THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 22
Số lượt truy cập: 530132
QUANG CÁO
Năm học 2015 - 2016

KẾ HOẠCH NĂM HỌC

Năm học 2015-2016

 

 

KẾ HOẠCH THÁNG

Đánh giá HĐ tháng 8 - KH Tháng 9

Đánh giá tháng 1 - Kế hoạch tháng 2
http://tempuri.org/tempuri.html
Đánh giá tháng 9 - Kế hoạch tháng 10
 
Đánh giá tháng 2 - Kế hoạch tháng 3
http://tempuri.org/tempuri.html

Đánh giá tháng 10 - Kế hoạch tháng 11

http://tempuri.org/tempuri.html

Đánh giá tháng 3 - Kế hoạch tháng 4

http://tempuri.org/tempuri.html

Đánh giá tháng 11 - Kế hoạch tháng 12

http://tempuri.org/tempuri.html

Đánh giá tháng 4 - Kế hoạch tháng 5
http://tempuri.org/tempuri.html

Đánh giá tháng 12 - Kế hoạch tháng 01

http://tempuri.org/tempuri.html

Tháng 6,7,8

 

KẾ HOẠCH TUẦN

Tuần 1

http://tempuri.org/tempuri.html
(Từ  17/8  đến 23/8 năm 2015)

Tuần 22

http://tempuri.org/tempuri.html

(Từ 11/01 đến 17/01 năm 2016)

Tuần 2

http://tempuri.org/tempuri.html

(Từ  24/8  đến  30/8 năm 2015)

Tuần 23

http://tempuri.org/tempuri.html

(Từ 18/01 đến 24/01 năm 2016)

Tuần 3

http://tempuri.org/tempuri.html

(Từ  31/8  đến  06/9  năm 2015)

Tuần 24

http://tempuri.org/tempuri.html

(Từ 25/01 đến 31/01 năm 2016)

Tuần 4

http://tempuri.org/tempuri.html

(Từ  7/9  đến  13/9  năm 2015)

Tuần 25

http://tempuri.org/tempuri.html

(Từ 01/02 đến 07/02 năm 2016)

Tuần 5

http://tempuri.org/tempuri.html

(Từ  14/9  đến 20/9 năm 2015)

Tuần 26

http://tempuri.org/tempuri.html

(Từ 08/02 đến 14/02 năm 2016)

Tuần 6

http://tempuri.org/tempuri.html

(Từ 21/9 đến  27/9 năm 2015)

Tuần 27

http://tempuri.org/tempuri.html

(Từ 15/02 đến 21/02 năm 2016)

Tuần 7

http://tempuri.org/tempuri.html

(Từ  28/9  đến  4/10  năm 2015)

Tuần 28

http://tempuri.org/tempuri.html

(Từ 22/02 đến 28/02 năm 2016)

Tuần 8

http://tempuri.org/tempuri.html

(Từ  5/10  đến   11/10 năm 2015)

Tuần 29

http://tempuri.org/tempuri.html

(Từ 29/02 đến 06/03 năm 2016)

Tuần 9

http://tempuri.org/tempuri.html

(Từ  12/10  đến 18/10   năm 2015)

Tuần 30

http://tempuri.org/tempuri.html

(Từ 07/03 đến 13/03 năm 2016)

Tuần 10

http://tempuri.org/tempuri.html

(Từ 19/10 đến 25/10  năm 2015)

Tuần 31

http://tempuri.org/tempuri.html

(Từ 14/03 đến 20/03 năm 2016)

Tuần 11

http://tempuri.org/tempuri.html

(Từ 26/10 đến 01/11 năm 2015)

Tuần 32

http://tempuri.org/tempuri.html

(Từ 21/03 đến 27/03 năm 2016)

Tuần 12

http://tempuri.org/tempuri.html

(Từ 2/11 đến 8/11 năm 2015)

Tuần 33

http://tempuri.org/tempuri.html

(Từ 28/03 đến 3/04 năm 2016)

Tuần 13

http://tempuri.org/tempuri.html

(Từ 9/11 đến 15/11  năm 2015)

Tuần 34

http://tempuri.org/tempuri.html

(Từ 4/04 đến 10/04 năm 2016)

Tuần 14

http://tempuri.org/tempuri.html

(Từ 16/11 đến 22/11 năm 2015)

Tuần 35

http://tempuri.org/tempuri.html

(Từ 11/04 đến 17/04 năm 2016)

Tuần 15

http://tempuri.org/tempuri.html

(Từ 23/11 đến 29/11 năm 2015)

Tuần 36

http://tempuri.org/tempuri.html

(Từ 18/04 đến 24/04 năm 2016)

Tuần 16

http://tempuri.org/tempuri.html

(Từ 30/11 đến 6/121 năm 2015)

Tuần 37

http://tempuri.org/tempuri.html

(Từ 25/04 đến 01/05 năm 2016)

Tuần 17

http://tempuri.org/tempuri.html

(Từ 7/12 đến 13/12   năm 2015)

Tuần 38

http://tempuri.org/tempuri.html

(Từ 02/05 đến 08/05 năm 2016)

Tuần 18

http://tempuri.org/tempuri.html

(Từ 14/12 đến 20/12 năm 2015)

Tuần 39

http://tempuri.org/tempuri.html

(Từ 09/05 đến 15/05 năm 2016)

Tuần 19

(Từ21/12 đến 27/12 năm 2015)

http://tempuri.org/tempuri.html

Tuần 40

http://tempuri.org/tempuri.html

(Từ 16/05 đến 22/05 năm 2016)

Tuần 20

(Từ 28/12 đến 03/01 năm 2016)

http://tempuri.org/tempuri.html

Tuần 41

http://tempuri.org/tempuri.html

(Từ 23/05 đến 29/05 năm 2016)

Tuần 21

(Từ 04/01 đến 10/01 năm 2016)

http://tempuri.org/tempuri.html

Tuần 42

http://tempuri.org/tempuri.html

(Từ ngày 30/5/2016 đến ngày 05/6/2016)

 

Lên đầu trang
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Nguyễn Thị Vân 
Hoàng Thị Thúy 
Trần Thị Thu Thủy 
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG MẦM NON NGƯ THỦY NAM - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3605791 * Email: mnnguthuynam@lethuy.edu.vn