ Thủy – Quảng Bình

Điện thoại:

0855255755

 

Họ và tên

DIỆP THỊ TÌNH

Chức vụ

Giáo viên_Tổ phó CM

Ngày sinh

02/07/1989

Địa chỉ:

Ngư Thủy Nam – Lệ Thủy – Quảng Bình

Điện thoại:

0918700478

Họ và tên

TRẦN THỊ HUỆ

Chức vụ

Giáo viên

Ngày sinh

12/04/1988

Địa chỉ:

Ngư Thủy Nam – Lệ Thủy – Quảng Bình

Điện thoại:

0383608486

Họ và tên

NGUYỄN THỊ SÂM

Chức vụ

Giáo viên

Ngày sinh

06/05/1987

Địa chỉ:

Ngư Thủy Trung – Lệ Thủy – Quảng Bình

Điện thoại:

0973103870

Họ và tên

NGUYỄN THỊ XÍU

Chức vụ

Giáo viên

Ngày sinh

13/02/1985

Địa chỉ:

Ngư Thủy Trung – Lệ Thủy – Quảng Bình

Điện thoại:

0944659496

Họ và tên

TRẦN THỊ GIANG

Chức vụ

Giáo viên

Ngày sinh

11/01/1981

Địa chỉ:

Ngư Thủy Nam – Lệ Thủy – Quảng Bình

Điện thoại:

0931371597

Họ và tên

TRẦN THỊ PHƯỢNG

Chức vụ

Giáo viên

Ngày sinh

27/2/1988

Địa chỉ:

Ngư Thủy Nam – Lệ Thủy – Quảng Bình

Điện thoại:

0917908287

Họ và tên

HOÀNG THỊ HƯƠNG

Chức vụ

Giáo viên

Ngày sinh

20/07/1986

Địa chỉ:

Ngư Thủy Nam – Lệ Thủy – Quảng Bình

Điện thoại:

0901970549

Họ và tên

LÊ THỊ LỆ THU

Chức vụ

Giáo viên

Ngày sinh

10/10/1990

Địa chỉ:

Tân Thủy – Lệ Thủy – Quảng Bình

Điện thoại:

039991065

Họ và tên

NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG

Chức vụ

Giáo viên

Ngày sinh

02/07/1990

Địa chỉ:

Ngư Thủy Nam – Lệ Thủy – Quảng Bình

Điện thoại:

0935202155

Họ và tên

TRẦN THỊ LINH

Chức vụ

Giáo viên

Ngày sinh

28/08/1993

Địa chỉ:

Ngư Thủy Nam – Lệ Thủy – Quảng Bình

Điện thoại:

0949772826

Họ và tên

NGUYỄN THỊ HUYỀN

Chức vụ

Giáo viên

Ngày sinh

20/10/1984

Địa chỉ:

TT Kiến Giang – Lệ Thủy – Quảng Bình

Điện thoại:

0392985398

Họ và tên

TRẦN THỊ NGỌC HƯƠNG

Chức vụ

Giáo viên

Ngày sinh

20/02/1985

Địa chỉ:

TT Kiến Giang – Lệ Thủy – Quảng Bình

Điện thoại:

0986971942

Họ và tên

ĐẶNG NGỌC THANH

Chức vụ

Giáo viên

Ngày sinh

24/06/1995

Địa chỉ:

 TT Kiến Giang – Lệ Thủy – Quảng Bình

Điện thoại:

0395533025

Họ và tên

LÊ THỊ LÀI

Chức vụ

Nhân viên VP_TT tổ hành chính

Ngày sinh

25/11/1984

Địa chỉ:

Ngư Thủy Nam – Lệ Thủy – Quảng Bình

Điện thoại:

0918691064

Họ và tên

LÊ THỊ HÀ

Chức vụ

Nhân vên y tế_TP tổ hành chính

Ngày sinh

11/04/1987

Địa chỉ:

Ngư Thủy Nam- Lệ Thủy – Quảng Bình

Điện thoại:

Họ và tên

ĐOÀN THỊ NGỌC MAI

Chức vụ

Nhân viên kế toán

Ngày sinh

13/10/1990

Địa chỉ:

An Thủy – Lệ Thủy – Quảng Bình

Điện thoại:

0941375269

 

 

Họ và tên

LÊ THỊ DIỆN

Chức vụ

Giáo viên

Ngày sinh

15/01/1990

Địa chỉ:

Liên Thủy – Lệ Thủy – Quảng Bình

Điện thoại:

 

 

 

Họ và tên

LÊ THỊ QUỲNH

Chức vụ

Giáo viên

Ngày sinh

13/9/1995

Địa chỉ:

Dương Thủy – Lệ Thủy – Quảng BÌnh

Điện thoại:

0393107501

Họ và tên

TRẦN THỊ HOÀI PHƯƠNG

Chức vụ

Nhân viên dinh dưỡng

Ngày sinh

03/09/1990

Địa chỉ:

Ngư Thủy Nam – Lệ Thủy – Quảng Bình

Điện thoại:

0917908287

Họ và tên

LÊ THỊ HIỀN

Chức vụ

Nhân viên dinh dưỡng

Ngày sinh

18/11/1982

Địa chỉ:

Ngư Thủy Nam – Lệ Thủy – Quảng Bình

Điện thoại:

0822730834

Họ và tên

HOÀNG THỊ BÍCH THỦY

Chức vụ

Nhân viên dinh dưỡng

Ngày sinh

01/01/1996

Địa chỉ:

Tân Thủy – Lệ Thủy – Quảng Bình

Điện thoại:

0944659027

 

 

Họ và tên

NGUYỄN THỊ THỦY

Chức vụ

Nhân viên dinh dưỡng

Ngày sinh

23/06/1982

Địa chỉ:

Ngư Thủy Nam – Lệ Thủy – Quảng Bình

Điện thoại:

0976482961

Lên đầu trang
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Nguyễn Thị Vân 
Hoàng Thị Thúy 
Trần Thị Thu Thủy 
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG MẦM NON NGƯ THỦY NAM - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3605791 * Email: mnnguthuynam@lethuy.edu.vn